Lantbrukarnas Riksförbund

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”

Dela
Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Konsultföretaget Macklean startades 2011 med visionen att öka konkurrenskraften i livsmedelsbranschen. Bolaget har sedan dess utvecklats och erbjuder idag kvalificerad strategisk rådgivning till livsmedelsföretag, myndigheter, intresseorganisationer och andra företag kopplade till det gröna näringslivet. Bolaget ses som livsmedelsbranschens egna managementkonsulter, med stora kunskaper om t.ex. livsmedel, dagligvaruhandel samt tjänste- och intresseorganisationer i livsmedelssfären.

Vergenta är ett svenskt managementkonsultföretag som stödjer chefer och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Vergenta grundades 2006 i Stockholm med uttalat fokus på att tillhandahålla kvalificerat stöd till beslutsfattare och intressenter inom den offentliga, privata och ideella sektorn och finns idag etablerat både i Stockholm och Göteborg. Under dessa 15 år har Vergenta haft en stabil verksamhet med en successivt ökande efterfrågan.

Att LRF nu väljer att sälja Macklean till Vergenta är ett strategiskt och väl överlagt beslut, som fattats för att ge Macklean ännu bättre förutsättningar framåt.

- Som ägare har man alltid ansvaret att överväga i vilken mylla de verksamheter man äger behöver befinna sig för att de ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Vi tror starkt på Macklean och att deras tjänster framåt blir ännu viktigare för att svenskt lantbruk, svensk livsmedelsproduktion och de gröna näringarna ska växa. Baserat på den övertygelsen har vi dragit slutsatsen att Macklean tjänar på att komma in i en större och mer industriellt lika kontext, säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

- Sedan i våras har vi i LRF letat efter en lämplig ny ägare som kan erbjuda en god och hållbar tillväxtmiljö för Macklean, och vi är väldigt glada att vi efter en utvärdering av flera möjliga aktörer nu har kommit överens med Vergenta. Vi är övertygade om att Vergenta är rätt framtida ägare för Macklean och att de erbjuder rätt miljö för en fortsatt god utveckling, för bolaget och dess mycket kompetenta medarbetare, säger Anna Karin Hatt.

- Förvärvet av Macklean ger Vergenta ett vasst konsultbolag med en stark spets och ett väletablerat varumärke i en växande framtidsbransch som vi idag inte verkar inom. Vi ser starka möjligheter till synergieffekter i våra affärer och vi är övertygande om att det finns en stor potential att vi tillsammans förstärker både resultat och tillväxt i såväl Macklean som Vergenta i övrigt, säger Hans Utbult, delägare i Vergenta

Vergenta tar över rörelsen, personal, strukturkapital samt varumärket Macklean Strategiutveckling, från och med den 1/12 2022.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70, Hans Utbult, Vergenta, 070-305 26 66

Bilder

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?15.4.2024 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt12.4.2024 10:47:37 CEST | Nyheter

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

Varglagstiftningen måste ändras11.4.2024 15:54:51 CEST | Pressmeddelande

Vargarna flytta fram sina positioner. Nu har ytterligare en av lantbrukets gröna näringar drabbats av vargangrepp, hästnäringen. Samtidigt som Naturvårdsverket, på regeringens uppdrag, nyligen presenterat riktlinjer för att underlätta skyddsjakt slår förvaltningsrätten fast att det är nuvarande lagstiftning som gäller och därmed förbjuder skyddsjakt av varg. Vargen breder ut sig i mellan- och södra Sverige och nuvarande varglagstiftning hinner inte med.

Skogens artskydd kan årligen kosta 10 miljarder kr. - Vem ska betala?10.4.2024 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

LRFs rapport ”Artskyddet och skogen” visar på 2 miljoner hektar skog kan tvingas undantas från skogsbruk, ungefär 4 miljoner fotbollsplaner (hela ytan Stockholm, Uppsala och Södermanlands län), enbart till följd av fem bedömda arter. Den årliga kostnaden för att ersätta skogsägarna vid en sådan tillämpning skulle vara ca 10 miljarder kr per år. Frågan är vem som ska betala?

Pressinbjudan. Artskyddet kostar skogen 10 miljarder kr per år. - Vem ska betala?8.4.2024 15:08:21 CEST | Pressinbjudan

LRF bjuder in till ett presswebbinarium, onsdag den 10 april kl. 08.00, där vi presenterar rapporten "Artskyddet och skogen". Här kommer ni att få ta del av artskyddets konsekvenser för skogens olika nyttor. Samtidigt lyfter rapporten konkreta förslag till regeringen om hur artskyddsförordningen kan göras mer träffsäker för samhället och mer rättssäker för Sveriges skogsägare, samtidigt som den biologiska mångfalden kan utvecklas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye