Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om regeringens budget: Inte en effektiv miljöpolitik som fungerar

Dela

Naturskyddsföreningen har granskat regeringens budget för 2024. Enligt föreningen äts de små klimatåtgärder som görs upp av åtgärder som kommer att öka utsläppen kraftigt. Regeringen bedömer själv att Sverige kommer att missa klimatmålen. Föreningen tycker det är positivt att regeringen delvis backar från tidigare nedskärningar av budgeten till naturvård, men nivåerna är fortfarande helt otillräckliga jämfört med vad som behövs. 

– Det syns verkligen inte i budgeten att vi står mitt i en klimat- och naturkris. Enligt budgeten kommer Sverige både att missa klimatmålen och utsläppen kommer att öka dramatiskt. De klimatskadliga subventionerna ökas mycket kraftigt. De små satsningar på klimatet som görs äts upp av åtgärder som kommer att öka utsläppen. Särskilt häpnadsväckande är att regeringen drar ner på klimatanpassning, efter att stormen Hans visat hur stort behov av anpassning är. Det här är inte en klimatpolitik som är effektiv eller fungerar, säger Beatrice Rindvall, ordförande Naturskyddsföreningen.  

– Det är bra att regeringen backar från tidigare nedskärningar av budgeten till skydd av naturen, men nivåerna är fortfarande helt otillräckliga jämfört med vad som behövs. Vi är besvikna att det visar sig att utspelen om satsningar på skydd av natur har visat sig enbart vara delvisa och tillfälliga återställningar av regeringens tidigare neddragningar. Det är dessutom mycket oroande att anslaget för skötsel av natur som halverades i budgeten förra året nu bara ökas marginellt. Detta kommer få stora konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.  

Det här innebär regeringens budget bland annat:  

  • Klimatmålen nås inte: Regeringen skriver i budgeten att Sverige inte kommer att uppnå klimatmålen, varken till 2030 och 2045.  

  • Utsläppen kommer att öka: Enligt regeringens egen beräkning kommer utsläppen av växthusgaser att öka kraftigt med den här budgeten.   

  • Satsningar - återställningar av tidigare neddragningar: Merparten av de “satsningar” på miljön som regeringen gjort utspel om, exempelvis gällande skydd av natur och havsmiljön, innebär endast en viss och tillfällig återställning av regeringens tidigare neddragningar.  Nivåerna är otillräckliga jämfört vad som behövs enligt Naturvårdsverket.  

  • De klimatskadliga subventionerna ökar: Skatten för fossila drivmedel sänks, så att det blir billigare att bränna fossila bränslen för en kostnad motsvarande 6,5 miljarder kr.  

  • Regeringen drar ned anslaget på klimatanpassning, från en redan låg nivå på 140 miljonerkr  2023 till 90 miljoner kr 2024.  

  • Mer resurser till snabbare tillstånds- och tillsynsprocesser: Det är positivt att regeringen satsar 123 miljoner kr på myndigheterna för att snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna, vilket i sig är bra och något Naturskyddsföreningen efterfrågat. Ett stort problem har varit för lite resurser hos länsstyrelser och domstolar. Tyvärr är det bara 10 miljoner kr till domstolarna som är ett tillskott, medan förstärkningarna till Naturvårdsverket och länsstyrelserna äts upp av långt större nedskärningar på andra områden.  

  • Bistånd riktas till svenska företag: I budgeten presenteras väldigt få siffror vad gäller biståndspolitiken. Istället förväntas besked komma i regleringsbreven innan jul vilket är olyckligt och en riktigt dålig praxis ur demokratiskt perspektiv. Det framgår dock att 300 miljoner kr av anslaget till bistånd ska användas av Exportkreditnämnden för att ge rabatt på avgiften för lånegarantier till svenska företags försäljning av produkter till Ukraina. Detta innebär enligt EUs definitioner ett bundet bistånd, vilket bl a OECD tydligt avråder ifrån.  

Kontakter

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Gállok-ärendet: Beslutet strider fortfarande mot miljöbalken27.2.2024 14:59:34 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen vidhåller att regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession till en järnmalmsgruva i Gállok strider mot miljöbalken. Regeringen bemöter inte de allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen som föreningen tidigare pekat på. Dessutom innehåller regeringens yttranden en rad missvisande påståenden om samhällets behov av järn och stål som saknar betydelse för målet. Det anser Naturskyddsföreningen i sitt svar till regeringens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen som skickas in till domstolen idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye