Grant Thornton Sweden AB

Ny undersökning: Företag mäter icke- finansiella nyckeltal – om det ger klirr i kassan

Dela
Revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton har tagit fram konceptet ”Framtidens Nyckeltal” för att ta reda på vilka nyckeltal som svenska företag mäter idag, och vilka nyckeltal som blir avgörande för framtida konkurrenskraft. Nästan 500 företag deltog i undersökningen och slutsatsen är att icke-finansiella nyckeltal mäts i viss utsträckning, och oftare så när det finns en tydlig koppling till finansiella nyckeltal. Undersökningen befäster också att de större bolagen har kommit längre och att när företagen själva får lista framtidens nyckeltal tenderar de flesta att ha en koppling till sociala faktorer.

Grant Thornton har frågat närmare 500 beslutsfattare i små och medelstora företag om nyckeltal baserade på ESG (Environmental, Social, Governance). Syftet med undersökningen var att kartlägga hur långt bolagen kommit när det gäller icke finansiella nyckeltal i sin verksamhet. Svaren ger också en indikation på hur redo de är för den nya lagstiftningen som kommer 2024. CSRD-direktivet innebär att fler företag ska hållbarhetsrapportera, vilket kommer ställa högre krav på bolagen och påverka alla företag i en leverantörskedja, direkt eller indirekt.

- Undersökningen visar att mognaden i att rapportera icke-finansiella nyckeltal är relativt låg, särskilt inom miljö. Samtidigt vet vi att just ESG-faktorer kommer vara avgörande för framtida företagande. Här finns alltså en chans för företag att ta position. För att lyckas som företagare framåt behöver varje bransch och bolag sätta sig in i vilka nyckeltal som är verksamhetskritiska för just den aktuella verksamheten. Några exempel på nyckeltal som kommer vara kritiska för många är välmående medarbetare, klimatpåverkan och ansvarsfullt kunderbjudande, säger Annie Sebelius, hållbarhetschef på Grant Thornton.

Undersökningen visar att de icke-finansiella nyckeltalen som är vanligast att företag mäter idag, har en koppling till de sociala:

 • 7 av 10 mäter sjukfrånvaro
 • 7 av 10 mäter medarbetarnöjdhet
 • 6 av 10 gör en lönekartläggning
 • 6 av 10 mäter kundnöjdhet
 • Men bara 3 av 10 mäter koldioxidutsläpp

Grant Thorntons insikter från undersökningen:

 • Ju större företaget är, desto vanligare är det att mäta andra nyckeltal än de finansiella.
  Detta tycks gälla oavsett bransch och om perspektivet är Environmental, Social eller Governance. En förklaring kan vara att lagkrav och regelverk ofta omfattar stora bolag först.
 • Icke-finansiella nyckeltal som mäts tenderar att ha en koppling till klassiska finansiella nyckeltal.
  Ett exempel är kundnöjdhet som historiskt sett ofta har en koppling till lojalitet och lönsamhet. Vi ser att lägst mognadsgrad inom ESG finns inom Environmental. Det är sannolikt att miljöfaktorer inom en snar framtid kommer ha en allt tydligare koppling till företagets lönsamhet och tillväxt. Här finns därför en utvecklingspotential.
 • Nyckeltal måste integreras i verksamhet och målstyrning för att hamna på den strategiska agendan
  Beslutsfattare utanför ledningsgrupp anger i högre utsträckning att deras företag mäter fler av undersökningens nyckeltal - än vad de i ledningsgrupp anger. Detta kan indikera att även om företag mäter ESG-nyckeltal idag, så följs de inte alltid upp av ledningen.
 • Smarta företag kan använda nyckeltal som ett verktyg i sin framtida tillväxt.
  Stor potential finns för de företag som väger in och börjar mäta fler nyckeltal än enbart de klassiska finansiella. Ett utvecklingsområde är enligt undersökningen mångfald i styrelse och ledning.

I undersökningen ställde Grant Thornton också frågan vilka andra nyckeltal som företag mäter idag, alternativt vilka de tror blir viktiga att mäta framåt.

- Här fick vi fram många intressanta fritestsvar, varav de flesta kopplade till Social. T ex hur många medarbetare som sjukjobbar och ”vobbar” i det hybrida arbetslivet och vad får det för konsekvenser? Även kompetensbristen kom upp, och hur företag kan mäta att de använder de resurser och kompetenser de har på rätt sätt. Ett annat intressant svar var ekonomisk uthållighet – har bolaget en långsiktig affärsmodell som skapar hållbar tillväxt, säger Annie Sebelius.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts med hjälp av en webbaserad enkät under oktober till december 2022. Enkäten har omfattat frågor om 13 utvalda nyckeltal, vilka ytterligare nyckeltal företagen mäter, samt vilka nyckeltal de tror blir viktiga att mäta framåt. Totalt svarade 472 beslutsfattare på enkäten.

Ta del av sammanställningen under "Dokument" 

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Grant Thornton Sweden AB
Grant Thornton Sweden AB
Kungsgatan 57
11122 Stockholm

http://www.grantthornton.se

Följ Grant Thornton Sweden AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grant Thornton Sweden AB

Ny kartläggning: Håller de svenska börsbolagen måttet för framtidens krav?1.11.2023 08:03:00 CET | Pressmeddelande

Omvärlden idag ställer allt högre krav på företag. Investerare, kunder och medarbetare vill se ansvarstagande och transparens – oavsett lagkrav. En färsk kartläggning, gjord av revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton, visar att svenska börsbolag i stor utsträckning följer koden för svensk bolagsstyrning, men att det finns stora variationer i hur man redogör det faktiska arbetet. Riskhantering och jämställdhet är två viktiga områden som står ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum