Gröna arbetsgivare

Stora risker med regeringens politik för utländsk arbetskraft

Dela

Ny studie av regelverk för utländsk arbetskraft visar att regeringens politik kommer att innebära stora nackdelar för svenska företag jämfört med Finlands, Danmarks och Storbritanniens. I Gröna arbetsgivares rapport konstateras att dessa länder har ett lönekrav på 40–76 procent av medianlön, jämfört med de 80 procent som svenska företag ska betala från den 1 november. I ett andra steg nästa år förväntas kravet höjas till 100 procent, motsvarande 34 200 kronor i månaden.

Lena-Liisa Tengblad vd Gröna arbetsgviare
Lena-Liisa Tengblad vd Gröna arbetsgviare Fotograf Juliana Fälldin

Rapporten visar att bland lantbruksarbetare ligger 80 procent av den aktuella gruppen arbetskraftsinvandrare under 80 procent av medianlönen (27 360 kronor). Om regeringen väljer att gå vidare med sina planer höjs nivån till 100 procent nästa år, vilket medför att all utländsk arbetskraft från tredje land inom lantbruket kommer att hamna under lönekravet. Även inom skogsbruket är det många som kommer att hamna under nivån. I dag sätts lönenivåerna utifrån kollektivavtal som är slutna mellan fack och arbetsgivare.

  • Om regeringen med försörjningskravet på 27 360 kronor underkänner parternas framförhandlade lägstalöner kan man fundera på hur de ser på den egna organisationen där till exempel Försvarsmakten idag betalar en lägsta lön på 22 000 kronor till sina soldater, säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.

Undersökningen visar att företagen i Finland, Danmark och Storbritannien beläggs med relativt sett lägre kostnader än vad de svenska kommer att belastas med för att kunna anställa utländsk arbetskraft. Därutöver har de undersökta länderna infört olika undantag och snabbspår för att företagen ska kunna klara sin kompetensförsörjning. Undantagen har visat sig nödvändiga men innebär samtidigt ökad byråkrati och oförutsägbarhet för företagen.

  • Det är en olycklig utveckling. Samtidigt som politiken säger att vi ska öka vår självförsörjningsgrad skapar man hinder för de gröna näringarna genom att öka kostnaderna i förhållande till omvärlden, säger Lena-Liisa Tengblad.

Regeringens beslut om försörjningskrav för utländsk arbetskraft från tredje land innebär i praktiken också ett ingrepp i den svenska partsmodellens tradition av att fack och arbetsgivare hanterar lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden.

  • Våra lant- och skogsbruk har på grund av den svaga kronan redan idag svårt att hitta den utländska arbetskraft som krävs för verksamheten. När det nu dessutom ska bli dyrare än våra kollektivavtla får vi samtal från medlemsföretag som inte vet hur de ska kunna bära lönekostnaderna, berättar Lena-Liisa Tengblad.

Gröna arbetsgivare vill att regeringen pausar utredningen om att ytterligare höja lönekravet och analyserar vilka konsekvenser det beslutade försörjningskravet på 80 procent av medianlön får, samt gör en noggrannare analys av konsekvenserna i förhållande till konkurrentländer. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen för de gröna näringarna. Vi företräder 4 000 medlemsföretag med närmare 30 000 anställda inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. För djursjukvård är vi också branschorganisation.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Ny rapport analyserar tre länders regelverk för arbetskraftsinvandring från tredje land10.10.2023 09:30:19 CEST | Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Den 1 november 2023 införs ett försörjningskrav på förnärvarande 27 360 kronor för utländsk arbetskraft från tredje land. Med anledning av detta bjuder Gröna arbetsgivare in till seminarium och presentation av en ny rapport: Regelverk för arbetskraftsinvandring från tredje land - En analys av tre länders hantering av lönegolv med bäring på de gröna näringarna

Rättelse - nytt löneavtal för svenska lantbruk inte formellt klart28.6.2023 16:34:48 CEST | Pressmeddelande

RÄTTELSE: Gröna arbetsgivare och Kommunal har en principöverenskommelse om ett nytt avtal för lantbruksarbetarna. För ett formellt avtal krävs ett beslut från Kommunals förbundsstyrelse. Gröna arbetsgivare och Kommunal har slutit ett tvåårigt avtal på 7,4 procent för lantbruksarbetare. Det nya avtalet börja gälla från och med en 1 juli 2023 och följer industriavtalets lönekostnadsmärke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye