Lantbrukarnas Riksförbund

Idag stärker Sverige den gröna omställningen och beredskapen

Dela

Mark- och övermiljödomstolen har idag ändrat en tidigare dom och undanröjt hinder för tillverkning av mineralgödsel i Helsingborg. Nu finns det en möjlighet för produktion av mineralgödsel i Sverige. För Sveriges lantbruk kan det innebära tillgång på cirka 3 000 ton, svensk mineralgödselfosfor per år. Det motsvarar närmare en tredjedel av årsbehovet.

Traktor Vättern. Fri att använda. Ange fotograf Carolina Fransson.
Traktor Vättern. Fri att använda. Ange fotograf Carolina Fransson.

Efter att Mark- och miljödomstolen tidigare beslutat om avslag på Ragnsells sökta miljötillstånd för att få producera mineralgödselfosfor i en ny fabrik i Helsingborg ändrade Mark- och miljööverdomstolen beslutet. Mark- och miljööverdomstolen menar, till skillnad från första instans, att EU:s vattendirektiv inte hindrar anläggningen och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning för att meddela villkor.

"Idag tog Sverige och svenskt lantbruk ett stort steg mot den gröna omställningen. Storskalig produktion av mineralgödselfosfor är nu möjlig i Sverige. En unik fosfor som är baserad på råvaran slamaska från reningsverk, alltså fosfor ur livsmedelskretsloppet. Nu sluter vi kretsloppet ytterligare, så det är väldigt värdefullt, säger Markus Hoffman LRF:s hållbarhetsexpert."

Produktion av mineralgödselfosfor i Sverige stärker även landets beredskap. Det är ett steg bort från beroendet av importerad och nybruten fosfor från andra länder. Fosforflödet kommer från maten vi har ätit tillbaka till åkern med den nya fosforn. Det är ett sätt att sluta kretsloppet.

Klicka på länken för att komma till domen, https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/markochmiljooverdomstolen/avgoranden/2023/m-692-22-dom-2023-10-25.pdf

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?15.4.2024 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt12.4.2024 10:47:37 CEST | Nyheter

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye