Naturskyddsföreningen

Förhandling om Gállok i Högsta förvaltningsdomstolen

Dela

I morgon hör Högsta förvaltningsdomstolen Naturskyddsföreningen i målet om gruvan i Gállok. Naturskyddsföreningen ansökte för drygt ett år sedan om rättsprövning av regeringens beslut om en gruva i Gállok (Kallak). Anledningen är bland annat att gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden och försvåra för renbetet. Domstolen hör samiska företrädare idag.

– Det är mycket positivt att domstolen lyssnar på oss och att vi kan skapa en djupare förståelse för både naturvärdena och varför vi anser att regeringens beslut inte lever upp till lagkraven. Vi hoppas naturligtvis att regeringens beslut rivs upp, säger Karin Lexén generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Den dåvarande regeringen sa ja till fortsatt process kring gruvan i Gállok i mars år 2022. Men enligt Naturskyddsföreningen riskerar gruvverksamheten att medföra oåterkalleliga skador på stora mark- och vattenområden.

Gruvan skulle också innebära risk för utsläpp av giftiga föroreningar och utsläpp från malmtransporterna. Samtidigt är det ett kortsiktigt projekt. Gruvan i Gallók är en järnmalmsgruva, och innehåller inte kritiska metaller som behövs till energiomställningen.

Naturskyddsföreningen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in innehåller brister. Bland annat underskattas de höga naturvärdena i området och det saknas underlag för att bedöma negativa effekter från gruvavfallet på mark och vatten.

– Det här handlar om en plats i ett område av större sammanhängande naturområden som saknar motsvarighet i Europa. Det är en plats vars framtid inte får äventyras av ett kortsiktigt projekt förenat med oåterkalleliga skador, säger Ida Jansson ordförande i Naturskyddsföreningen Jokkmokk.

Det är mycket ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen håller muntliga förhandlingar i ett mål med parterna. Det är Naturskyddsföreningens rikskansli samt Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och Naturskyddsföreningen i Norrbottens län som står bakom ansökan om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är ett principiellt viktigt ärende som har stor påverkan på miljön, förutom en stor negativ påverkan på rennäringen och i förlängningen samisk kultur, samt försämrar möjligheten till arbetstillfällen inom turistnäringen, säger Karin Lexén.

Samebyn Jåhkågasska har också ansökt om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen. Samebyn anser att regeringens beslut strider mot grundlagen, men också mot internationell rätt. De kommer att höras under tisdagen i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Miljödomstol: Skogsstyrelsen följer inte lagen16.2.2024 07:08:50 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till i 33 olika ärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Domstolen anser att granskningen leder till en för grov sållning när det gäller skyddade arter och att myndigheten inte tar någon hänsyn till påverkan på vatten. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas.

Ny rapport: Hur hänger skolan med i omställningen?15.2.2024 11:28:18 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Naturskyddsföreningen den nya rapporten ”Hur hänger skolan med i omställningen?”. Rapporten är en sammanställning av svenska kommuners arbete med lärande för hållbar utveckling i grundskolan. Resultatet visar att det återstår mycket arbete för att säkerställa att elever får förståelse för hur våra val och vår livsstil hänger ihop med klimatet, naturen och människor på andra platser på jorden. Vissa kommuner, såsom Lund, Karlstad, Gävle, Umeå och Helsingborg, driver ett strategiskt och praktiskt arbete inom området. Samtidigt har fyra av tio kommuner inte ens formulerat särskilda mål eller satsningar för arbetet.

Bankernas klimatutsläpp dubbelt så stora som hela Sveriges24.1.2024 06:00:00 CET | Pressmeddelande

De fem största bankerna i Sverige redovisar nya rekordvinster. Samtidigt orsakar de klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton varje år – dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp. SEB har de största utsläppen och Handelsbanken har lägst. Bankerna saknar också tillräckliga planer för att få ner utsläppen. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide som presenteras i dag.

Ny årlig rapport lanseras: Miljön i siffror22.1.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Vintern i Sverige har bjudit på rekordkyla, samtidigt som 2023 var det varmaste året någonsin under förindustriell tid. Vilka uppgifter kan man lita på egentligen och hur ser den långsiktiga utvecklingen ut för miljön i Sverige? För att göra det lättare att hitta korrekt fakta har Naturskyddsföreningen tagit fram en ny rapport: Miljön i siffror. I rapporten sammanställs offentlig statistik om klimat- och miljöfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye