Lantbrukarnas Riksförbund

LRF kritiska till klimatutredningen: ”Vi behöver långsiktiga spelregler”

Dela

Det svenska klimatpolitiska ramverket – som sju av riksdagens åtta partier ställt sig bakom – står nu på spel. Klimatutredaren John Hassler föreslår i sin statliga snabbutredning att klimatmålen görs om och att den uppgiften läggs på Miljömålsberedningen. LRF uppmanar istället regeringen att ha ett fortsatt tydligt fokus på de befintliga klimatmålen.

”För att klara omställningen i de gröna näringarna behövs långsiktiga och stabila spelregler. Bara så kan investeringar i fossilfri energi och gröna innovationer öka. Det klimatpolitiska ramverket utgjorde grunden till det långsiktiga arbetet. Vi hade därför sett fram mot en tydlig färdriktning idag. Nu är osäkerheten kring Sveriges position ännu större”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Klimathandlingsplanen ska vara klar i december och är regeringens viktigaste verktyg för hur Sverige ska nå de nationella klimatmålen till 2030, 2045 samt de svenska åtaganden på EU-nivå.

”Det känns som ett omöjligt uppdrag för Miljömålsberedningen. Blir Hasslers förslag verklighet innebär det i praktiken att regeringen antigen skjuter på handlingsplanen eller att den inte innehåller några nya mål alls. Båda alternativen är lika dåliga. Vi har helt enkelt ingen tid att förlora”

Palle Borgström uttrycker även oro över regeringens beslut att gå vidare med sänkningen av reduktionsplikten till EU:s lägstanivå:

"Vår konkurrenskraft är för närvarande beroende av sänkt dieselbeskattning inom jordbruket. Vi är redo att vara en del av lösningen på klimatutmaningarna och fasa ut dieseln på sikt, men det behövs politiskt stöd och rättvisa förutsättningar för att göra det. Att slå undan benen för vår biodrivmedelsproduktion är inte rätt väg att gå.”

LRF föreslår följande tre centrala delar i den kommande klimathandlingsplan:

1. Fokus på att uppfylla klimatmålen: Regeringen behöver fortsatt ha ett tydligt fokus på att uppnå klimatmålen. Misslyckas Sverige med detta riskerar vi att förlora 38 miljarder kronor från EU:s återhämtningsfond, vilket överstiger hela Sveriges klimatbudget. Ökad klimatnytta kan uppnås genom ökad produktion såväl inom jord- som skogsbruk.

2. Inför en biopremie: Jord- och skogsbruket måste minska användningen av fossila bränslen, och behöver därför tydliga incitament och ekonomiskt stöd för att klara omställningen. Vi är för närvarande beroende av sänkt dieselbeskattning inom jordbruket.

3. Ett nytt stödsystem för investeringar på gårdsnivå: Vi ser att investeringar inom jordbruket minskar just nu till följd av höga kostnader på nödvändiga tillsammans med snabbt stigande räntekostnader. Ett nytt stödsystem för att minska utsläppen av biogena växthusgaser skulle komplettera befintliga initiativ, som exempelvis Klimatklivet.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?15.4.2024 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt12.4.2024 10:47:37 CEST | Nyheter

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye