Järfällahus

Renoveringsrekord för Järfällahus

Dela
Inom loppet av ett decennium ska halva Järfällahus bestånd bli upprustat med moderna och fräschare bostäder. Den nyss slutförda inventeringen av renoveringsbehovet i fastigheterna från 1960-70 talet i Jakobsberg visar att det är närmare 3.100 lägenheter som blir aktuella för det omfattande renoveringsarbetet.
Projektchef Sunny Shariatmadari och projektledare Csaba Bergström, Järfällahus.
Projektchef Sunny Shariatmadari och projektledare Csaba Bergström, Järfällahus.

Under 2021 startades Järfällahus stora och omfattande satsning på renovering av sina fastigheter från 1960-70 talet i Jakobsberg. Förberedelserna inför det omfattande arbetet har varit noggranna. För att få en ungefärlig uppfattning över vilka åtgärder som är nödvändiga att göra har område för område inventerats. Totalt handlar det om 6 områden; Sångvägen, D-området, Engelbrekt, Tallbohov, Söderhöjden och Dackehöjden.

Genomgången av fastigheternas renoveringsbehov slutfördes i december 2022. Den visade att behovet av upprustning är större än vad som tagits med i den första beräkningen. Även Frihetsvägens fastigheter på Söderhöjden har lagts till i upprustningen. Detta var inte inräknat i tidigare, eftersom ett stambyte har gjorts där tidigare, men då endast i badrum. Summan som det nu totalt handlar om är nära 3.100 lägenheter med tillhörande arbeten, som bit för bit omsorgsfullt och hållbart ska renoveras i dialog med hyresgästerna. Renoveringsarbetet kommer att pågå i Järfällahus fastigheter många år framöver och arbetena kommer att utföras etappvis.

- Renoveringar är en naturlig del för ett bostadsbolag, som ingår i vårt uppdrag att se till att våra fastigheter fungerar som de ska. Men att vi ska renovera över halva vårt bestånd, det blir rekord för oss på Järfällahus. Det är det största renoveringsarbetet i Järfällahus historia, och kommer få positiv påverkan på Jakobsbergs bostadsmiljöer framöver, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Trygghetsaspekten går som en röd tråd genom hela upprustningsarbetet. I behovsinventeringen ingick trygghetsbesiktningar, där man tittade på allt som påverkar tryggheten: trapphus, allmänna utrymmen, tvättstugor, garage, förråd, gård och utemiljö mm. Dessa blev sedan direkta åtgärdsförslag i den fortsatta planeringen. Redan nu finns trygghetsåtgärder som att flytta upp tvättstugor från källare till markplan och kraftig minskning av alla upp- och nedgångar till garaget med i projekteringen på Sång- och Nibblevägen.

Först ut i renoveringen är Sång- och Nibblevägens låg- och höghus. Nu och fram till hösten 2023 pågår det intensiva arbetet med projektering av fastigheterna i området, som bland annat innebär att ta fram nya bygghandlingar, tekniska beskrivningar och ansökan om bygglov. De första renoveringsarbetena planeras komma igång i september i låghusen, som sedan fortsätter i höghusen. Dackehöjden och Tallbohov står sedan på tur med projektering och planering för en produktionsstart i början av nästa år.

I samband med projekteringen görs också en del undersökningar för att kunna hitta en smartare hållbar lösning gällande sophanteringen och källsorteringen i områdena. Järfällahus undersöker också nya möjligheter för värme- och energilösningar som ger oss energieffektiviseringar. Till exempel ska möjligheterna för solpaneler på hela Sångvägen och Nibblevägen undersökas. Man räknar också med att upp till 50% av garaget kommer att få möjlighet till elladdningsplats.

- Jag är väldigt stolt över allt det förberedande arbete som vi gjort klart och alla kollegor som gör denna renoveringsresa möjlig. Vi jobbar hela tiden med att skapa trygga och hållbara förbättringar i samarbete med våra hyresgäster, säger Sunny Shariatmandari, projektchef på Järfällahus.

Alla boende ska också vara inkluderade under hela renoveringsprocessen. Efter sommaren hålls därför nya informationsmöten med berörda hyresgäster för att ge aktuell information kring att det börjar närma sig start av upprustning. Majoriteten av hyresgästerna som är berörda har fått information tidigare om inventering och tidplan och fått möjlighet att bilda samrådsgrupper. De återstående som ännu inte fått information kommer att kallas till informationsmöte innan sommaren 2023.

Inför produktionsstart söker Järfällahus också en entreprenör, som i samverkansformen partnering, ska genomföra det omfattande renoveringsarbetet. Upphandling av hållbar renovering i strategisk partnering kommer att annonseras under vecka 10, via upphandlingsverktyget TendSign, tendsign.com. Länk till upphandlingen finns på Järfällahus hemsida  www.jarfallahus.se/om-oss/upphandling/

Läs mer om projektet Hållbar renovering: www.jarfallahus.se/projekt/hallbar-renovering/

Ytterligare information

Sunny Shariatmadari, projektchef, sunny.shariatmadari@jarfallahus.se, 08-580 836 08.

Jennie Sahlsten, vd, jennie.sahlsten@jarfallahus.se, 08-580 836 50.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta renoveringen

Satsningen innebär att Järfällahus fastigheter ska genomgå den mest omfattande renoveringen någonsin. Renoveringen omfattar, både våra inomhus- och utomhusmiljöer i sex olika bostadsområden (3 092 lägenheter) i Jakobsberg:
  • Sångvägen, 462 lägenheter                      ( Sångv 8-60, Nibblev 3-31)
  • Tallbohov, ca 800 lägenheter                     (Snapphanev 24-254)
  • Dackehöjden, ca 120 lägenheter               (Snapphanev 1-20)
  • D-området, ca 370 lägenheter                   (Drabantv1-7, Husargränd 1-17, Magnusv 2-6B).
  • Söderhöjden, ca 820 lägenheter                (Vasav 91-133, Tomasv 1-37, Frihetsv 26-74, 37-51)
  • Engelbrektsområdet, ca 520 lägenheter    (Magnusv 1-5B, Birgittav 1-11, 13-19, Engelbrektsv 8A-14, 17A-19B)

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Projektchef Sunny Shariatmadari och projektledare Csaba Bergström, Järfällahus.
Projektchef Sunny Shariatmadari och projektledare Csaba Bergström, Järfällahus.
Ladda ned bild
Sångvägen, Jakobsberg
Sångvägen, Jakobsberg
Ladda ned bild
Nibblevägen, Jakobsberg
Nibblevägen, Jakobsberg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfällahus
Järfällahus
Drabantvägen 2
177 50 Järfälla

08 - 580 836 00https://www.jarfallahus.se

Järfällahus AB är Järfällas kommunägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar 5 750 lägenheter, 4 631 fordonsplatser och 483 kommersiella lokaler i Järfälla kommun - från Barkarby i söder till Stäket i norr. www.jarfallahus.se

Följ Järfällahus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus

Carlos Banda blir chef för Järfällahus nya avdelning för yttre skötsel och lokalvård.22.8.2023 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Järfällahus förstärker sin förvaltningsorganisation med en ny avdelning för yttre skötsel och lokalvård samt utökar sin bemanning. I samband med det har Carlos Banda rekryterats som chef till den nya avdelningen som ska byggas upp. Denna rekrytering markerar en strategisk satsning på att förbättra utemiljön i bostadsområdena och stärka bolagets engagemang som en ansvarstagande hyresvärd.

”Kan jag, kan du” – nytt initiativ av Järfällahus för att stärka egenmakten hos ungdomar i Järfälla25.1.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Järfällahus startar upp ett nytt initiativ med mentorsprogram för ungdomar på Termovägen. Syftet är att sammankoppla ungdomarna med näringslivet. Mentorsprogrammet ska ge inblick i arbetslivet som en slags omvärldsanalys över yrkesroller som finns i samhället. I förlängningen ska programmet förhoppningsvis också ge en fot in i arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye