Drivkraft Sverige

Den 1 januari höjs reduktionsplikten

Dela
För att nå de svenska klimatmålen till 2030 med hjälp av hållbara biodrivmedel har regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Den 1 januari sker en höjning av reduktionsplikten.

Reduktionsplikten för bensin och diesel infördes den 1 juli 2018 och från den 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att det blandas in biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 höjs reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel som ger branschen förutsättningar att ställa om här och nu i befintliga fordon och med befintlig infrastruktur. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel i”, säger Sofie Quant Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Reduktionspliktens utformning innebär årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Men det finns hinder som måste röjas så att den gröna omställningen kan fortsätta.

”Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel enligt Energiskattedirektivet, ETD. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska får fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD”, säger Sofie Quant.

I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel. En anledning är en ökad efterfrågan även globalt då allt fler länder skärper sina klimatmål. Därför behövs långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel så att investeringar och produktion kan öka.

”Vi ser också att förståelsen och kunskapen behöver breddas om den nytta hållbara biodrivmedel bidrar med. En stor fördel med biodrivmedel är att det kan tankas i befintliga fordon och infrastruktur redan i dag”, avslutar Sofie Quant.

Ta del av frågor och svar om reduktionsplikten

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye