Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige är positiva till inriktningen i Energimyndighetens delrapport om reduktionsplikten

Dela
Energimyndigheten har idag presenterat ”Kontrollstation 2022”, en utvärdering av hur reduktionsplikten fungerar.

Reduktionsplikten innebär att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel och därmed bidrar till att användningen av hållbara biodrivmedel ökar. Ökad andel biodrivmedel är en förutsättning för att nå det svenska klimatmålet för transportsektorn som innebär 70 procent reduktion av klimatpåverkan till 2030.

Energimyndigheten förslår en justering av de tidigare nivåerna utan att effekten av den totala biodrivmedelsandelen minskar. Reduktionspliktsnivåerna anpassas efter hur mycket biodrivmedel som kan blandas in i bensin och diesel enligt bränslekvalitetskraven. Det innebär en högre inblandning i diesel och en lägre inblandning i bensin mellan år 2024-2030, jämfört med nuvarande nivåer.

Drivkraft Sverige är positiva till inriktningen i Energimyndighetens förslag vid en snabb genomläsning av rapporten. Förslaget innebär att ambitionen i reduktionsplikten behålls för att transportsektorn ska nå sitt mål till 2030.

Energimyndigheten föreslår i huvudalternativet bland annat att:

  • Reduktionsnivån för bensin blir 11 % från 2024 och 14 % från 2025 till 2030, tidigare 28 %.
  • Reduktionsnivån för diesel höjs successivt från 40 % 2024 till 75 % 2030, tidigare 66 %.
  • Användningen av diesel Mk3 (Europadiesel) främjas för att möjliggöra högre inblandning av biodrivmedel i diesel.
  • Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

- Med anledning av de höga drivmedelspriserna till följd av det geopolitiska läget så har flera partier föreslagit under valrörelsen att reduktionsplikten ska sänkas. Det kommer att kraftigt öka koldioxidutsläppen från vägtrafiken och arbetsmaskiner. Sverige har satt ambitiösa nationella klimatmål, samt förbundit sig till åtaganden i EU. För att Sverige ska kunna realisera dessa är det avgörande med tydliga och långsiktiga förutsättningar, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

-Utformningen av reduktionspliktsnivåerna ska baseras på fakta och konsekvensanalyser. Att kraftigt sänka inblandningen av biodrivmedel, som förespråkas av vissa partier, slår undan benen på drivmedelsbranschen som är mitt inne i en omställning från det fossila till det förnybara. Branschens investeringar i biodrivmedel grundar sig på att det finns en stabil marknad. Om dessa förutsättningar hela tiden förändras så finns det en risk att omställningen försenas i kombination med att den blir dyrare än nödvändigt, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

-I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel. Därför behövs långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel inom reduktionsplikten så att investeringar och produktion kan öka. Idag beskattas hållbara biodrivmedel som fossila drivmedel. Detta måste politiken ändra på. Förutsättningarna för hållbara biodrivmedel måste bli bättre, avslutar Jessica Alenius.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye