Civil Rights Defenders

Koranbränning i rätten för första gången – Civil Rights Defenders positiva

Dela

Idag startar rättegången mot den person som för tre år sedan brände koranen i Linköping. Civil Rights Defenders är positiva till att frågan om huruvida koranbränningar kan utgöra hatbrott nu för första gången prövas i svensk domstol, men understryker vikten av att alla relevanta omständigheter i det specifika fallet analyseras när man bedömer om en handling utgör hets mot folkgrupp eller inte.   

– Vi är positiva till att frågan om koranbränningar nu prövas i rätten eftersom det fortfarande saknas svensk rättspraxis i denna fråga. Först nu kan en sådan praxis växa fram som kan bli vägledande för liknande händelser i framtiden och ge ett starkare skydd mot hatpropaganda som riktar sig mot minoritetsgrupper, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.    

Händelser av hatpropaganda i en större kontext

Muslimer utgör en utsatt minoritetsgrupp i Sverige, och i dag växer islamofobin. Såväl Diskrimineringsombudsmannen som Brottsförebyggande rådet har larmat om att antalet hatbrott och islamofobiska diskrimineringsärenden ökar kraftigt. Civil Rights Defenders har tidigare argumenterat för att Sverige i frågan om koranbränningar bör tillämpa den hatbrottslagstiftning som redan finns och som ligger i linje med de internationella konventioner vi har åtagit oss att följa. 

– Den hatbrottslagstiftning som finns är tillräcklig, men polisen och Åklagarmyndigheten tillämpar den alltför snävt. Den behöver tillämpas bredare och sätta händelser av hatpropaganda i en större kontext. För att säkerställa detta kan lagstiftningen behöva förtydligas. Det handlar inte om att ändra lagstiftningen för att fler gärningar än tidigare ska omfattas av bestämmelsen hets mot folkgrupp utan om att den ska tillämpas på rätt sätt där alla relevanta omständigheter analyseras, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Kritik från FN

Förarbeten, praxis från Högsta domstolen och de internationella konventioner Sverige skrivit under gör tydligt att alla relevanta omständigheter ska analyseras vid bedömning om ett uttalande eller handling utgör hets mot folkgrupp eller inte. Där framgår att platsen, tidpunkten, syftet, hur uttalandet framförs, förekomsten av diskriminering mot minoritetsgrupper och att även det ekonomiska, sociala och politiska klimatet som råder vid tidpunkten för uttalandet är faktorer som ska påverka bedömningen. 

– Det är viktigt att lagtexten tydliggörs och beskriver vilka faktorer och omständigheter som ska analyseras vid varje händelse för att åklagare och polis ska ha de verktyg de behöver för att kunna tillämpa hatbrottslagstiftningen så som det är tänkt. Sverige behöver ett starkare skydd mot hatbrott, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.  

Rätten att inte diskrimineras och skyddet mot rasdiskriminering är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och Sverige har fått återkommande kritik från bland annat FN, som menar att Sverige behöver bekämpa hatbrott mer effektivt. 

Handling riktad mot människor

– Sverige har en starkt skyddad yttrandefrihet, vilket går i linje med mänskliga rättigheter. Men yttrandefriheten är inte absolut och det finns gränser för vad en person får säga eller uttrycka. En sådan begränsning är hatbrottet hets mot folkgrupp som finns till för att skydda minoritetsgrupper mot hatpropaganda. Med tanke på att muslimer utgör en utsatt minoritetsgrupp i Sverige kan inte koranbränningar här ses som en yttring som vilken annan, utan bör främst ses som en handling riktad mot människor och inte religion, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.  

Förra året polisanmälde Civil Rights Defenders Rasmus Paludan, partiledare för det högerextrema och antimuslimska partiet Stram Kurs, för hets mot folkgrupp efter att Paludan bränt koranen vid ett flertal tillfällen runtom i Sverige. Civil Rights Defenders gjorde då bedömningen att Paludan vid dessa tillfällen överskridit gränsen för vad yttrandefriheten tillåter och gjort sig skyldig till hatbrottet hets mot folkgrupp.  

– Vi hoppas att rättegången i Linköping kan leda till att åtal väcks i flera av de fall där Koranen har bränts i Sverige och där det just nu pågår förundersökning, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.  

Kontakta oss 

Våra juridiska experter finns tillgängliga för kommentarer. Kontakta vår pressjour via press@crd.org eller på telefonnummer +46 (0)76 576 27 62.

Bilder

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

Lundinrättegången: Människorättsförsvarare från Sydsudan i Sverige – boka intervju1.12.2023 12:50:35 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår Sveriges genom tiderna största rättegång. Företagsledarna Ian Lundin och Alexandre Schneiter står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i nuvarande Sydsudan. Än har ingen från landet deltagit i rättegången, och få röster har hörts i den svenska medierapporteringen. Vi har nu bjudit in sydsudanesiska människorättsförsvarare som är tillgängliga för intervjuer i Stockholm 4–8 december. Kontakta oss för intervju.

Major setback for victims in the Lundin Oil trial as court throws out damage claims29.11.2023 18:38:13 CET | Press release

A recent decision from the Stockholm District Court means that the South Sudanese plaintiffs in the historic Lundin Oil trial regarding war crimes will not be able to have their damage claims tried as part of the criminal trial. This decision makes it considerably more difficult – in practice almost impossible – for them to obtain redress and exposes the systematic obstacles that victims of international crimes face in their struggle for justice, according to an analysis by the human rights organisation Civil Rights Defenders. The organisation monitors the daily proceedings in this historic case, in which two former representatives of the Swedish oil company Lundin Oil, now Orrön Energy, are charged with aiding and abetting war crimes.

Stort bakslag för offer i Lundinrättegången28.11.2023 17:55:20 CET | Pressmeddelande

De målsägande som ingår i Lundinrättegången förlorar nu möjligheten att få skadeståndsfrågan prövad inom ramen för brottmålsrättegången. Beslutet från Stockholms tingsrätt gör det avsevärt mycket svårare, i praktiken nästan omöjligt, för offren att få upprättelse och blottlägger de systematiska hinder som de som fallit offer för folkrättsbrott ställs inför i sin kamp för rättvisa. Det menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som från start följt den historiska Lundinrättegången där två tidigare företrädare för det svenska oljebolaget Lundin Oil, numera Orrön Energy, står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Arresteringsorder mot Bashar al-Assad och tre av hans medarbetare för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Syrien15.11.2023 08:42:59 CET | Pressmeddelande

Franska domare har utfärdat internationella arresteringsorder mot flera högt uppsatta representanter för den syriska regimen, däribland president Bashar al-Assad. Beslutet är ett resultat av en utredning som inleddes efter att syriska brottsoffer och organisationer i mars 2021 lämnade in en anmälan om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten efter saringasattacker i Syrien. Civil Rights Defenders är idag part i målet. Liknande anmälningar har lämnats in i Sverige och Tyskland där förundersökning fortsatt pågår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum