Europeiska Investeringsbanken

Digitalisering i Europeiska unionen: framsteg, utmaningar och framtida möjligheter

Dela
• Digital infrastruktur, tillgången till kvalificerad arbetskraft och innovativa miljöer spelar alla en avgörande roll för att driva digitaliseringen, men skillnader kvarstår inom Europeiska unionen • Europeiska unionen har minskat klyftan med USA när det gäller införandet av avancerad digital teknik (EU 69 procent mot USA 71 procent)

Covid-19-krisen har lett till en kraftig ökning i EU-företagens digitaliseringsinsatser. Enligt en ny rapport, Digitalisation in Europe 2022-2023: Evidence from the EIB Investment Survey, har mer än hälften (53 procent) av EU:s företag vidtagit åtgärder under 2022 för att förbättra sin digitala närvaro, som att erbjuda nättjänster. EU har också minskat klyftan med USA när det gäller införandet av avancerad digital teknik. Under 2022 införde 69 procent av EU:s företag avancerad digital teknik, som till exempel avancerad robotteknik, analys av stordata och artificiell intelligens, jämfört med 71 procent av amerikanska företag. Klyftan har minskat stadigt under de senaste fyra åren.

Samtidigt som EU:s företag har gjort betydande framsteg, har de amerikanska företagen generellt sett gjort större framsteg med digitaliseringen som svar på pandemin, främst på grund av att mikro- och småföretag i Europeiska unionen gjorde mindre digitala investeringar. Endast 30 procent av mikroföretagen i EU prioriterade digitalisering jämfört med 62 procent av storföretagen.

– För att uppnå den digitala omställningen och utnyttja dess långsiktiga fördelar, bör EU gå längre än att införa teknik och överväga de bredare samhälleliga konsekvenserna. Att ge arbetstagarna möjligheter att förbättra sina digitala färdigheter kommer att vara avgörande för att skapa en innovationsvänlig miljö inom Europeiska unionen, vilket i sin tur kommer att göra företag och regioner mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga, säger Debora Revoltella, direktör för ekonomiska frågor vid EIB.

– Digital infrastruktur, inklusive tillgång till höghastighetsinternet, tillgången till kvalificerad arbetskraft och innovativa miljöer spelar en avgörande roll i att driva digitaliseringen. Regioner med bättre digital infrastruktur har högre avkastning på digitala investeringar och fler digitala företag. Genom att ta ett helhetsgrepp på den digitala omställningen kan Europeiska unionen bygga en välmående och hållbar framtid, säger Ricardo Mourinho, vicepresident vid Europeiska investeringsbanken (EIB).

För en sammanfattning av rapporten, klicka här. Om du vill läsa EIB:s undersökningsdata för varje enskilt EU-land, klicka här.

Trots framstegen finns det fortfarande stora skillnader i digital infrastruktur mellan EU:s regioner, där 14 procent av företagen anser att en begränsad tillgång till digital infrastruktur utgör ett stort hinder för investeringar.
Dessutom är företagens digitaliseringsinsatser mycket beroende av tillgången till arbetstagare som har digitala färdigheter. Regioner där arbetstagarna har digitala färdigheter över genomsnittet tenderar att införa avancerad digital teknik och företag i dessa regioner investerade mer i digitalisering under covid-19-krisen. Det är därför viktigt att regioner förbättrar utbildningssystemen för att kontinuerligt höja arbetstagarnas kompetens och tillhandahålla möjligheter till nätbaserat lärande för att överbrygga den digitala klyftan.

Miljön där företag verkar påverkar också digitaliseringsinsatserna. Företag i mycket digitalt innovativa miljöer var mer benägna att investera i digitalisering som ett svar på pandemin.

Handel spelar också en viktig roll i digitaliseringen, då företag som bedriver internationell handel oftare inför avancerad digital teknik. Digitala företag visar större motståndskraft mot handelsstörningar och hanterar dessa störningar mer proaktivt. Digital teknik kan dessutom bidra till att ta itu med miljöutmaningar, som till exempel smart rörlighet i städer, precisionsjordbruk och hållbara leveranskedjor, som bidrar till att minska utsläppen och underlättar övergången till en grönare ekonomi.

Digitalt avancerade företag är också mer benägna att investera i klimatåtgärder: 57 procent av dessa företag har redan investerat i sådana åtgärder jämfört med 43 procent av icke-digitala företag. Dessa resultat understryker digitaliseringens potential att stödja övergången till en mer hållbar ekonomi.

Nyckelord

Kontakter

Serena Sertore | s.sertore@eib.org | tel.: +352 4379 70859

Bilder

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

EIB-gruppens undersökning om investeringar och investeringsfinansiering (EIBIS) är en unik årlig undersökning av cirka 12 800 företag. Den omfattar företag i alla EU:s medlemsstater samt ett urval av amerikanska företag som används som referens. I undersökningen insamlas uppgifter om företagens särdrag och resultat, tidigare investeringsverksamhet och framtida planer, finansieringskällor, finansieringsfrågor och andra utmaningar.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

Det svenska startup-företaget Husmus bland Europas bästa sociala innovatörer25.9.2023 13:36:31 CEST | Pressmeddelande

Social Innovation Tournament, som arrangeras av EIB-institutet, utser och belönar Europas bästa sociala innovatörer. Finalen äger rum i Stockholm den 28 september 2023. De 15 finalisterna syftar till att åstadkomma social, etisk eller miljömässig positiv påverkan med sina innovativa affärsidéer. Det svenska företaget Husmus är en av årets finalister. Vinnarna i den allmänna respektive särskilda kategorin kommer att tilldelas ett första eller andra pris på 100 000 euro respektive 40 000 euro.

EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU18.9.2023 12:48:52 CEST | Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) har undertecknat ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana. Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

InvestEU: EIB och CrowdFarming tecknar låneavtal för att stötta en hållbar livsmedelsförsörjningskedja och ekologiska jordbrukare i Europa14.9.2023 15:29:42 CEST | Pressmeddelande

Riskkapitallånet på 15 miljoner euro kommer främst att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamheten vid CrowdFarming, ett Spanienbaserat företag som underlättar direktförsäljning av livsmedel mellan jordbrukare och konsumenter i EU. Projektet bidrar till EU:s från jord till bord-strategi, vars mål är att skapa ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem. Avtalet får stöd av InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027.

Ny undersökning bland europeiska kommuner: Kompetensbrist fördröjer den gröna omställningen5.7.2023 10:46:52 CEST | Pressmeddelande

60 procent av europeiska kommuner anser att deras investeringar i infrastruktur för begränsning av och anpassning till klimatförändringar under de senaste tre åren varit otillräckliga. 69 procent av europeiska kommuner saknar experter med kompetens inom miljö- och klimatbedömning, vilket utgör ett allvarligt problem för genomförandet av lokala investeringsprogram. Omkring 80 procent av europeiska kommuner säger att bristande finansiering, längden på regleringsprocessen och osäkerhet om regler hindrar investeringar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum