SRAT

SRAT:s avtalskrav inom spårtrafiken: ”Arbetsmiljön måste bli hållbar!”

Dela
Idag lämnar fackliga parter och arbetsgivarparten Almega Tågföretagen sina avtalskrav när det gäller tjänstemän inom spårtrafiken. Akademikerförbunden SRAT och Sveriges Ingenjörer vill se flera förändringar för en mer hållbar arbetsmiljö och ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent.

Fackförbundet SRAT vill att anställda inom spårtrafiken får större möjligheter att kunna förena arbete, fritid och familjeliv. Idag görs schemaändringar i sista minuten och tjänstemännen arbetar alltför mycket övertid. SRAT ställer krav på förbättrat arbetsmiljöarbete som ger anställdas bättre möjligheter till återhämtning och vila. Facket vill se fler lokala tillgänglighetspolicies och att arbetsgivare ska ge besked om ordinarie arbetstid senast två veckor i förväg.

—  Förtroendearbetstid är inte detsamma som obegränsat jobb och övertidsarbete varje dag, säger Stefan Strömqvist, förhandlare på fackförbundet SRAT. Det är inte rimligt att anställda mer eller mindre måste vara tillgängliga dygnet runt. Vi behöver jobba fram tydligare staket och regler för arbetstider inom spårtrafiken.

SRAT vill se ett ettårigt avtal och lönekravet är på 4,4 procent, vilket ligger i linje med industrins yrkanden. Facket vill ha striktare regler kring möjligheterna att avtala bort övertidsersättning. Anställda som avtalat bort sin övertidsersättning idag jobbar regelmässigt många timmar övertid. SRAT menar att arbetsgivare alltför ofta beordrar övertidsarbete för att täcka upp brister i den planerade bemanningen.

—  Idag måste anställda ständigt ställa det sociala livet åt sidan och hoppa in och jobba, säger Stefan Strömqvist. Arbetsgivare ändrar ofta arbetstider och scheman i sista minuten. Arbetsgivare i spårtrafiken måste bli bättre på att planera sin bemanning så att det inte blir en ryckig schemaläggning som går ut över de anställda.

SRAT:s (Akademikerförbundens) yrkanden i korthet:

 • Ettårig avtalsperiod där 4,4 procent på varje individs lön tillförs löneökningsutrymme
 • Årligt lönesamtal ska erbjudas med tydliga lönekriterier och mål
 • Lönesamtalen ska innehålla diskussion om arbetssituation och ge individuell löneutveckling
 • Fortsatt utbyggd flexpension
 • Ta bort dagens krav på att lämna skriftligt sjukdomsintyg redan från första sjukskrivningsdagen
 • Lokala parter ska initiera ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Lokala parter ska arbeta för nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot eller våld
 • Lokala parter ska arbeta fram mål och rutiner för arbetsanpassningar och rehabilitering
 • Övertidsersättning ska inte gå att avtala bort under det första året i anställningen
 • Avtal om lönetillägg, eller bortförhandlad övertid, ska löpa ett i taget och kunna sägas upp av den anställde
 • Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att registrera utförd arbetstid i någon form av verktyg eller arbetstidsbank
 • Det ska vara möjligt att förhandla fram lokala avtal om en tillgänglighetspolicy på företag med fler än fem anställda
 • Arbetsgivare ska ge besked om ordinarie arbetstid senast två veckor i förväg
 • Restid ska läggas inom ramen för ordinarie arbetstid
 • Anställda ska kunna ta ut restidsersättning i ledighet i stället för i pengar

Nyckelord

Kontakter

Om

SRAT
SRAT
Box 1419
11184 Stockholm

08-4424460https://www.srat.se/

Om SRAT

SRAT är ett Saco-anslutet fackförbund för akademiker i samhällsbärande professioner. Förbundet består av 25 medlemsföreningar som organiserar professioner på hela arbetsmarknaden. Bland medlemmarna finns bland annat sex legitimationsprofessioner (audionom, barnmorska, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist.) SRAT har också många små professionsgrupper som medlemmar, vilka ofta är kvalificerade handläggare, specialister och chefer i både privat och offentlig sektor.

Följ SRAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SRAT

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum