KK-stiftelsen

Satsning på specialanpassade kurser ska gynna näringslivet

Dela
KK-stiftelsen har beviljat 21 miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta ett kompetensutvecklingsprogram för yrkesverksamma inom området datadriven industriell transformation. Tillsammans med 23 företag och organisationer ska Mittuniversitetet utveckla nya kurser anpassade efter behovet av datadriven utveckling hos olika branscher.
Stefan Forsström, projektledare för DRIVEN, tillsammans med Johan Sidén, Patrik Österberg och Birgitta Engberg från Mittuniversitetet. Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet
Stefan Forsström, projektledare för DRIVEN, tillsammans med Johan Sidén, Patrik Österberg och Birgitta Engberg från Mittuniversitetet. Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet

– För att kunna möta näringslivets föränderliga kompetensbehov är återkommande kompetensutveckling under arbetslivet, det livslånga lärandet, en avgörande pusselbit. Här fyller vårt program Expertkompetens en viktig roll. De sökande miljöerna vid Mittuniversitetet, som nu får medel från oss, har förutom en hög vetenskaplig nivå även en stark pedagogisk kvalitet. Projektet kommer att bidra till näringslivets kompetensbehov och dessutom stärka lärosätets förmåga att hantera kursutveckling för yrkesverksamma, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

– Satsningen är en kraftsamling av universitetets forskning inom teknologi och skogsindustri och ligger väl i linje med universitetets strategi kring livslångt lärande. Dessutom stämmer det väl överens med våra ambitioner om att bidra till och driva regional utveckling, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Två stora forskningscenter involverade

Projektet DRIVEN – Expertkompetens för Datadriven Industriell Transformation kommer att bedrivas i samarbete mellan Mittuniversitetets två största forskningscenter; STC – som forskar inom teknik som bland annat Internet of Things och AI, samt forskningscentret FSCN – som inriktar sig på skogsindustriell forskning. Målet är att utveckla korta kurser som går att kombinera med heltidsarbete.

I projektet deltar både företag och offentliga organisationer från olika typer av branscher, som IT, skogsindustri och teknikkonsulter. De medverkande organisationerna finns representerade i hela Sverige och flera av dem verkar i Västernorrlands och Jämtlands län där Mittuniversitetet finns.

Stort intresse från företag

Projektet har beviljats inom KK-stiftelsens program Expertkompetens. Utöver stiftelsens satsning investerar Mittuniversitetet cirka 10 miljoner kronor och ytterligare finansiering kommer från samarbetspartners. Projektet startas 1 oktober 2022 och avslutas 30 september 2026.

– Det har varit ett jättestort intresse från företag att delta och kompetensutvecklingsbehovet är stort. De medverkande organisationerna ska först beskriva sitt och branschens behov av kompetens, därefter tar vi tillsammans fram ett kursutbud som matchar detta, säger Stefan Forsström, projektledare vid Mittuniversitetet.

– Vår innovationsprocess kräver multidisciplinära kompetenser som ständigt behöver utvecklas. Projektet ger oss möjlighet till långsiktig kompetensförbättring. Tack vare de olika nivåerna och upplägget som utgår från våra behov kan vi inrikta oss på olika funktioner i företaget. Det ökar vår konkurrenskraft, säger Christophe Barbier, Senior Material Specialist på Billerud AB, ett av företagen som deltar.

Samarbetspartners

Afry AB, Billerud AB, Biometria, Bron Innovation, Calejo industrial intelligence, CGI Sverige AB, Domsjö Fabriker AB, Eurocon Consulting AB, Holmen Aktiebolag, Knightec Aktiebolag, Media Research i Östersund AB, Mondi Dynäs Aktiebolag, MoRe Research Örnsköldsvik AB, Pandrol AB, Pro&Pro AB, Ragn-Sells Recycling AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, SCA Forest Products Aktiebolag, SSG Standard Solutions Group AB, StarBit AB, Sweco AB, Valmet Aktiebolag, Försäkringskassan.

Kontakter

Bilder

Stefan Forsström, projektledare för DRIVEN, tillsammans med Johan Sidén, Patrik Österberg och Birgitta Engberg från Mittuniversitetet. Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet
Stefan Forsström, projektledare för DRIVEN, tillsammans med Johan Sidén, Patrik Österberg och Birgitta Engberg från Mittuniversitetet. Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye