Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Strömmande vatten är mer än kilowattimmar

Dela

Idag släpper Naturskyddsföreningen och WWF en rapport som sätter ljuset på de värden och nyttor i strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor, och som bör vägas in vid omprövningen av vattenkraften. När regeringen pausade omprövningen i vintras var enbart konsekvenserna för elförsörjningen i fokus och i uppdraget till myndigheterna ingick enbart de värden som är kopplade till elproduktionen. 

– Det blir missvisande av regeringen att enbart fokusera på vilka konsekvenser omprövningen av vattenkraften får för elproduktionen. Det finns en rad andra nyttor och värden i strömmande vatten som också bör vara med i vågskålen vid beslut om hur vatten ska utnyttjas, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

När regeringen pausade miljöprövningen av vattenkraften i vintras gav de samtidigt i uppdrag till Svenska Kraftnät att undersöka vilka konsekvenser en omprövning av vattenkraften får för elförsörjningen i Sverige. Regeringen valde dock att inte utreda konsekvenserna för miljön och andra nyttor av att vattnet inte får strömma fritt. Naturskyddsföreningen och WWF belyser därför dessa ofta bortglömda värden i en ny rapport. 

Ekosystemtjänster i strömmande vatten handlar både om värden som att utvinna energi och få livsmedel till de mer subtila värden som bidrar till vår hälsa och livskvalitet. Men fritt strömmande vatten är framför allt en central naturtillgång för många arter, ekosystem och den biologiska mångfalden i älvar, åar och bäckar. 

–  Strömmande vatten är mer än kilowattimmar. De ekosystemtjänster som fritt strömmande vatten erbjuder är livsavgörande för arter och ekosystem, men även för oss människor för att upprätthålla vårt samhälles välfärd, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla sjöar och vattendrag uppnå god ekologisk status. Majoriteten av de svenska vattenkraftverken har tillstånd som är över 100 år gamla, och för att leva upp till EU:s krav ska vattenkraften i Sverige förses med moderna miljövillkor som tar hänsyn både till samhällets behov av el och till miljön. Det finns redan en nationell överenskommelse mellan staten och näringslivet för hur omprövningen ska gå till, och även finansieringen av nödvändiga miljöanpassningar är på plats.

– För att uppfylla EU:s vattendirektiv måste Sverige få till stånd miljöprövning och miljöanpassning av vattenkraften nu. Det finns egentligen inget alternativ. Nuvarande situation innebär att Sverige bryter mot EU:s lagar och regler, och bidrar till att Sverige riskerar EU-böter på grund av regeringens agerande. När omprövningen sker måste alla ekosystemtjänster och andra värden i fritt strömmande vatten vägas in, säger Karin Lexén.

I rapporten Porlande bäckar och brusande älvar - värden och nyttor i fritt strömmande vatten, finns fakta och konkreta rekommendationer till regeringen om hur man ska ta hänsyn till olika värden i fritt strömmande vatten. Det handlar om såväl biologiska värden i form av ekosystem och biologisk mångfald, ekonomiska värden i form av fiskemöjligheter och turism som mer svårfångade värden som skönhetsupplevelser och naturens egenvärde.

Här hittar du rapporten Porlande bäckar och brusande älvar - värden och nytto i fritt strömmande vatten. 

För intervjuer eller frågor, kontakta: 

Petra Holgersson, pressekreterare Naturskyddsföreningen, petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se 

Anna Almberg, pressekreterare WWF, anna.almberg@wwf.se, tel. 0709816782

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Miljödomstol: Skogsstyrelsen följer inte lagen16.2.2024 07:08:50 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till i 33 olika ärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Domstolen anser att granskningen leder till en för grov sållning när det gäller skyddade arter och att myndigheten inte tar någon hänsyn till påverkan på vatten. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas.

Ny rapport: Hur hänger skolan med i omställningen?15.2.2024 11:28:18 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Naturskyddsföreningen den nya rapporten ”Hur hänger skolan med i omställningen?”. Rapporten är en sammanställning av svenska kommuners arbete med lärande för hållbar utveckling i grundskolan. Resultatet visar att det återstår mycket arbete för att säkerställa att elever får förståelse för hur våra val och vår livsstil hänger ihop med klimatet, naturen och människor på andra platser på jorden. Vissa kommuner, såsom Lund, Karlstad, Gävle, Umeå och Helsingborg, driver ett strategiskt och praktiskt arbete inom området. Samtidigt har fyra av tio kommuner inte ens formulerat särskilda mål eller satsningar för arbetet.

Bankernas klimatutsläpp dubbelt så stora som hela Sveriges24.1.2024 06:00:00 CET | Pressmeddelande

De fem största bankerna i Sverige redovisar nya rekordvinster. Samtidigt orsakar de klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton varje år – dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp. SEB har de största utsläppen och Handelsbanken har lägst. Bankerna saknar också tillräckliga planer för att få ner utsläppen. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide som presenteras i dag.

Ny årlig rapport lanseras: Miljön i siffror22.1.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Vintern i Sverige har bjudit på rekordkyla, samtidigt som 2023 var det varmaste året någonsin under förindustriell tid. Vilka uppgifter kan man lita på egentligen och hur ser den långsiktiga utvecklingen ut för miljön i Sverige? För att göra det lättare att hitta korrekt fakta har Naturskyddsföreningen tagit fram en ny rapport: Miljön i siffror. I rapporten sammanställs offentlig statistik om klimat- och miljöfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye