KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning

Dela
Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att uppnå målet och klara klimatomställningen behöver företagen ökad tillgång till rätt kompetens. Nu satsar KK-stiftelsen på näringslivets kompetensförsörjning genom att stödja ett antal projekt med upp till 25 miljoner kronor under sex år. I projekten kommer lärosäten, tillsammans med näringsliv och andra parter, ta fram och genomföra utbildningar på avancerad nivå som ger kompetens att hantera klimatomställningen.

Ökad tillgång till rätt kompetens är en viktig förutsättning för näringslivets omställning. Det krävs nya tekniska lösningar, men också förmåga till systemperspektiv och anpassning av ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. Utökad kompetens inom digitalisering och automatisering, elektrifiering, processteknik, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller är bara några exempel. De nya utbildningarna kommer att riktas till redan yrkesverksamma men också till en bredare målgrupp.

– Förutom våra 22 målgruppslärosäten, högskolor och nya universitet, erbjuder vi den här gången alla svenska lärosäten och forskningsinstitut att delta som partners och erhålla medel. På så vis täcker vi in delar av landet där inga lärosäten inom vår ordinarie målgrupp är lokaliserade, och där klimatomställningen i vissa regioner redan innebär ett mycket stort behov av kompetens, säger Eva Schelin.

Fakta

 • 75 miljoner kronor avsätts för satsningen (ersättning för OH-kostnad tillkommer)
 • Maximalt belopp att ansöka om per projekt är 25 miljoner kronor
 • Projekttiden ska vara fyra till sex år
 • Högskolor, nya universitet samt Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan vara huvudsökande
 • Minst ytterligare ett lärosäte ska finnas med som medsökande
 • Alla lärosäten och forskningsinstitut kan vara medsökande
 • Näringslivspartners ska inkluderas i ansökan
 • Projekten ska kompletteras med en företagsforskarskola
 • De kurser och program som tas fram ska ge högskolepoäng och vara på avancerad nivå
 • Utlysningen öppnas 21 juni och sista ansökningsdatum är 1 december 2022
 • Ansökningarna bedöms av en extern bedömargrupp.

Kontakter

Bilder

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye