Region Uppsala

Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och halsparagangliom

Dela
Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och-halsparagangliom. Beslutet, som togs av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 9 mars, innebär att vården koncentreras till färre sjukhus i landet. Enligt beslutet blir Akademiska det enda sjukhuset som får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

- Att Region Uppsala tilldelats dessa områden beror inte på tur, det beror på skickliga medarbetare och vård i världsklass. Detta innebär att vi kan utveckla kvaliteten av vården ytterligare samt använda vårdens resurser bättre för att patienter ska få vård i tid, säger Emilie Orring, ordförande i regionstyrelsen (M).

- En koncentration till färre sjukhus ökar möjligheten för en mer jämlik vård vid komplexa och ovanliga diagnoser, att patienterna får bästa möjliga vård oavsett var i landet man bor. Det krävs stora volymer för att bli skicklig, bedriva forskning och utveckla behandlingarna. På Akademiska finns multidisciplinär kompetens och erfarenhet inom utredning och behandling, säger sjukhusdirektör Marianne van Rooijen.

Hon tillägger att det är extra hedrande att Akademiska som enda sjukhus i landet får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.

- Endokrina tumörer är ett av sjukhusets fem centers of excellence. Akademiska är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på behandling av patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln.

Neuroendokrina tumörer (NET) är en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna. Beslutet om vården för avancerade fall av sådana tumörer buken och binjurarna samt binjurebarkscancer innebär att vården koncentreras till fyra sjukhus. Behandlingen är en kombination av kirurgi, cytostatika, somatostatinanaloger, målsökande strålbehandling (PRRT) samt målsökande terapi, där man använder läkemedel eller andra substanser för att exakt identifiera och attackera vissa cancerceller. Beslutet innebär också att klaffkirurgi vid hjärtsjukdom koppad till NET koncentreras till endast ett sjukhus – Akademiska.

Beslutet om huvud-hals paragangliom innebär att vården koncentreras till två sjukhus för dessa tumörer. I Sverige diagnostiseras cirka 20-30 patienter per år. Paragangliom är en sorts tumörersom framförallt uppträder kring halspulsådern, kring stora nerver eller längs halsvenen i halsen. De växer långsamt och upptäcks först när en knöl kan kännas eller ses på halsen. Ibland ger tumörerna specifika symptom exempelvis obehagskänsla vid sväljning, tryckkänsla och tinnitus. Patienterna kan erbjudas kirurgi eller strålbehandling. I vissa fall kan man också följa patienterna med röntgenundersökningar för att se hur snabbt de växer och kan då bli aktuella för aktiv behandling.

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala ansökte även om nationell högspecialiserad vård inom fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer och för vissa neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna, men tilldelades inte dessa områden.
 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

  • Endometrios
  • Brännskadevård
  • Kraniofacial kirurgi
  • Gallgångssjukdomen PSC
  • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever.
  • Moyamoya; en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan.
  • Huvud och halsparagangliom
  • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NETFAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

 

För mer information, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), tel: 076-785 41 72, e-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Anna-Karin Haylock, överläkare inom öron-näs-halssjukdomar vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 00 00, e-post: anna-karin.haylock@akademiska.se

Staffan Welin, sektionschef inom onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 02 16, e-post: staffan.welin@medsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye