Sveriges läkarförbund

Jämtlands-läkare invald i Läkarförbundets styrelse

Dela

Idag valdes Annika Östling, distriktsläkare i Region Jämtland Härjedalen, in i Sveriges läkarförbunds styrelse. Annika har varit fackligt aktiv under många år och är för närvarande ordförande i Jämtland läns läkarförening.

– Det är ett ärofyllt uppdrag att få företräda Sveriges läkare och jag ser framemot att bidra med mina erfarenheter från primärvården och mitt perspektiv på förutsättningarna att bedriva vård på mindre orter. Det är otroligt stor skillnad mellan hur vården bedrivs i storstäderna och ute i de mer glest befolkade länen, och politiska beslut kan slå väldigt olika i olika delar av landet, säger Annika Östling.

Läkarförbundets styrelseledamöter väljs på rullande tvåårsmandat där halva styrelsen väljs om varje år. Vid årets fullmäktige omvaldes fem ledamöter till ytterligare en mandatperiod och två nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Läkarförbundets fullmäktige hölls i Stockholm 8 - 9 november.

Sveriges läkarförbunds styrelse:
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Kristianstad
Lars Rocksén, vice ordförande,  Örnsköldsvik (omval)
Marina Tuutma, andre vice ordförande, Karlstad
Anna Rask-Andersen, ledamot, Uppsala (omval)
Christofer Lindholm, ledamot, Karlstad (omval)
Emelie Hultberg, ledamot, Trollhättan
Erik Dahlman, ledamot, Lund
Gabriella Schanning, ledamot, Stockholm (omval)
Hanna Kataoka, ledamot, Göteborg
Annika Östling, ledamot, Östersund  (nyval)
Saad Rammo, Eskilstuna
Shadi Ghorbani, ledamot, Hässleholm
Elin Karlsson, ledamot, Södertälje (nyval)
Tina Crafoord, ledamot, Karlstad (omval)
Martin Macek, adjungerad, Lund

Kontakter

Om oss

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza31.1.2024 09:49:45 CET | Pressmeddelande

Det mänskliga lidandet i Gaza är enormt. Som medmänniskor känner vi sorg och förtvivlan när civila dör av krigs- och terrorhandlingar, och som kollegor känner vi ilska och vrede när sjukhus attackeras och när sjukvårdspersonal utsätts för fara när de gör sina jobb. Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar. Den nuvarande situationen för civilbefolkningen i Gaza är fruktansvärd och inte minst har det påverkat möjligheterna att ge skadade vård. Det råder akut brist på sjukvårdsutrustning, smärtlindring, narkosmedel och andra läkemedel. Men också värme, mat och rent vatten. Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund kräver att civila skyddas och att: Internationell humanitär rätt respekteras, att vårdpersonal, vårdinrättningar och vårdfordon inte attackeras och att sjukvårdsinrättningar aldrig får användas till annat ändamål än att vårda patienter. Vårdpersonal ges möjlighet att b

Läkare förlorade i visselblåsarmål15.11.2023 16:35:03 CET | Pressmeddelande

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten. Rätten ansåg att arbetsgivaren lyckades bevisa att de åtgärder som man vidtagit inte var att betrakta som repressalier. Däremot gick tingsrätten på förbundets linje om att avvikelserapportering inom sjukvården ska omfattas av visselblåsarlagen. Läkarförbundet, som gett läkaren stöd i processen, kommer nu att analysera domen innan man beslutar om ett eventuellt överklagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye