Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om vårbudgeten: ”Oacceptabelt att regeringen inte agerar utifrån vetenskapen”

Dela
I dag presenterade regeringen och Sverigedemokraterna sin vårbudget. Mitt under pågående natur- och klimatkris lyser satsningar på miljö och klimat med sin frånvaro – trots att en rad rapporter från FN, Klimatpolitiska rådet och regeringens egna myndigheter pekar på behovet av kraftfulla åtgärder. Det är oacceptabelt.

– Regeringens vårbudget bromsar klimatomställningen och ökar utsläppen. Med denna politik kommer Sverige att missa klimatmålen. Regeringen och Sverigedemokraterna måste sluta att klamra sig fast i fossilsamhället och lägga om politiken för att möta klimatkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

– Satsningarna på internationella klimatinvesteringar tredubblas. Det är positivt att ge stöd till fattigare länders klimatåtgärder, men det är viktigt att det inte ersätter kraftfull politik på hemmaplan, säger Karin Lexén.

I höstas gjorde regeringen och Sverigedemokraterna kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten. Särskilt i anslagen till skydd och skötsel för värdefull natur som minskade med 1,5 miljarder kronor. Nu höjer regeringen anslagen med 40 miljoner kronor (3,5 procent). Det är ett litet steg i rätt riktning men det krävs mångmiljardbelopp för att svara mot behoven.

– Satsningarna på naturvårdsarbetet är en droppe i havet jämfört med vad som krävs. De kraftiga nedskärningar på naturvård som gjordes i höstas kommer leda till att mer skyddsvärd skog avverkas, ängar växer igen och fler arter hotas, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Höstbudgeten innehöll pengar för att gå vidare med en havsmiljöproposition. Nu meddelar regeringen i stället att man inte kommer lägga fram något sådant förslag under 2023.

– Det är väldigt allvarligt att havsmiljöpropositionen skjuts på en oviss framtid i ett läge med akuta miljöproblem för haven, säger Karin Lexén.

Regeringen ökar åtgärderna till havs- och vattenmiljö med 25 miljoner kronor för att upprätthålla strukturen och fortsätta förberedelserna för miljöprövning av vattenkraften.

– Vi förutsätter att detta innebär att miljöprövningen av vattenkraften återupptas efter den paus som regeringen tidigare beslutat om. En miljöanpassning av vattenkraften är helt nödvändig för att rädda utsatta djur och växter och för att leva upp till EU:s lagstiftning, säger Karin Lexén.

Sedan höstbudgeten presenterades har FN:s klimatpanel IPCC, Klimatpolitiska rådet och regeringens egna myndigheter påtalat det akuta behovet av utsläppsminskningar och en kraftfull politik för klimatomställning. Regeringen har också undertecknat den nya globala handlingsplanen för biologisk mångfald inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD), som kräver stora satsningar för att återställa och bevara värdefull natur.

– Trots detta fortsätter nedmonteringen av miljö- och klimatarbetet. Det är uppenbart att regeringen inte agerar på vetenskapen om det akuta läget – talar experterna för döva öron? säger Karin Lexén.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Gállok-ärendet: Beslutet strider fortfarande mot miljöbalken27.2.2024 14:59:34 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen vidhåller att regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession till en järnmalmsgruva i Gállok strider mot miljöbalken. Regeringen bemöter inte de allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen som föreningen tidigare pekat på. Dessutom innehåller regeringens yttranden en rad missvisande påståenden om samhällets behov av järn och stål som saknar betydelse för målet. Det anser Naturskyddsföreningen i sitt svar till regeringens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen som skickas in till domstolen idag.

Miljödomstol: Skogsstyrelsen följer inte lagen16.2.2024 07:08:50 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till i 33 olika ärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Domstolen anser att granskningen leder till en för grov sållning när det gäller skyddade arter och att myndigheten inte tar någon hänsyn till påverkan på vatten. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye