Europeiska Investeringsbanken

Ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag - svenska fintechbolaget Froda får EU-finansiering

Dela
Det svenska fintech-bolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.
Foto: Austin Distel genom Unsplash
Foto: Austin Distel genom Unsplash

Froda grundades 2015 för att göra det enklare för småföretagare att få tillgång till kapital. Idag är de ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag. Genom att digitalisera processen har över 50 000 bolag kunnat få hjälp med finansiering. Stödet från EaSI-programmet innebär att Froda kan låna ut över en halv miljard till svenska småföretagare.

– Avsaknaden av finansiering för småföretag är fortfarande ett av de största hindren för att växa. Stödet från EIF går hand i hand med vår vision om att hjälpa småföretagare med finansiering till bra villkor. Genom programmet kan vi tillsammans med EIF hjälpa ännu fler småföretagare med finansiering, något som känns extra viktigt just nu, säger Olle Lundin, vd på Froda.

– Tack vare finansiering från EU-programmet kan fintechföretaget Froda ge mer än 500 miljoner kronor - eller 46 miljoner euro - i lån till småföretag i Sverige och hjälpa dem att växa. Låneprogram som detta ger småföretag en betydande och välbehövlig stimulans, vilket leder till lokala arbetstillfällen och ökad social integration, säger Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

EIF har valts ut som fondförvaltare för EaSI Funded Instrument. EIF är en del av Europeiska investeringsbanksgruppen och har till uppgift att stödja Europas mikroföretag samt små och medelstora företag.

– I vårt uppdrag ingår att stödja Europas små och medelstora företag genom att ge bättre tillgång till finansiering. Genom partnerskapet med Froda kan vi säkerställa att fler mikroföretag får tillgång till kapital till bra villkor, vilket är i linje med hur vi vill arbeta för att uppnå våra gemensamma mål med att förbättra finansieringssituationen för småföretag, säger Thomas Östros, Vice President på EIB.

Roger Havenith, vice vd för EIF, kommenterar:

Under svåra tider är det alltid de minsta aktörerna i ekonomin som kämpar mest. Detta avtal med Froda, med hjälp av resurser från EU:s EaSI-program, kommer att göra det möjligt för oss att kanalisera finansiering till svenska entreprenörer och fullt ut utnyttja den digitala potential vi har idag, finansiera innovation, stärka konkurrenskraften och öka tillväxt och sysselsättning.

Om EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

Inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder Europeiska unionen mikrofinansiering och finansiering av sociala företag med ett totalt anslag på 193 miljoner Euro för perioden 2014–2020. Programmet syftar till att öka tillgången till finansiering för mikroföretag, inklusive egenföretagare och utsatta personer, och sociala företag och därigenom främja skapandet av arbetstillfällen och social integration.

Det EaSI-finansierade instrumentet är en fond på 200 miljoner euro som lanserades i oktober 2019 och som ger lån till finansiella intermediärer för att stödja utlåning till mikroföretag och sociala företag. Det är ett av flera av EU:s finansiella instrument som används inom ramen för EaSI-programmet för att stödja mikrofinansiering och socialt företagande. Det EaSI-finansierade instrumentet är ett partnerskap mellan Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

Om Froda
Froda grundades 2015 med idéen om att ge små och medelstora bolag samma möjlighet att växa som stora. Genom att digitalisera processen har Froda gjort det möjligt att hjälpa fler företag med finansiering skräddarsydd efter just deras unika verksamhet och dess behov. Idag är Froda ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och har hjälpt fler än 50 000 företag att växa. Bolaget är ett kreditinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Austin Distel genom Unsplash
Foto: Austin Distel genom Unsplash
Ladda ned bild
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
Ladda ned bild
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg.
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg.
Ladda ned bild
Europeiska Investeringsbankens huvudkontor, Luxemburg
Europeiska Investeringsbankens huvudkontor, Luxemburg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Sverige: 70 procent är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen28.11.2023 05:30:00 CET | Pressmeddelande

70 procent av svenskarna är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen, enligt EIB:s klimatundersökning – sjätte upplagan. De stigande levnadskostnaderna ligger tillsammans med klimat- och miljöfrågor högst på listan över de utmaningar som svenska respondenter ser för sitt land. 60 procent av de som svarat anser att övergången till en klimatneutral ekonomi endast är möjlig om ekonomiska och sociala ojämlikheter hanteras samtidigt. Fler än två tredjedelar anser att staten borde erbjuda ekonomisk kompensation till länder som drabbats av klimatförändringar som de inte själva bidragit till. 70 procent är positiva till att avskaffa subventioner och skattelättnader för luftfartssektorn och alla företag som är starkt beroende av fossila bränslen. En majoritet säger att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatrelaterade policyer.

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi27.11.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969. Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen. Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.

InvestEU: EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro för att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag i Sverige9.10.2023 11:43:46 CEST | Pressmeddelande

Det nya avtalet kommer att omfatta factoring, fakturahandel, och lån till svenska små och medelstora företag. Projektet får stöd genom InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar.

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

Det svenska startup-företaget Husmus bland Europas bästa sociala innovatörer25.9.2023 13:36:31 CEST | Pressmeddelande

Social Innovation Tournament, som arrangeras av EIB-institutet, utser och belönar Europas bästa sociala innovatörer. Finalen äger rum i Stockholm den 28 september 2023. De 15 finalisterna syftar till att åstadkomma social, etisk eller miljömässig positiv påverkan med sina innovativa affärsidéer. Det svenska företaget Husmus är en av årets finalister. Vinnarna i den allmänna respektive särskilda kategorin kommer att tilldelas ett första eller andra pris på 100 000 euro respektive 40 000 euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye