Ratio

Forskare: Orealistiska språkkrav inom äldreomsorgen

Dela

Det behöver skapas flera enkla jobb inom vård och omsorg, där lägre spårkkrav kan tolereras. Det skriver Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Ratio och Stockholms universitet, och Philip Rehnberg, masterstudent i demografi och uppsatsstudent vid Ratio i en debattartikel i Dagens samhälle. Samtidigt som språkkraven inom äldreomsorgen skärps nationellt, visar författarna i den nya rapporten, "Alla ska snabbt lära sig svenska", att många nyanlända inte har förutsättningarna att nå de politiskt fastställda kraven.

Bild: Stockholms universitet
Bild: Stockholms universitet

Debatten om språkkrav inom äldreomsorgen har intensifierats de senaste åren, och regeringen har tillsatt en utredning för att införa språkkrav på nationell nivå. Socialstyrelsen rekommenderar nivå B2 på Europarådets skala, en nivå som författarna anser vara orealistisk för många nyanlända.

Rapporten pekar på att så många som 35 procent av utrikes födda i Sverige har otillräckliga färdigheter i läsning och skrivning, vilket gör språkinlärning svårt. Detta försvåras ytterligare av den språkliga distansen, d.v.s. graden av olikhet, mellan svenska och många utomeuropeiska språk.

En studie från Nederländerna, som undersökte vuxna migranters andraspråksinlärning, visade att endast 11 procent av deltagarna med begränsade läs- och skrivfärdigheter kunde nå den grundläggande språknivån A1 efter 1000 timmars undervisning. Att nå ännu högre nivåer, som krävs inom äldreomsorgen, blir därför enligt författarna en oöverstiglig utmaning.

"Om målet är självförsörjning, och att man ska kunna dra nytta av dessa personers kompetenser och färdigheter inom den svenska äldreomsorgen, krävs en bättre anpassad språkutbildning. Men framför allt krävs fler enkla jobb där en lägre språklig kompetens kan tolereras", skriver författarna. 

Kontakter

Följ Ratio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ratio

Välkommen på rapportlansering: Om sympatiåtgärdernas logik och praktik17.5.2024 13:53:43 CEST | Pressmeddelande

I Sverige är möjligheten att ta till sympatiåtgärder såväl generös som omstridd. Vissa menar att sympatiåtgärderna bidrar till att vårt land har få utbrutna arbetsmarknadskonflikter medan kritikerna hävdar att regelverket är förlegat, med hänsyn till nutidens sammankopplade värdekedjor och global konkurrens. Klart är dock att sympatiåtgärder drabbar parter som inte är direkt berörda av en konflikt, något som på senare tid varit särskilt uppmärksammat i och med Teslakonflikten. I en ny rapport kartlägger Nils Karlson, professor i statsvetenskap, sympatiåtgärdernas historia, logik, praktik och konsekvenser. Vilka är sympatiåtgärdernas avsedda och oavsedda effekter? Vilka kostnader är förenade med sympatiåtgärdernas användning? Och finns det skäl att förändra regelverket kring dessa stridsåtgärder? Rapporten kommenteras av en panel bestående av: German Bender, utredningschef, tankesmedjan Arena Idé Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot (C) Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M) Modera

Välkommen på rapportlansering: Den planlösa planeringen – en historia om det svenska plansystemet2.5.2024 13:48:10 CEST | Pressmeddelande

Det svenska plansystemet är präglat av svåra motsättningar som fördyrar och försvårar bebyggelse av nya bostäder – med allvarliga konsekvenser för arbetsmarknadens funktionssätt och näringslivets kompetensförsörjning. I en ny rapport visar Jan Jörnmark, docent. i ekonomisk historia, hur dessa motsättningar uppstått och hur en mer marknadstillvänd planeringsmodell skulle kunna komma till bukt med dessa problem. Rapporten kommenteras av Fil. dr Klas Eriksson och en panel bestående av: Anna Broman, Näringspolitisk expert hos Byggföretagen David Josefsson, Riksdagsledamot (M), civilutskottet Tid: Tisdagen den 7 maj kl 12:00 (lättare lunch serveras från 11:30) Plats: Sveavägen 59, 4 tr Länk till anmälan och mer information finns här.

Ny rapport: Integrationen av språksvaga invandare kräver kunskapsbaserade reformer25.4.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

I en ny rapport från Ratio sätts ljuset på de utmaningar som många migranter står inför när det gäller att lära sig svenska, och hur det påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Under de senaste decennierna har svensk migration förändrats från att framför allt ha bestått av europeisk arbetskraftsinvandring till en allt större andel utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrare. Samtidigt är sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda bland de största i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye