KK-stiftelsen

Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation

Dela
Människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller bröstcancer har ofta en pågående inflammation som påverkar sjukdomen. Nu beviljar KK-stiftelsen 12 miljoner kronor till ett projekt där Örebroforskare tillsammans med företag ska undersöka hur nya läkemedel påverkar inflammationen. Målet är att lägga grunden för bättre behandlingar vid svåra sjukdomar med inflammatorisk komponent.

Förutom KK-stiftelsen bidrar också sju företag och Örebro universitet med medel. Totalt kommer satsningen att omfatta 29 miljoner kronor. Forskningsprojektet kommer att ledas av Karin H Franzén som är docent i biomedicin vid Örebro universitet. De sju företagen som är med i projektet är Aptahem, Attgeno, BioReperia, Buzzard Pharmaceuticals, Lipum, Thermo Fisher Scientific och Toleranzia. I projektet deltar också Linköpings universitet, Region Örebro län och National Hellenic Research Foundation i Aten.

– De förväntade resultaten bedöms kunna driva forskningsfronten framåt och leda till kunskap om nya behandlingsalternativ inom området. Vi ser också att syftet med att bygga upp en biobank kan skapa goda möjligheter för forskargruppen på den internationella vetenskapliga arenan. Projektplanen har utarbetats gemensamt av forskargruppen och de medsökande företagen, och vi bedömer att nyttan för medverkande näringsliv är god, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

– Vi vill klargöra potentiella läkemedelskandidaters gynnsamma påverkan på inflammation vid olika sjukdomar. Vi undersöker sjukdomar som har snarlika inflammationsmekanismer – kärlsjukdomar, blodpropp och bröstcancer, säger Karin H Franzén.

– Vi kommer bland annat att undersöka läkemedelseffekter i cell- och vävnadsmodeller för att lära oss mer om dessa kandidatsubstansers verkningsmekanismer. Förhoppningen är att läkemedlen på sikt ska komma patienter till nytta, säger Anna Göthlin-Eremo, forskare i biomedicin, Örebro universitet.

Mer information

Projektet beviljas medel över en fyraårsperiod inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. I det här projektet är det tre självständiga delprojekt som tillsammans bildar en synergi genom att besvara en gemensam kärnfråga. Alla delprojekten finns inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre, CVRC, Örebro universitet.

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye