Sveriges läkarförbund

Region Kronoberg behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna

Dela
Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Kronoberg har idag 2 081 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Kronoberg behöver därför minst 86 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

-       För att kunna säkra alla invånares rätt till en fast läkarkontakt behöver regionen storsatsa på primärvården. Det är inte hållbart att läkarna ansvarar för dubbelt så många invånare som de borde för att kunna räcka till åt alla, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Enligt lag ska alla ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården, på vårdcental/hälsocentral. Men en fast läkare måste också ha tid för patienten när denne är i behov av vård. Det ger patienten trygghet och personalen förbättrad arbetsmiljö, så att fler vill jobba kvar på våra vårdcentraler. Först då uppnås också de positiva samhällsekonomiska effekterna av fast läkare i primärvården, med god kontinuitet och tillgänglighet. Entydig forskning visar att det är kostnadsbesparande, avlastar akut- och sjukhusvård och främjar hälsoförebyggande insatser.

Flera regioner har gått före i primärvårdsfrågan och den pågående omställningen till en nära vård genom att besluta om målsättningar vad gäller ett begränsat antal invånare per primärvårdsläkare.

Läkarförbundets krav på Region Kronoberg:

 • Besluta om en målsättning för hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, och när det ska vara i nivå med Socialstyrelsens rekommenderade nivå.
 • Ta fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet.
 • Stärk finansieringen till vårdcentraler/hälsocentraler utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag.

Statliga riktvärden

Socialstyrelsen rekommenderar att varje heltidsarbetande primärvårdsläkare som är specialist i allmänmedicin ska ansvara för, i genomsnitt, 1 100 invånare. Läkare som genomför sin specialistutbildning i allmänmedicin (ST-läkare) och som kommit tillräckligt långt för att ansvara för egna invånare rekommenderas ansvara för hälften så många, 550 invånare.

Om Läkarförbundets uträkning

Vi har tagit hänsyn till:

 • att ST-läkare också bedöms kunna ansvara för egna invånare – ungefär hälften så många som en specialist i allmänmedicin
 • att dagens primärvårdsläkare arbetar 85 procent, i genomsnitt
 • att ST-läkarna arbetar 93 procent i genomsnitt
 • att många ST-läkare är helt lediga (de flesta för föräldraledighet)
 • att en del ST-läkare borde räknas bort i och med att de inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att ges ansvar för egna invånare
 • den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, föräldraledighet med mera.

Uträkningen tar inte hänsyn till:

 • att en del ST-läkare borde räknas bort i och med att de inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att ges ansvar för egna invånare
 • den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, föräldraledighet med mera.

 Antal invånare per läkare i primärvården

Region

Befolk-ning 2019

Antal specialister i allmänmedicin + 1/2 av tillgängliga ST-läkare, om hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare*

Antal invånare per läkare, om inkluderat ST-läkare, hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare*

Antal fler som krävs, om inkluderat ST-läkare**, hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare*

Procentuell ökning som krävs, om inkluderat ST-läkare** och hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare*

Stockholms län

2 374 550

1 086

2 186

1 073

99%

Uppsala län

383 044

176

2 181

173

98%

Södermanlands län

297 169

141

2 115

130

92%

Östergötlands län

465 214

221

2 106

202

91%

Jönköpings län

363 351

205

1 775

126

61%

Kronobergs län

201 290

97

2 081

86

89%

Kalmar län

245 415

124

1 980

99

80%

Gotlands län

59 636

***

-

-

-

Blekinge län

159 748

57

2 803

88

155%

Skåne län

1 376 659

634

2 173

618

98%

Hallands län

333 202

171

1 952

132

77%

Västra Götalands län

1 724 529

865

1 993

703

81%

Värmlands län

282 342

127

2 225

130

102%

Örebro län

304 634

150

2 035

127

85%

Västmanlands län

275 634

126

2 190

125

99%

Dalarnas län

287 795

136

2 122

126

93%

Gävleborgs län

287 333

148

1 939

113

76%

Västernorrlands län

245 380

91

2 684

132

144%

Jämtlands län

130 697

98

1 331

21

21%

Västerbottens län

271 621

162

1 672

84

52%

Norrbottens län

250 230

114

2 192

113

99%

TOTALT

10 319 473

4 927

2 094

4 400

89%

* Antalet läkare sysselsatta inom primärvården redovisas i Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådets delredovisning (2022). Antalet ST-läkare framgår av SKR:s PM Läkartillgång i primärvården (2022). Genomsnittlig tjänstgöringsgrad för specialister är ca 85 procent och för ST-läkare ca 93 procent (extraherat från de som är anställda av regionen). Därutöver är 13 procent av det totala antalet ST-läkare hellediga, varav de flesta föräldralediga (siffran extraheras också här från de som är anställda av regionen). Källa: SKR (2022).

** Gällande antalet ST-läkare är källan SKR (2022), som avrundat till närmsta 10-tal. De har för första gången sammanställt uppgifter som rör både region- och privatanställda ST-läkare. I uträkningarna används hälften av antalet ST-läkare i allmänmedicin då de i genomsnitt rekommenderas ansvara för hälften så många patienter (550 st), enligt Socialstyrelsens nationella riktvärde.

*** Antal under 20 redovisas inte av Socialstyrelsen och Nationella vårdkometensråden (2022).

Källor:

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet (2022). Delredovisning – Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården

SKR (2022) Läkartillgång i primärvården

Kontakter

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza31.1.2024 09:49:45 CET | Pressmeddelande

Det mänskliga lidandet i Gaza är enormt. Som medmänniskor känner vi sorg och förtvivlan när civila dör av krigs- och terrorhandlingar, och som kollegor känner vi ilska och vrede när sjukhus attackeras och när sjukvårdspersonal utsätts för fara när de gör sina jobb. Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar. Den nuvarande situationen för civilbefolkningen i Gaza är fruktansvärd och inte minst har det påverkat möjligheterna att ge skadade vård. Det råder akut brist på sjukvårdsutrustning, smärtlindring, narkosmedel och andra läkemedel. Men också värme, mat och rent vatten. Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund kräver att civila skyddas och att: Internationell humanitär rätt respekteras, att vårdpersonal, vårdinrättningar och vårdfordon inte attackeras och att sjukvårdsinrättningar aldrig får användas till annat ändamål än att vårda patienter. Vårdpersonal ges möjlighet att b

Läkare förlorade i visselblåsarmål15.11.2023 16:35:03 CET | Pressmeddelande

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten. Rätten ansåg att arbetsgivaren lyckades bevisa att de åtgärder som man vidtagit inte var att betrakta som repressalier. Däremot gick tingsrätten på förbundets linje om att avvikelserapportering inom sjukvården ska omfattas av visselblåsarlagen. Läkarförbundet, som gett läkaren stöd i processen, kommer nu att analysera domen innan man beslutar om ett eventuellt överklagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye