Järfällahus

Ökad trygghet och trivsel på Termovägen efter riktade insatser från Järfällahus

Dela
Järfällahus fokuserade insatser för att höja trygghet och trivsel i Lilla Ulvsättra har resulterat i betydande förbättringar. Enligt den senaste kundundersökningen upplever hyresgästerna på Termovägen en ökad trygghet både i sina bostäder och i området.

Under de senaste åren har Järfällahus satsat på trygghetsfrämjande åtgärder med särskilt fokus på områden med hög otrygghet. Brottsförebyggande åtgärder, såsom förbättrat skalskydd, bättre belysning och tryggare utemiljöer, har varit centrala byggstenar i arbetet. Trygghetsarbetet har integrerats i den dagliga tillsynen via ronderingar enligt principen att en snabb hantering av klotter, skadegörelse och nedskräpning har en direkt påverkan på tryggheten.

Järfällahus senaste kundenkät visar nu att det arbetet ger resultat. Lilla Ulvsättra var det område som utmärkte sig särskilt i årets kundundersökning med den mest påtagliga ökningen av sitt trygghetsindex med 6,5%, en ökning från 71% till 77,5%.

Trygghetsindex omfattar frågor om belysning, inbrottssäkerhet, grannkontakt, personlig trygghet och trygghet i trapphus. Årets resultat visade på förbättringar inom samtliga underkategorier för Termovägen jämfört med föregående år. Personlig trygghet i källare ökade mest med +14,4%, följt av inbrottssäkerhet för förråd med +9,7%, belysning på gård och nära huset med +8,7% samt trygghet i trapphus som ökade +8,2%.

– Vi har satsat där behoven har varit som störst. Mötesplatsen på Termovägen är ett exempel på en riktad insats i vårt trygghetsarbete. Genom att öppna en naturlig samlingsplats för boende på Termovägen har vi skapat en levande och aktiv miljö med olika aktiviteter som skapar gemenskap i Lilla Ulvsättra och stärker tryggheten. Det känns verkligen roligt att vi nu ser ett sådant här fint resultat, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Det var i september förra året som Järfällahus öppnade mötesplatsen T8an på Termovägen 4-8. Här har de boende kunnat möta sina grannar, utbyta kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna har successivt utökats utifrån hyresgästernas önskemål och är idag en naturlig kunskaps- och aktivitetsbaserad mötesplats. Det erbjuds bland annat läxhjälp, utbildningar, föreläsningar och mentorsprogram i samarbete med olika föreningar.

– Utifrån resultaten kan vi konstatera att det är kombinationen av alla våra riktade trygghetsinsatser som har gett positiva effekter. Mötesplatsen T8an har varit en stark bidragande faktor till att tryggheten har ökat i området. En mötesplats där människor gärna samlas skapar en positiv social kontroll och ökar tryggheten genom att minska risken för brott och störningar, säger Ninos Gawrieh, chef för trygghetsenheten.

Järfällahus planerar nu för att utvidga sina riktade insatser genom att öppna en ytterligare mötesplats i höst, denna gång på Sångvägen.

- Vi har nu sett att vår satsning på Mötesplatsen ger så fina effekter på tryggheten i Lilla Ulvsättra. Vi ser därför fram emot att kunna öppna ytterligare en ny mötesplats på Sångvägen senare i höst, säger Jennie Sahlsten, vd Järfällahus.

Den nya mötesplatsen kommer att ha sin verksamhet på Sångvägen 10, i Folkuniversitetets tidigare lokal. Lokalen kommer först att genomgå renovering under sommaren, innan öppningen sker senare i höst. Samma innehållskoncept som för mötesplatsen på Termovägen 4-8 kommer att användas, dvs med ett brett utbud av aktiviteter som hyresgästerna själva är med och planerar och genomför.

Mer information

Jennie Sahlsten, vd, jennie.sahlsten@jarfallahus.se, 08-580 836 50.
Ninos Gawrieh, chef trygghetsenheten, ninos.gawrieh@jarfallahus.se, 08-580 836 04.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA - Järfällahus trygghetsarbete
Järfällahus har de senaste åren haft fokuserat arbete på att öka trygghet och trivsel för sina hyresgäster. Det har gett positiva resultat och lett till att bolaget har nominerats två år i rad till Kundkristallen, ett prestigefyllt pris inom fastighetsbranschen, för största lyft i serviceindex baserat på den årliga kundundersökningen.

Några av de trygghetsåtgärder som Järfällahus fokuserar på är att finnas på plats i vardagen och ha mer aktiviteter för att öka närvaron av människor i området, förbättra belysningen, byta till säkrare lås, införa trygghetspaket i källarutrymmen, minska olovlig andrahandsuthyrning och skapa välkomnande utemiljöer. Arbetet sker i bred samverkan med kommun och andra offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle för att förbättra utvecklingen och öka tryggheten.

Nyligen blev det också tydligt att Järfällahus spelar en viktig roll i kommunens arbete med att skapa en socialt hållbar utveckling i Järfälla. Kommunstyrelsen i Järfälla kommun har reviderat ägardirektivet för bolaget. I det nya direktivet betonas att Järfällahus ska vara en offensiv aktör i arbetet med att öka tryggheten, bland annat genom att bryta segregationen och öka integrationen med målet att det inte ska finnas några utsatta områden i Järfälla 2032.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Järfällahus
Järfällahus
Drabantvägen 2
177 50 Järfälla

08 - 580 836 00https://www.jarfallahus.se

Järfällahus AB är Järfällas kommunägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar 5 601 lägenheter, 4 491 fordonsplatser och 482 kommersiella lokaler i Järfälla kommun - från Barkarby i söder till Stäket i norr. www.jarfallahus.se

Följ Järfällahus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus

Carlos Banda blir chef för Järfällahus nya avdelning för yttre skötsel och lokalvård.22.8.2023 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Järfällahus förstärker sin förvaltningsorganisation med en ny avdelning för yttre skötsel och lokalvård samt utökar sin bemanning. I samband med det har Carlos Banda rekryterats som chef till den nya avdelningen som ska byggas upp. Denna rekrytering markerar en strategisk satsning på att förbättra utemiljön i bostadsområdena och stärka bolagets engagemang som en ansvarstagande hyresvärd.

”Kan jag, kan du” – nytt initiativ av Järfällahus för att stärka egenmakten hos ungdomar i Järfälla25.1.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Järfällahus startar upp ett nytt initiativ med mentorsprogram för ungdomar på Termovägen. Syftet är att sammankoppla ungdomarna med näringslivet. Mentorsprogrammet ska ge inblick i arbetslivet som en slags omvärldsanalys över yrkesroller som finns i samhället. I förlängningen ska programmet förhoppningsvis också ge en fot in i arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye