Akavia

Få studenter känner till riktlinjer för AI-användning

Dela
Trots att AI-verktyg som ChatGPT utvecklas i snabb takt är det få studenter på universitet eller högskola som känner till om lärosätet har riktlinjer för AI-användning. Det visar en färsk Novus-undersökning som Akavia har beställt.

Bara en av tio studenter som svarat på undersökningen uppger att lärosätet har en policy eller riktlinjer för hur studenterna får använda sig av AI. Var fjärde, 24 procent, svarar nej och 66 procent uppger att de inte vet om lärosätet har en policy eller riktlinjer.

Den senaste tiden har utvecklingen av generativa AI-verktyg som ChatGPT, Midjourney och Dall-E fått stor uppmärksamhet. Samtidigt har flera fall av misstänkt fusk där studenter på svenska lärosäten använt AI-verktyget ChatGPT rapporterats.

– AI är en snabbt växande del av vårt arbetsliv. Det är naturligt att studenter lär sig att använda verktygen redan under sina studier. Samtidigt är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer på universitet och högskolor så att studenterna vet hur de får använda sig av AI-verktygen, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Undersökningen visar att få lärosäten än så länge verkar ha förändrat sina examinationsformer som en följd av utvecklingen av generativa AI-verktyg. Endast 8 procent av studenterna i undersökningen svarar att lärosätet har ändrat examinationsformerna. De vanligaste förändringarna är att examinationerna har utvecklats och förändrats för att försvåra fusk och att alla hemtentor nu genomförs som salstentor.

– Utvecklingen inom AI är spännande och innebär stora möjligheter för den högre utbildningen men det kräver att lärosätena följer med i utvecklingen och anpassar sina examinationer så att studenterna kan använda AI-verktygen på att bra och utvecklande sätt, säger Patrik Nilsson.

Resultat från undersökningen:

Om policys och riktlinjer för AI-användning

  • 10 procent uppger att lärosätet har en policy eller riktlinjer för hur studenterna får använda sig av AI
  • 24 procent svarar nej
  • 66 procent svarar att det inte vet om det finns en policy

Om AI ändrat formerna för examinationer

  • 8 procent uppger att det egna lärosätet har ändrat formerna för examinationer som en följd av utvecklingen av AI-verktyg som ChatGPT
  • 54 procent svar nej
  • 38 procent svarar att de inte vet

Om hur sättet för examinationsformerna har förändrats (av de som ändrat formerna)

  • 55 procent uppger att examinationerna har utvecklats och förändrats för att försvåra fusk
  • 12 procent att alla hemtentor nu genomförs som salstentor
  • 6 procent att kontrollen har utökats till exempel genom att tentavakter kontrollerar väskor etc
  • 4 procent att fler tentavakter närvarar vid examinationer

Om Novus-undersökningen:
Undersökningen genomfördes på uppdrag av Akavia. Totalt intervjuades 1 001 studenter vid universitet och högskola mellan den 20 mars och 4 april 2023. Svarsfrekvensen uppgick till 54 procent.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Akavia har 135 000 medlemmar och är det tredje största förbundet inom Saco.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum