Ratio

Makt och inflytande i näringslivet – tre jämställdhetsperspektiv

Dela
Tre forskare presenterar nya resultat om kvinnors faktiska makt i näringslivet.
Ali Ahmed, Christina Öberg och Daniel Halvarsson
Ali Ahmed, Christina Öberg och Daniel Halvarsson

Makten och inflytandet över näringslivet var länge mannens. Hur ser det ut nu? Om den formella makten vet vi mycket, men hur ser det ut med den faktiska makten?

I styrelsesammanhang pratar man gärna om kvinnors representation – men hur ser det ut med deras faktiska makt, inflytande och nätverk? Kvinnliga prestationer undergrävs i vissa sammanhang. På finansmarknaden skiljer sig kvinnors beteende från mäns. Varför? På vilket sätt påverkar globaliseringen av företagen jämställdheten mellan könen? Följer normer med företag när de rör sig över landsgränser?

Välkommen till ett seminarium den 10 november där Ratio-forskarna Al AhmedChristina Öberg och Daniel Halvarsson presenterar olika studier på dessa frågor! Efter forskningspresentationerna följer en paneldiskussion om vilka åtgärder man önskar se, medverkar i denna gör Charlotte Bohman, styrelseproffs, och Ulrika Boëthius, Finansförbundet.

Om de medverkande:

  • Ali Ahmed, professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet och forskare Ratio
  • Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Karlstad universitet och forskare Ratio
  • Daniel Halvarsson, fil dr i nationalekonomi och forskare Ratio
  • Charlotte Bohman, styrelseproffs med erfarenhet från olika branscher och chefsroller
  • Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet.

Seminariet äger rum kl 12.00-13.00, enklare lunch serveras från 11.30. Välkommen till Sveavägen 59!

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ali Ahmed, Christina Öberg och Daniel Halvarsson
Ali Ahmed, Christina Öberg och Daniel Halvarsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Ratio
Ratio
Sveavägen 59 4 tr, Box 3203
103 64 Stockholm

+4684415900https://ratio.se/

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandet villkor. Institutet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskningen kan sorteras in i tre breda områden: arbetsmarknad, klimat och miljö, samt konkurrenskraft.

Följ Ratio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ratio

Forskare: Orealistiska språkkrav inom äldreomsorgen30.5.2024 15:24:52 CEST | Pressmeddelande

Det behöver skapas flera enkla jobb inom vård och omsorg, där lägre spårkkrav kan tolereras. Det skriver Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Ratio och Stockholms universitet, och Philip Rehnberg, masterstudent i demografi och uppsatsstudent vid Ratio i en debattartikel i Dagens samhälle. Samtidigt som språkkraven inom äldreomsorgen skärps nationellt, visar författarna i den nya rapporten, "Alla ska snabbt lära sig svenska", att många nyanlända inte har förutsättningarna att nå de politiskt fastställda kraven.

Välkommen på rapportlansering: Om sympatiåtgärdernas logik och praktik17.5.2024 13:53:43 CEST | Pressmeddelande

I Sverige är möjligheten att ta till sympatiåtgärder såväl generös som omstridd. Vissa menar att sympatiåtgärderna bidrar till att vårt land har få utbrutna arbetsmarknadskonflikter medan kritikerna hävdar att regelverket är förlegat, med hänsyn till nutidens sammankopplade värdekedjor och global konkurrens. Klart är dock att sympatiåtgärder drabbar parter som inte är direkt berörda av en konflikt, något som på senare tid varit särskilt uppmärksammat i och med Teslakonflikten. I en ny rapport kartlägger Nils Karlson, professor i statsvetenskap, sympatiåtgärdernas historia, logik, praktik och konsekvenser. Vilka är sympatiåtgärdernas avsedda och oavsedda effekter? Vilka kostnader är förenade med sympatiåtgärdernas användning? Och finns det skäl att förändra regelverket kring dessa stridsåtgärder? Rapporten kommenteras av en panel bestående av: German Bender, utredningschef, tankesmedjan Arena Idé Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot (C) Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M) Modera

Välkommen på rapportlansering: Den planlösa planeringen – en historia om det svenska plansystemet2.5.2024 13:48:10 CEST | Pressmeddelande

Det svenska plansystemet är präglat av svåra motsättningar som fördyrar och försvårar bebyggelse av nya bostäder – med allvarliga konsekvenser för arbetsmarknadens funktionssätt och näringslivets kompetensförsörjning. I en ny rapport visar Jan Jörnmark, docent. i ekonomisk historia, hur dessa motsättningar uppstått och hur en mer marknadstillvänd planeringsmodell skulle kunna komma till bukt med dessa problem. Rapporten kommenteras av Fil. dr Klas Eriksson och en panel bestående av: Anna Broman, Näringspolitisk expert hos Byggföretagen David Josefsson, Riksdagsledamot (M), civilutskottet Tid: Tisdagen den 7 maj kl 12:00 (lättare lunch serveras från 11:30) Plats: Sveavägen 59, 4 tr Länk till anmälan och mer information finns här.

Ny rapport: Integrationen av språksvaga invandare kräver kunskapsbaserade reformer25.4.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

I en ny rapport från Ratio sätts ljuset på de utmaningar som många migranter står inför när det gäller att lära sig svenska, och hur det påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Under de senaste decennierna har svensk migration förändrats från att framför allt ha bestått av europeisk arbetskraftsinvandring till en allt större andel utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrare. Samtidigt är sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda bland de största i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye