Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

InvestEU: EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro för att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag i Sverige

Dela
  • Det nya avtalet kommer att omfatta factoring, fakturahandel, och lån till svenska små och medelstora företag.
  • Projektet får stöd genom InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar.
EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro. På bild: Maxime Pawlowski, EIC Fund, Fredrik Mistander, Invoier och Liisa Raasaka, Europeiska Investeringsbanken.
EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro. På bild: Maxime Pawlowski, EIC Fund, Fredrik Mistander, Invoier och Liisa Raasaka, Europeiska Investeringsbanken.

Europeiska investeringsfonden (EIF) och det svenska fintech-bolaget Invoier har undertecknat ett garantiavtal värt upp till 58 miljoner euro för att ge små och medelstora företag tillgång till finansiering i form av lån och factoring (ett annat ord för fakturahandel).

Avtalet får stöd från InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar. Enligt avtalsvillkoren ska EIF, som är en del av Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), erbjuda en garanti med stöd från InvestEU till Invoier för att ge bolaget möjlighet att erbjuda nya krediter på attraktiva villkor för sina kunder.

Små och medelstora företag runt om i Europa, särskilt de som saknar dokumenterad resultathistorik, kan ha svårt att få tillgång till finansiering. Syftet med avtalet är att göra det lättare för svenska små och medelstora företag att få tillgång till den finansiering som de behöver för att växa och skapa både innovationer och fler jobb. Detta kommer i sin tur att bidra till viktiga politiska mål såsom att stärka Europas konkurrenskraft, främja hållbar ekonomisk tillväxt och stödja den digitala omställningen.

Fintech-bolaget Invoier är en innovativ alternativ långivare som erbjuder en global, AI-baserad realtidsmarknad för factoring och lån där små och medelstora företag som söker kortfristig finansiering får kontakt med institutionella köpare. Med sin marknadsplats för fakturahandel strävar bolaget efter att ge bättre finansiella villkor för små och medelstora företag.

EIF:s verkställande direktör, Marjut Falkstedt, säger: ”För att hantera de tillväxtutmaningar som små och medelstora företag i Europa står inför är vi mycket glada över att tillkännage detta begränsade garantiavtal med vår nya innovativa partner Invoier. Avtalet, som får stöd genom InvestEU-programmet, kommer att omfatta factoring och lånetransaktioner med små och medelstora företag. Genom den AI‑drivna marknadsplats som Invoier erbjuder kommer det att bli lättare för svenska företag att få tillgång till finansiering som stöd för sin anpassning till en mer hållbar utveckling som driver på tillväxten och stärker konkurrenskraften.”

EU-kommissionären med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni, säger: ”Små och medelstora företag är ryggraden i den europeiska ekonomin. Jag gläder mig mycket åt att InvestEU, i och med dagens avtal, kommer att bidra till att ge fler svenska företag den finansiering som de behöver för att kunna ta nästa steg i digitaliseringen av sin verksamhet, till stöd för hållbar tillväxt och sysselsättning.”

Fredrik Mistander, vd och medgrundare för Invoier, säger: ”Invoiers partnerskap med EIF är ett förändringens ögonblick för små och medelstora företag samt när det gäller de ansträngningar som görs för att skapa ekonomisk hållbarhet och factoring i Europa. Tillsammans ritar vi om det finansiella landskapet och säkerställer att små och medelstora företag har de resurser som de behöver för att blomstra och bidra till en mer hållbar framtid.”

Bakgrundsinformation
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för Europeiska unionens politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU-programmet sammanför många olika finansiella EU-instrument som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Om Invoier
Invoier är en ledande finctech-företag vars uppdrag är att stärka små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering. Genom sin avancerade webbaserade marknadsplats för factoring ritar Invoier om det finansiella landskapet och skapar möjligheter för tillväxt och framgång.
Webbplats: www.invoier.com

Nyckelord

Kontakter

Bilder

EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro. På bild: Maxime Pawlowski, EIC Fund, Fredrik Mistander, Invoier och Liisa Raasaka, Europeiska Investeringsbanken.
EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro. På bild: Maxime Pawlowski, EIC Fund, Fredrik Mistander, Invoier och Liisa Raasaka, Europeiska Investeringsbanken.
Ladda ned bild

Om oss

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Sverige: 70 procent är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen28.11.2023 05:30:00 CET | Pressmeddelande

70 procent av svenskarna är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen, enligt EIB:s klimatundersökning – sjätte upplagan. De stigande levnadskostnaderna ligger tillsammans med klimat- och miljöfrågor högst på listan över de utmaningar som svenska respondenter ser för sitt land. 60 procent av de som svarat anser att övergången till en klimatneutral ekonomi endast är möjlig om ekonomiska och sociala ojämlikheter hanteras samtidigt. Fler än två tredjedelar anser att staten borde erbjuda ekonomisk kompensation till länder som drabbats av klimatförändringar som de inte själva bidragit till. 70 procent är positiva till att avskaffa subventioner och skattelättnader för luftfartssektorn och alla företag som är starkt beroende av fossila bränslen. En majoritet säger att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatrelaterade policyer.

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi27.11.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969. Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen. Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

Det svenska startup-företaget Husmus bland Europas bästa sociala innovatörer25.9.2023 13:36:31 CEST | Pressmeddelande

Social Innovation Tournament, som arrangeras av EIB-institutet, utser och belönar Europas bästa sociala innovatörer. Finalen äger rum i Stockholm den 28 september 2023. De 15 finalisterna syftar till att åstadkomma social, etisk eller miljömässig positiv påverkan med sina innovativa affärsidéer. Det svenska företaget Husmus är en av årets finalister. Vinnarna i den allmänna respektive särskilda kategorin kommer att tilldelas ett första eller andra pris på 100 000 euro respektive 40 000 euro.

EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU18.9.2023 12:48:52 CEST | Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) har undertecknat ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana. Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye