Schibsted

Unik undersökning av medievanor i utsatta områden lanseras på Järvaveckan

Dela
Människor i utsatta områden väljer i större utsträckning aktivt bort nyheter och uppfattar medierna som obalanserade. Det är några av slutsatserna i en unik rapport från IN/LAB och Stiftelsen Global Village. Trots hög medietillit visar rapporten att nära hälften (48 procent) av konsumenterna aktivt undviker att ta del av nyheter.
IN/LAB och Stiftelsen Global Village lanserar omfattande studie av medieattityder i utsatta områden. Ahmed Abdirahman (Stiftelsen Global Village) och Agnes Stenbom (IN/LAB, Schibsted). Foto: Amanda Lindgren
IN/LAB och Stiftelsen Global Village lanserar omfattande studie av medieattityder i utsatta områden. Ahmed Abdirahman (Stiftelsen Global Village) och Agnes Stenbom (IN/LAB, Schibsted). Foto: Amanda Lindgren

IN/LAB (Schibsted och Stiftelsen Tinius) och Stiftelsen Global Village (Järvaveckan) presenterar idag en omfattande studie av medieattityder i utsatta områden, och pekar på både likheter och skillnader mot svenska allmänheten. Syftet med studien och rapporten är att bidra till en djupare förståelse för mediekonsumtionen i det svenska samhället. Rapporten sätter fokus på behov och möjliga lösningar.

–  En stark demokrati kräver att oberoende medier når ut brett i samhället, och denna rapport vill bidra till det. Utan att förstå vilka våra utmaningar är kan vi inte arbeta för att möta dem, säger Agnes Stenbom, grundare och vd för Schibsteds inkluderingslabb IN/LAB.

Medietilliten är överlag hög enligt studien, både i utsatta områden och allmänheten i stort. Studien visar dock att nära hälften (48 procent) av boende i utsatta områden och den svenska allmänheten ofta eller ibland aktivt undviker att ta del av nyheter. Boende i utsatta områden anger i högre grad än allmänheten att de ofta undviker nyheterna, och de vanligaste angivna skälen är att nyheterna upplevs som tragiska eller tråkiga – eller att man blir frustrerad när man tar del av dem.

– Nyhetsundvikande är en global trend, och vi ser väldigt liknande signaler i studier av bland annat Reuters News Institute i Oxford, säger Agnes Stenbom.

Rapporten avslöjar också skillnader i hur människor i utsatta områden uppfattar nyhetsmediernas skildringar av samtiden, jämfört med allmänheten. Till exempel upplever 50 procent av de boende i utsatta områden att händelser som koranbränningar skildras på ett obalanserat sätt i nyhetsmedia, jämfört med 36 procent av allmänheten. Dessutom upplever fler i utsatta områden att journalister "får skriva vad de vill" (31 procent jämfört med 19 procent i allmänheten). 

– Jag hoppas och tror att denna rapport kan bidra till att mediebranschen ser områden för utveckling och förbättring, där boende i våra mest utsatta områden ges den uppmärksamhet de förtjänar, säger Ahmed Abdirahman, grundare och vd för Järvaveckan.

Undersökningen består av 1008 telefon- och webbintervjuer på svenska, engelska, arabiska och somaliska, genomförda av Novus mellan 30 mars och 9 maj 2023. De som ingår i undersökningen är boende i någon av Sveriges 60 mest utsatta områden. Undersökningen fokuserar på deltagarnas medievanor, förtroendet för olika medier, och informationsbehov. Ett urval av frågorna har även ställts till 1067 personer ur den svenska allmänheten (genom Novus Sverigepanel) för att kunna se om åsikter, attityder eller uppfattningar skiljer sig mellan utsatta områden och den svenska allmänheten.

74 procent av boende i utsatta områden konsumerar nyheter dagligen, jämfört med 91 procent i svenska allmänheten. Drygt en av fem (22 procent) av de boende i utsatta områden betalar idag för någon nyhetskälla, vilket är lägre jämfört med allmänheten (47 procent). 

Rapporten kommer att diskuteras i en panel på Järvaveckans stora scen på torsdagen den 1 juni, klockan 17:15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Agnes Stenbom, vd och grundare, IN/LAB (Schibsted). E-post:agnes.stenbom@schibsted.com.
Ahmed Abdirahman, vd och grundare, Järvaveckan. E-post: ahmed.abdirahman@jarvaveckan.se Telefon: 073-907 75 09.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

IN/LAB och Stiftelsen Global Village lanserar omfattande studie av medieattityder i utsatta områden. Ahmed Abdirahman (Stiftelsen Global Village) och Agnes Stenbom (IN/LAB, Schibsted). Foto: Amanda Lindgren
IN/LAB och Stiftelsen Global Village lanserar omfattande studie av medieattityder i utsatta områden. Ahmed Abdirahman (Stiftelsen Global Village) och Agnes Stenbom (IN/LAB, Schibsted). Foto: Amanda Lindgren
Ladda ned bild

Länkar

Om

Schibsted
Schibsted
Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm

08 - 725 25 00https://www.schibsted.com

Schibsted är en familj av digitala varumärken med en stark position i Norden och cirka 6000 anställda. Miljoner människor använder dagligen våra marknadsplatser, mediehus och digitala tjänster. Vår gemensamma mission ”empowering people in their daily lives” är förankrad i vårt mediearv och i en tradition av ständig förändring. IN/LAB är ett innovationslabb grundat 2022 med ambitionen att nå dem som idag inte litar på och/eller inte konsumerar oberoende nyhetsjournalistik. Bakom initiativet står Schibsteds nyhetsdivision News Media och Stiftelsen Tinius. IN/LAB är en förkortning för Inclusion Lab. 

Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället.

 

Följ Schibsted

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Schibsted

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum