Akavia

Akademiker nöjda på arbetet – men har för mycket att göra

Dela

Närmare åtta av tio akademiker i Sverige är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan eller oftare. Det visar en ny undersökning som Akavia genomfört bland sina medlemmar, i syfte att undersöka akademikers arbetsmiljö och vilka faktorer som skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.

Den faktor som i högst utsträckning påverkar hur nöjda svenska akademiker är generellt med livet är arbetet, följt av hälsan och familjen. Det som i sin tur får akademiker att trivas på arbetsplatsen är att arbetet upplevs som stimulerande och intressant, en rimlig arbetsbelastning och inflytande över arbetet. Det visar Akavias stora arbetsmiljöundersökning som genomförs vartannat år. 

Även om åtta av tio akademiker är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete är många också stressade. Närmare hälften upplever att de har för mycket att göra på arbetet och tre av tio upplever en gång i veckan eller oftare stressymptom som sömnsvårigheter, hjärtklappning eller huvudvärk. Fyra av tio akademiker uppger att de är tillgängliga även på semestern och under sjukfrånvaro.  

– Både arbetsgivare och arbetstagare behöver bli bättre på att följa upp arbetsbelastning, negativ stress och balans i livet. I den löpande avstämningen mellan chef och medarbetare bör arbetsbelastning, stress och gränssättning mellan arbete och privatliv vara centrala delar. Det måste vara tydligt vad som förväntas av medarbetarna när det gäller till exempel tillgänglighet, både vid distansarbete och under semestern, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.  

Frihet att välja skapar välbefinnande 
En fjärdedel av akademikerna bestämmer i dag själva i vilken utsträckning de arbetar på kontoret respektive på distans, medan 6 av 10 behöver arbeta på plats ett visst antal dagar i veckan. 1 av 10 saknar helt möjligheten att kunna påverka i vilken utsträckning som de arbetar på distans.  

– Distansarbete innebär inte per automatik välbefinnande i arbetslivet, utan det är möjligheten att själv kunna välja när, var och hur man vill arbeta som skapar nöjdhet och trivsel på jobbet. Det innebär frihet men också stort ansvar, något våra medlemmar gärna tar. Arbetsgivare som främjar en positiv arbetsmiljö genom att erbjuda medarbetarna flexibilitet kan minska personalomsättningen, öka produktiviteten och samtidigt få en högre medarbetarnöjdhet, säger Patrik Nilsson.  

De vanligaste anledningarna att arbeta på distans är för att minska pendlingstid, få ihop livspusslet, arbeta mer fokuserat och för att minska stress. Kvinnor vill i högre utsträckning än män arbeta på distans, samtidigt har färre kvinnor än män möjlighet att påverka i vilken utsträckning de arbetar på distans.  

 
Fakta om Akavias arbetsmiljöundersökning 
Undersökningen är genomförd av Akavia och omfattar cirka 3 000 intervjuer under perioden 6 till 24 mars 2023, genom en webbundersökning mot Akavias medlemspanel. De svarande är representativa för Akavias medlemmar, vilket innebär att de är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 23 %. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia (foto: Åsa Hafmar)
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia (foto: Åsa Hafmar)
Ladda ned bild
Pressmeddelande Akavia: Två kollegor skrattar på kontor
Ladda ned bild

Om Akavia

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet har 135 000 medlemmar och är det tredje största förbundet inom Saco.

Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Ny undersökning visar: Svensk offentlig sektor brister i det förebyggande arbetet mot korruption24.10.2023 09:08:12 CEST | Pressmeddelande

Trots att Sverige ofta framhålls som ett föregångsland när det gäller att motverka korruption finns betydande brister i det förebyggande arbetet inom offentlig sektor - drygt fyra av tio medarbetare känner i låg eller ganska låg grad till arbetsplatsens regler, riktlinjer och arbetsstöd kring korruption. Det visar en ny rapport från fackförbundet Akavia som undersökt hur tjänstemän inom kommun, region, statliga myndigheter och universitet upplever omfattningen av, och det förebyggande arbetet mot, korruption.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum