KK-stiftelsen

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap

Dela
Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

Forskningsprojektet som beviljas medel heter DRIVE, Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle, och ska ledas av Anna Brunström som är professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Företagen som ska medverka i projektet är Ericsson, Telia, Icomera, Mullvad, Varnish och Tieto.

– Här finns en omfattande och långsiktig forskningsagenda kring säkra, fördröjningskänsliga mobila tjänster för kommande releaser av 5G och framtidens 6G-nät. Projektet är väl förankrat i lärosätets strategi och bedöms ha god potential att utveckla internationellt erkänd forskning. Det finns en stark industrirelevans och medverkan vilket är mycket positivt, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet. Att träffas i ett digitalt möte med ljud och bild är ganska förlåtande, men när mer avancerade tjänster ska nyttjas ställs stora krav på att just latensen hålls till ett minimum. Till exempel krävs låg latens för att få en bra interaktiv känsla.

– Låg latens behöver kombineras med säkerhet och tillhandahållas på ett energieffektivt sätt utifrån de krav en viss tjänst ställer. Näten som ska stödja ett större antal tjänster behöver vara flexibla och effektiva. Den komplexitet som detta medför är svår att hantera manuellt och behöver istället automatiseras. Det här är ett område som behöver stärkas och det ska vi titta på i DRIVE, säger Anna Brunström.

Mer information

Forskningsprojektet DRIVE vid Karlstads universitet beviljas medel inom KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Totalt satsar stiftelsen 48 miljoner kronor under en åttaårsperiod. Medverkande företag bidrar med minst motsvarande summa i medfinansiering och universitetet bidrar också med medel. Ansökningarna inom programmet Forskningsprofiler bedöms av externa granskare och en hearing hålls med sökande lärosäten och sedan tas beslut av KK-stiftelsens styrelse. 

Om datavetenskap vid Karlstads universitet

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye