Akavia

Ny undersökning: Nyexaminerade akademiker står starka på arbetsmarknaden efter pandemin

Dela

Sedan 1960-talet har fackförbundet Akavia, då Civilekonomerna och Jusek, undersökt hur möjligheterna ser ut för nyexaminerade akademiker att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Årets undersökning visar på en stark arbetsmarknad och trots ett svårt ekonomiskt läge tycks framtiden för nyexaminerade akademiker se ljus ut, åtta av tio har fått anställning inom tre månader efter avslutade studier.

Abelone Tischbein-Madsen, Verksamhetsansvarig för studentverksamheten på Akavia och Felix Ulfenstedt, sakkunnig arbetsmarknadspolitik på Akavia.
Abelone Tischbein-Madsen, Verksamhetsansvarig för studentverksamheten på Akavia och Felix Ulfenstedt, sakkunnig arbetsmarknadspolitik på Akavia.

Akavias enkät Efter Examen riktar sig till nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer och har genomförts av fackförbundet sedan 1960-talet. De senaste åren har arbetsmarknaden för nyexaminerade speglats av pandemi, men årets resultat visar på en tydlig återhämtning. Antalet tillsvidareanställningar har ökat kraftigt i jämförelse med tidigare år och 78 procent av de 1 900 svarande i studien uppger att de gått vidare till arbete 1-3 månader efter avslutade studier, vilket är den högsta siffran på tio år. Närmare åtta av tio (77 procent) av de svarande känner sig också säkra inför sin framtid på arbetsmarknaden. Felix Ulfenstedt, sakkunnig arbetsmarknadspolitik på Akavia, ser positivt på årets resultat.

– Trots ett osäkert omvärldsläge och ekonomisk oro ser vi i år hur nyexaminerade snabbt kommer i arbete. Tillsvidareanställningarna ökar och fler uppger att de går till jobb i stället för vidare studier. Vi ser också hur arbetsmarknaden i hög utsträckning efterfrågar studenternas kompetenser.
En akademisk examen är en bra framtidsförsäkring på arbetsmarknaden och ett skydd under svårare tider, säger Felix Ulfenstedt.

Kontakter inte lika viktigt - unga hittar jobben digitalt
Flexibilitet i arbetslivet blir allt viktigare bland nyexaminerade. Efter flera år av utbildning på distans under pandemin har fler vant sig vid att kunna bestämma var, när och hur de är tillgängliga. Undersökningen visar att nyexaminerade rankar detta viktigare vid jobbsökande än exempelvis en motiverande chef eller att kunna bidra till en bättre värld.

Undersökningen visar också en tydlig trend avseende hur nyexaminerade hittar sitt första jobb. Tidigare år har svarsalternativet ”genom kontakter” varit dominerade, men årets undersökning visar att digitala kanaler blivit viktigare och sex av tio nyexaminerade med anställning uppger att de hittat sitt första jobb genom digitala kanaler. Abelone Tischbein-Madsen, Verksamhetsansvarig för studentverksamheten på Akavia, tror att pandemin kan ha påverkat.

– Under pandemin såg vi hur praktikmöjligheterna minskade, något som tidigare varit en vanlig ingång till arbete. Denna trend består och vi ser fortsatt en nedgång i antalet som svarar att de haft praktik i samband med sin utbildning. Studenterna behöver nu i en annan utsträckning än tidigare vara nytänkande i sitt jobbsökande, vilket undersökningen visar har haft positiva resultat. Praktik är fortsatt uppskattat och viktigt men tycks inte vara avgörande, säger Abelone Tischbein-Madsen.

Fler fakta från undersökningen:

  • 46 % av de svarande fick sitt första arbete med relevans för sin utbildning innan avslutade studier.
  • Inom tre månader efter avslutad examen hade 88 % av it-akademikerna fått ett jobb med relevans för sin utbildning. Motsvarande siffra för övriga professioner var 85 % av juristerna, 80 % av ekonomerna, 74% av personalvetarna, 71 % av samhällsvetarna, och 63 % av kommunikatörerna.
  • 76 % av de som fått en anställning har en tillsvidareanställning, vilket är den högsta siffran sedan 2008.
  • Kommunikatörer är den grupp som i högst utsträckning får tidsbegränsade anställningar (24 %) följt av personalvetare (19 %) och samhällsvetare (18 %).
  • 77 % av de svarande känner sig säkra inför sin framtid på arbetsmarknaden. Säkrast känner sig juristerna och osäkrast känner sig kommunikatörerna, av vilka 42 % anger att de känner sig osäkra.
  • För 49 % av de svarande är stimulerande arbetsuppgifter den viktigaste parametern när de söker sitt första jobb, följt av lön och förmåner (48 %) och balans mellan arbete och fritid (37 %).
  • För 58 % av de svarande är hög ekonomisk avkastning den viktigaste parametern i sin framtida karriär, följt av utveckling inom en expert-/specialist-roll (54 %) och arbetsuppgifter med eget ansvar (51 %).


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Akavia under perioden mars–maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och har tagit examen under perioden september 2021 till augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar. Totalpopulationen omfattade 7 636 personer varav 1 880 personer svarade på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Abelone Tischbein-Madsen, Verksamhetsansvarig för studentverksamheten på Akavia och Felix Ulfenstedt, sakkunnig arbetsmarknadspolitik på Akavia.
Abelone Tischbein-Madsen, Verksamhetsansvarig för studentverksamheten på Akavia och Felix Ulfenstedt, sakkunnig arbetsmarknadspolitik på Akavia.
Ladda ned bild
Felix Ulfenstedt
Felix Ulfenstedt
Ladda ned bild
Abelone Tischbein-Madsen
Abelone Tischbein-Madsen
Ladda ned bild

Länkar

Om Akavia

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet har 135 000 medlemmar och är det tredje största förbundet inom Saco.

Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Ny undersökning visar: Svensk offentlig sektor brister i det förebyggande arbetet mot korruption24.10.2023 09:08:12 CEST | Pressmeddelande

Trots att Sverige ofta framhålls som ett föregångsland när det gäller att motverka korruption finns betydande brister i det förebyggande arbetet inom offentlig sektor - drygt fyra av tio medarbetare känner i låg eller ganska låg grad till arbetsplatsens regler, riktlinjer och arbetsstöd kring korruption. Det visar en ny rapport från fackförbundet Akavia som undersökt hur tjänstemän inom kommun, region, statliga myndigheter och universitet upplever omfattningen av, och det förebyggande arbetet mot, korruption.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum