Region Uppsala

 Kammarrätten går på Region Uppsalas linje

Dela
IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Till föreläggandet kopplades ett vite om 20 miljoner kronor. Kammarrätten har nu upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

IVO har vid flera tillfällen bedömt att det finns allvarliga brister vid Akademiska sjukhuset, och att dessa innebär en fara för patientsäkerheten. IVO har därför förelagt regionen att säkerställa att 612 vårdplatser finns tillgängliga på Akademiska sjukhuset i Uppsala, exklusive intensivvården, Akademiska barnsjukhuset, psykiatrin och BB, för inläggning av patienter inom den somatiska slutenvården.

Kammarrätten anser att vitesföreläggandet inte uppfyller lagens krav och har därför upphävt IVO:s beslut. Region Uppsala har en skyldighet att vidta åtgärder för att de brister som finns, men ingen skyldighet att ha ett visst antal vårdplatser.

- Vi har ännu inte hunnit analysera domen fullt ut, men visst är det bra att kammarrätten går på vår linje. Jag vill dock betona att vi i grund och botten fortfarande är ense med IVO om att vi behöver få till fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Tyvärr är frågan om vårdplatser mycket komplex, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Uppsala.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 018 – 611 43 74

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige 14 februari14.2.2024 13:41:33 CET | Nyheter

Nya ordförande utsedda i politiska styrelser och nämnder I januari meddelade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet sin avsikt att bilda en ny politisk majoritet i Region Uppsala. Grunden är ett samarbetsavtal om vad man är överens om att göra i regionen under mandatperioden. Den nya majoriteten har 55 mandat av regionfullmäktiges totala 101 mandat. Vid regionfullmäktiges sammanträde genomfördes val till bland annat uppdragen som ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i flera styrelser nämnder för att spegla det nya majoritetsförhållandet. Följande val gjordes: Regionstyrelsen Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M) Krisledningsnämnden Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M) Fastighet- och servicenämnden Ordförande: Ann-Kristin Hilli (V), 1:e vice ordförande Patrik Bergman (S), 2:e vice ordförande Cecilia Hamen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye