Läromedelsföretagen

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner

Dela
En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

Läromedelsföretagen har genomfört en ny kartläggning av kommunernas inköp av läromedel. Antalet kommuner som satsar mer än 1000 kronor på läromedel per elev har ökat till 45 kommuner, jämfört med 30 kommuner enligt 2020 års rapport. Samtidigt har antalet kommuner som lägger mindre än 600 kronor på läromedel per elev ökat från 50 till 57 under samma period.

Skillnaden är störst mellan storstadskommuner och landsbygdskommuner. Inom Västra Götalandsregionen finns både Sveriges bästa och sämsta kommun. Enligt tillgänglig statistik satsade Göteborg mest på läromedel under 2021, 2049 kronor per elev, medan kommunen som satsade minst, 322 kronor per elev.

 Det är positivt att fler kommuner satsar på läromedel, men det som är oroväckande är att klyftorna ökar. Det visar tydligt på att det krävs en ny lagstiftning som garanterar tillgång på kvalitetssäkrade läromedel för alla elever i Sverige. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun man bor eller på vilken skola man går på, kommenterar Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.


Det är tredje året som Läromedelsföretagen genomför en kartläggning av kommunernas inköp av läromedel. Under 2021 köpte Sveriges kommuner i genomsnitt in läromedel för 859 kronor per elev, jämfört med 733 kronor enligt 2020 års rapport, vilket motsvarar 0,7 procent respektive 0,65 procent av skolans totala kostnad per elev. Av de totala kostnaderna per elev lägger 11 kommuner mer än en procent av kostnaderna på läromedel, vilket är en ökning jämfört med fyra kommuner 2020.

Om undersökningen
Läromedelsbarometern är en kartläggning som visar hur mycket Sveriges kommuner satsat på läromedel per elev 2021. Den baseras på Läromedias statistik över kommunala huvudmäns inköp av läromedel, SCB:s kommunala statistik över elevantal och invånares utbildningsståndpunkt samt Skolverkets redovisade siffror över de kommunala huvudmännens kostnader. Mer information finns i bifogad rapport.

Läromedelsbarometern har tagits fram av Läromedelsföretagen – en branschorganisation med 18 medlemsföretag, som står för drygt 95 procent av grundskolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Kontakter

Dokument

Om

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller branschstatistik.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner30.10.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye