Naturskyddsföreningen

Ny undersökning: Svenskarna vill att politiker minskar bilberoendet

Dela

Hälften av de som bor i våra tre största städer uppger att de är beroende av bil i sin vardag. Samtidigt uppger en majoritet av svenskarna att det är viktigt att politiker gör något åt bilberoendet. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Bilar i Stockholm
Bilar i Stockholm

– Svenskarna sitter djupt fast i ett bilberoende, men de flesta verkar vilja komma loss ur det. Självklart är det många som verkligen behöver bil, det är inte konstigt i glesbygd, men i städerna borde det vara enkelt för människor att ta sig fram hållbart, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Sifo-undersökningen visar att två av tre svenskar, 65 procent, tycker att det är viktigt att politiker vidtar åtgärder för att minska beroendet av bil i vardagslivet. Och av de som har bil svarar över hälften, 63 procent, att det är viktigt.

Undersökningen visar också att sex av tio, 61 procent, är beroende av att ha bil i sitt vardagsliv. Av de som bor i mindre tätort eller på landsbygden är nästan åtta av tio, 77 procent, beroende av bil. Men även i storstaden är beroendet starkt, i landets tre största städer uppger hälften, 49 procent, att de är beroende av bil i sitt vardagsliv.

– Förutom att biltrafiken bidrar till enorma klimatutsläpp leder den också till hårda ytor, bullriga miljöer och hälsoskadliga utsläpp av partiklar. Det är verkligen dags för kommuner, regioner och staten att ta tag i problemet med bilberoendet och skapa bättre förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det tjänar både medborgarna, miljön och samhället i stort på, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Det är fler män än kvinnor som uppger att det är beroende, 66 procent jämfört med 55 procent. Beroendet är vanligare bland äldre. Bland 18–29-åringar svarar nästan fyra av tio, 38 procent, att de är beroende medan de bland de som är äldre är beroendet starkare, mellan 65–70 procent uppger att de är beroende av bil i sitt vardagsliv.

Samtidigt som en majoritet av befolkningen vill att politikerna gör något åt bilberoendet agerar regeringen tvärtom och underlättar för bilismen. Regeringen har bland annat sänkt bensinskatten, sänkt reduktionsplikten och satsar på vägtrafik i stället för järnväg.

– I stället för att hjälpa människor att bli av med sitt bilberoende eldar regeringen på för ökad bilism. Regeringens politik för att gynna ökad bilism är mycket mer kraftfull än deras politik för att minska utsläppen och bryta bilberoendet, säger Beatrice Rindevall.

Se lista längre ner med samtliga åtgärder som regeringen genomfört som gynnar bilismen.

FAKTA OM SIFO-UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genomfördes under perioden 14 – 18 september 2023 i form av en webbaserad undersökning. 1 238 personer besvarade följande frågor:

Är du beroende av att ha bil i ditt vardagsliv?
61 procent svarade ja.
38 procent svarade nej.
1 procent svarade vet ej.

Hur viktigt tycker du det är att politikerna vidtar åtgärder för att minska beroendet av bil i vardagslivet?25 procent svarade mycket viktigt.
40 procent svarade ganska viktigt.
20 procent svarade inte särskilt viktigt.
11 procent svarade inte alls viktigt.
4 procent vet inte/ingen åsikt.

FAKTA KRING REGERINGENS AGERANDE VAD GÄLLER TRANSPORTER OCH KLIMAT

Nio åtgärder som regeringen fattat beslut om, som gynnar biltrafik och ökar utsläppen:

  • Sänkt skatt på fossila drivmedel (både 2023 och 2024)
  • Satsningar på vägtrafik och flygplatser i stället för järnväg
  • Avskaffar satsningar på kollektivtrafik och cykel i kommuner och regioner
  • Skrotningspremie för fossilbil, men enbart om byter till ny elbil – ej cykel eller kollektivtrafik
  • Skrotade nya regler för reseavdragen
  • Minskat järnvägsunderhåll och ökar underhåll för av bilvägar
  • Bonusen i bonus malus-systemet för lätta fordon avskaffad
  • Sänkt reduktionsplikt
  • Investerar i stora motorleder, som exempelvis Tvärförbindelse Södertörn

Enligt Naturskyddsföreningen är det politikernas ansvar att säkerställa att befolkningen ska kunna leva ett gott och säkert liv, idag och i framtiden. Naturskyddsföreningen ansar att det är ansvarslöst av regeringen att inte agera kraftfullt för att få ner utsläppen av växthusgaser och minska bilberoendet. Bristen på agerande visar en okunskap om de fysikaliska lagar som styr vår planets klimatsystem. Varje kilo utsläpp av växthusgaser lagras i en redan mättad och kraftigt uppvärmd atmosfär, och vi ser nu hur flera oåterkalleliga tröskelpunkter riskerar att passeras med katastrofala effekter som följd. Enligt Naturskyddsföreningen måste Sverige, och alla andra länder, måste kraftigt minska utsläppen inom alla sektorer, inklusive transporterna, för att undvika de värsta klimatkatastroferna.

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

EU:s naturrestaureringslag klubbad – trots att Sverige röstade nej17.6.2024 11:49:35 CEST | Pressmeddelande

Efter mycket debatt och motstånd röstade EU:s miljöråd idag igenom naturrestaureringslagen, tack vare att Österrike i sista stund bestämde sig för att rösta ja. Lagen innebär att EU:s medlemsländer ska restaurera 20 procent av EU:s land och hav till 2030 och alla ekosystem som är i behov av det till 2050. Ett mycket glädjande besked enligt Naturskyddsföreningen, som beklagar dock att Sveriges regeringen röstade nej.

Naturskyddsföreningen i Almedalen 202414.6.2024 08:58:14 CEST | Pressmeddelande

Snart är det dags för politikerveckan i Almedalen. Naturskyddsföreningen kommer att finnas på plats i Visby med ett stort team för att delta i samtal och seminarier. Exempelvis arrangerar Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval seminariet ”Konsumtionens makt – vem kan ta ansvar för en mer hållbar miljö?”. Föreningens talespersoner och experter kommer att finnas tillgängliga för intervjuer och kommentarer i media, och ännu finns en möjlighet att boka in någon av föreningens representanter till ert evenemang!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye