Drivkraft Sverige

Välkommet med sänkt drivmedelsskatt

Dela
Regeringens förslag om att sänka drivmedelsskatten för att kompensera för de senaste veckornas kraftiga prisökningar till följd av det oroliga omvärldsläget välkomnas av branschen.

Regeringen kom i dag med ett kraftfullt åtgärdspaket för att hantera den senaste tidens kraftigt stigande energi- och drivmedelspriser.

”Vi välkomnar att regeringen sänker skatten på drivmedel till EU:s miniminivåer. Vi ser det som ett första steg mot lägre drivmedelspriser och som inte innebär lägre klimatambitioner. Däremot är det viktigt att regeringen fortsätter att se över hela skattetrycket på drivmedel i takt med omställningen”, säger Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige.

Regeringen lade vid sin presskonferens fram förslag till åtgärder för att möta prisuppgångarna i det korta perspektivet. Bland annat vill regeringen sänka skatten med 1,30 kronor lägre vid pump för bensin och diesel mellan den 1 juni till den 31 oktober. Skatten ska dessutom sänkas med 50 öre från den 1 maj.

Så föreslås en drivmedelskompensation med 1000 kronor till alla privata bilägare och med ytterligare 500 kronor per bil till dem som bor i stödområden på gles- och landsbygden där avstånden är långa. Regeringen kommer även att öka satsningarna på klimatbonussystemet med ytterligare fyra miljarder kronor i samband med Vårpropositionen. 

För ett omtag på längre sikt vill regeringen pausa reduktionsplikten 2023, vilket innebär att den inte kommer att räknas upp vid årsskiftet utan frysas till 2022 års nivåer. Dessutom tidigareläggs Energimyndighetens utvärdering till september i år.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att nå klimatmålet till 2030. Den ger förutsägbarhet så att branschen kan investera i omställningen. Därför är det viktigt att Energimyndigheten ges möjlighet att göra en ordentlig konsekvensanalys", avslutar Jessica Alenius.

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye