SPF Seniorerna

Ny rapport: Åldersdiskrimineringen i screeningprogram måste upphöra

Dela
Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och en Hälso- och sjukvårdslag vars mål är en vård på lika villkor, ändå särskiljs människor i vården enbart på grund av ålder. I de nationella screeningprogrammen används övre åldersgränser, dessa förhindrar seniora patienter adekvat behandling och möjligheten att rädda liv och hälsa. Resultaten från en enkät till landets regioner visar dessutom att rutiner och tillämpning inom programmen skiljer sig åt. SPF Seniorerna anser att åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra, staten ska inte bidra till ålderism. Sverige bör åtminstone erbjuda och informera tydligt om möjlighet till gratis screening också för seniora patienter.
Eva Eriksson
Eva Eriksson

Screeningundersökningar används för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede, vilket oavsett ålder på patenten ökar möjligheterna för rätt behandling i rätt tid och således att kunna rädda liv och hälsa. Målet med de nationella screeningprogrammen är enligt Socialstyrelsen att kunna åtgärda en sjukdom tidigt för att minska de negativa konsekvenserna.

Men trots att Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och vars Hälso- och sjukvårdslags mål är en vård på lika villkor för hela befolkningen, så har det under 2010-talet införts eller bekräftats övre åldersgränser som gör att människor särskiljs i vården enbart på grund av deras ålder. I de nationella screeningprogrammen för tillstånden bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortaaneurysm används åldersgränser. Detta är sjukdomar med en mycket stark evidens för att de blir allt vanligare ju äldre vi blir.

- Äldre patienter särskiljs och förhindras möjlighet till tidig upptäckt och därefter behandling i god tid. När människor behandlas olika, på grund av kronologisk ålder, sänder det inte bara en signal om att seniorer är mindre värda i samhället utan det är också en fråga om åldersdiskriminering. Det är särskilt allvarligt när det är det offentliga som är avsändaren av sådana signaler, säger Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna.

Ålder ska inte spela roll för bemötande och behandling i vården

SPF Seniorerna anser att hälso- och sjukvården i regionerna samt staten i form av myndigheter och regering måste ha som vägledande princip att i tid upptäcka och behandla en sjukdom och det måste gälla alla oavsett ålder. Åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra, staten ska inte bidra till ålderism.

- Tidig upptäckt av sjukdom är alltid bättre för den enskilde och för samhället, det medför mindre lidande och resursåtgång samt blir en hälsoekonomisk vinst. Seniorer idag är friskare och lever längre och vi människor vill och ska kunna leva livet hela livet. Enbart ålder får inte vara skäl till utebliven undersökning eller behandling, en helhetsbedömning av individens hälsa ska styra beslut om vårdinsatser, menar Eva Eriksson.

- Det finns ingen evidens emot nyttan av screening bland äldre. Om det saknas evidens för nyttan, låt sunt förnuft råda och ta bort åldersgränserna i screeningprogrammen - äldre behandlas till exempel med mängder av läkemedel där det inte finns evidens. Existerande kunskapsluckor kring äldres sjukdomar måste täppas till, staten bör genom sin forskningsfinansiering bidra och aktivt motverka åldersdiskriminering, fortsätter Eva. Eriksson.

- Sverige bör åtminstone erbjuda och informera tydligt om möjlighet till gratis screening också för seniora patienter. Åldersgränser gör att äldre missleds att tro att cancersjukdomar blir mindre vanliga med åldern och att screening inte är nödvändigt, när det är tvärtom. I länder som USA, Storbritannien och Australien används antingen inga åldersgränser för screening eller så informeras och erbjuds äldre patienter möjlighet till screening även om åldersriktlinjer finns, konstaterar Eva Eriksson.

Regionala skillnader innebär ojämlik vård

SPF Seniorerna har också genomfört en enkätundersökning till landets regioner med frågor om just de nationella screeningprogrammen.

- Vi kan konstatera att trots Socialstyrelsens mål med de nationella screeningprogrammen om en jämlik vård finns betydande skillnader i tillämpning och rutiner i landets regioner när det gäller de nationella screeningprogrammen. Patienternas möjlighet till såväl screening som behandling blir beroende av var i landet man bor, vilket utöver åldersgränserna också det medför en ojämlik vård, avslutar förbundsordförande Eva Eriksson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Eva Eriksson
Eva Eriksson
Ladda ned bild

Dokument

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum