Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport

Dela
Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

Drivkraft Sverige tillbakavisar slutsatserna i Konjunkturinstitutets rapport

- Vi välkomnar en dialog i frågan, men tillbakavisar samtidigt slutsatser i analysen då Sverige och Danmark skiljer sig åt väsentligen när det gäller produkter och marknadsförutsättningar. Det är bekymmersamt att varken Konjunkturinstitutet eller regeringen har varit i kontakt med drivmedelsbolagen för att få deras syn på rapporten och dess slutsatser. Vi är måna om en bra dialog med beslutsfattare och myndighetsföreträdare, men vi kan konstatera att ingen dialog har ägt rum varken under framtagandet av rapporten eller när rapporten publicerades i mitten av juni, säger Jessica Alenius vd för Drivkraft Sverige.

Väsentliga skillnader mellan Sverige och Danmark

- Generellt bör jämförelser av detta slag innehålla kostnadskomponenter som påverkar prissättningen. I Sverige har vi en högre reduktionsplikt, dvs blandar vi i mer biodrivmedel. Dessutom är reduktionsplikten utformad på olika sätt. Det gör att komponenter som behövs för att göra en färdig bensin eller diesel handlas upp på olika sätt, i olika specifikationer, i olika mängder, vid olika tidpunkter och till olika växelkurser. Det kan därför vara svårt att fånga upp de olikheter som råder på den svenska respektive danska marknaden i en statistisk analys, säger Jessica Alenius.

Kort mätperiod på en extremt turbulent marknad

- Det senaste året har prisvolatiliteten varit stor och prisökningarna på bland annat bensin och diesel har varit kraftiga, till följd av Ryssland invasion av Ukraina. Konjunkturinstitutets mätperiod är kort och inträffar under en enormt turbulent period. Som mest har oljan kostat 130 dollar och som lägst omkring 95 dollar fatet. Den tillfälliga skattesänkningen motverkade i viss utsträckning detta. Regeringen bedömde att den lägre skatten på bensin och diesel bör begränsas till en kortare period och att 1 maj till 30 september 2022 är en lämplig tidsperiod. Tyvärr sammanfaller detta med valåret vilket bidrar till otydlighet om upphörande eller eventuell förlängning av den tillfälliga skattesänkningen, avslutar Jessica Alenius.

Exempel på skillnader mellan den svenska och den danska drivmedelsmarknaden:

  • Reduktionsplikten i Sverige och Danmark skiljer sig åt på flera punkter. Exempelvis krävs hållbara biodrivmedel med högre klimatprestanda för att uppfylla plikten i Sverige, ett krav som Danmark inte har. Det gäller både för HVO och för etanolen.
  • I Danmark inkluderas el i reduktionsplikten, vilket inte är fallet i Sverige.
  • Reduktionspliktsavgifterna har också en betydande påverkan på drivmedelspriserna i respektive land.
  • Sverige går över till sommarbensin den 1 maj, i Danmark sker denna övergång den 1 juni. Inköp av sommarbensin är dyrare än vinterbensin. Utbytet påbörjas successivt redan i mars/april.

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye