Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen kommenterar utredning om klimatpolitiken

Dela

Idag har regeringens utredare John Hassler presenterat sin utredning med förslag på hur Sveriges klimatpolitik bör förändras. Föreningen är kritisk till utredningens förslag att Sveriges klimatmål till år 2030 ska göras om, och att en utredning om nya inleds. Det skulle skapa en stor osäkerhet i den politiska styrningen, resultera i att Sverige tappar tempo i klimatomställningen, och innebära en risk för sänkningar av målen. Regeringens fokus bör i stället ligga på genomförande av åtgärder som ger snabba utsläppsminskningar. Naturskyddsföreningen är också starkt kritisk till utredningens förslag om att överge målet om att minska transporteras utsläpp med 70 procent åren 2010-2030, och att ersätta det med ett mål om elektrifiering av transportsektorn.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén kommenterar utredningens förslag:  

– Vi befinner oss i ett läge där Sveriges utsläpp kommer att öka som en följd av regeringens politik, och klimatmålen ser ut att missas. Då lägger regeringens utredare förslag på att göra om de av riksdagen beslutade klimatmålen, vilket riskerar att försinka klimatomställningen. Det som behövs är förslag på åtgärder för omedelbara och kraftiga sänkningar av utsläppen, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Det vore ett stort misstag av regeringen att skrota det nuvarande 2030-målet för transportsektorn, som utredaren föreslår, och ersätta det med ett annat mål om endast elektrifiering av transportsektorn. Ett sådant smalt fokus på elbilar missar problemet med utsläppen från alla fossilbilar som fortfarande rullar på våra vägar, och att transporterna behöver effektiviseras. Regeringen behöver också lyssna på alla de hundratals svenska företag som vill att det nuvarande målet behålls.

– Ett nationellt utsläppshandelssystem som utredaren föreslår skulle kunna vara en god idé. Men att ersätta nuvarande centrala klimatpolitiska styrmedel, såsom koldioxidskatten, med ett sådant system kan ta åratal att få på plats och ge effekt på utsläppen. Detta skulle skapa år av osäkerhet för hela Sveriges klimatarbete.

Naturskyddsföreningen anser vidare att det är djupt beklagligt att utredaren vill att Sverige ska avstå från att införa ett nationellt konsumtionsbaserat utsläppsmål, trots att det finns ett färdigt förslag på ett sådant från en enig parlamentarisk utredning.

– Vi ser att utredningen innehåller också flera bra förslag, som vi hoppas att regeringen tar fasta på. Vi välkomnar utredarens medskick att klimatbiståndet behöver stärkas, och att internationella klimatinvesteringar inte bör användas för att nå Sveriges nationella klimatmål. Vi är också positiva till förslag om ökad kolsänka, att ersätta klimatskadliga subventioner till jordbruket och glesbygden med exempelvis transportstöd som inte leder till ökade utsläpp, och om att införa ett kompensationssystem till kommuner för vindkraftsetablering.

I november väntas regeringen presentera en klimathandlingsplan för hur utsläppen ska minskas under de kommande fyra åren.

– Regeringen måste leverera en kraftfull handlingsplan för klimatet, med konkreta åtgärder som minskar utsläppen i närtid markant. Regeringen måste gå från ord till handling - klimatomställningen får inte försenas genom nya utredningar. Vi märker redan av konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Sommarens extremväder med skyfall, översvämningar, värmeböljor och skogsbränder är bara en föraning av vad vi kan vänta oss om inte politikerna ser till att minska utsläppen snabbt, avslutar Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen ställer sig positiv till delar av utredningens förslag, exempelvis:
- Återinförande av en förstärkt malus-del i det avvecklade bonus-malus-systemet för fordonsskatten, så att ju mer en bil släpper ut, desto mer får den betala i skatt.  
- Förslag för att skapa en rättvis klimatomställning genom exempelvis transportstöd till glesbygdsbor, och återföring av vinster från vindkraften lokalt till bland annat kommuner.  
- En snabbutredning av ett ersättningssystem till markägare för den klimatnytta som skapas när skogsavverkning minskar och kolinlagring ökar, förutsatt att hänsyn tas till att den biologiska mångfalden säkerställs.
- Att internationella klimatinvesteringar enligt utredaren inte bör användas för att nå Sveriges nationella klimatmål, men att klimatbiståndet behöver stärkas.
- Att koppla de svenska klimatmålen till en årlig utsläppsbudget i linje med de svenska målens ambitioner vore positivt för att säkra tillräckliga utsläppsminskningar, speciellt innan 2030. Den delen av EU:s målstruktur skulle vara positiv att komplettera de svenska målen med.  

Kontakter

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr5.5.2024 15:42:38 CEST | Pressmeddelande

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där. Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor. Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen. Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer. Vi bef

Ny rapport: Stora skillnader i klimat- och miljöpolitik inför EU-valet2.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stora skillnader mellan de svenska partiernas inställning i klimat- och miljöpolitiska frågor inför EU-valet. Det visar Naturskyddsföreningens enkät, där partierna fått ta ställning till tjugo miljöpolitiska förslag. Enkäten visar också att endast tre av åtta partier vill minska EU:s klimatutsläpp till nära noll till 2040 och att en majoritet av partierna svarar nej till att ha kvar nuvarande artskydd i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye