Svenska kyrkan

Kyrkomötets beslut 2023

Dela

Kyrkomötets andra session med debatt och beslut är nu avslutad.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Magnus Aronson/Ikon

Kyrkomötet har bland annat beslutat att ge fortsatt stöd till Följeslagarprogrammet, för att säkra programmets framtid i Israel och Palestina.

Kyrkomötet har även gett kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna för diakonernas arbete utifall en eventuell ”angiverilag” skulle införas.

Kyrkostyrelsen får i uppdrag att följa frågan om Svenska kyrkans insatser på SIS-hem och planera framåt om regeringens förslag om särskilda enheter för unga inom kriminalvården förverkligas.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. I år behandlades 104 motioner och 5 skrivelser.

I sitt avslutande anförande sa Kyrkomötets ordförande Karin Perers:

Nästa år ska vi genomföra ett tematiskt kyrkomöte utifrån Lutherska världsförbundets skrift ”Kyrkan i det offentliga rummet”. Delvis blir det andra arbetsformer då men vi kommer också ta beslut.

Beslut i korthet

Samtliga beslut finns att läsa på Svenska kyrkans webb.
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/beslut-kyrkomotet-2023

G2023:1 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del II.
Kyrkomötet beslutar att anta Kyrkohandbok del II samt att denna skall tas i bruk på pingstdagen 2024.

Eu 2023:9 Bevara följeslagarprogrammet
Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att för att stödja följeslagarprogrammet. Syftet är att säkra dess fortsatta arbete.

O 2023:5 Valfrågor
Kyrkomötet beslutade om ett antal åtgärder för att utveckla och effektivisera kyrkovalet 2025.

SK 2023:1 Svenska kyrkans insatser på SiS-hem
Kyrkostyrelsen får i uppdrag att följa frågan och planera framåt för om regeringens förslag om särskilda enheter för unga inom kriminalvården förverkligas.

Kl 2023:9 Kyrkomusik och kompetensförsörjning
Kyrkostyrelsen ska utreda ökad grad av nationell finansiering av folkhögskolornas finansiering av kantorsutbildning. Kyrkostyrelsen ska också intensifiera arbetet med kompetensförsörjning av kyrkomusiker.

TU 2023:3 Diakonin och informationsplikt om papperslösa
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över konsekvenserna för den diakonala vigningstjänsten om en angiverilag införs och uppmana kyrkostyrelsen att framföra slutsatserna från denna översyn i framtida remissförfaranden. 

Nästa gång kyrkomötet träffas i Uppsala är den oktober 2024, då med temat "Kyrkan i det offentliga rummet". 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om Svenska kyrkan

Runt 5,6 miljoner människor är med i Svenska kyrkan vilket gör oss till Sveriges största medlemsorganisation.

Vi styrs demokratiskt, finns lokalt över hela landet och har ett betydande internationellt arbete.

Svenska kyrkan har verksamhet i nära 1 300 församlingar och är en viktig mötesplats för många. 2,7 miljoner vuxna och 1,4 miljoner barn och unga deltar i olika öppna verksamheter.

Svenska kyrkan ansvarar för att hålla ett omfattande och tusenårigt kulturarv vid liv. Det handlar bland annat om cirka 3 400 kyrkobyggnader med inventarier och 3 300 begravningsplatser.

Statistik i konthet

  • Nästan 300 000 gudstjänster
  • 13,3 miljoner deltagare på gudstjänster
  • 250 000 konsertbesökare
  • 109 000 hembesök av präst eller diakon
  • 112 000 besök på sjukhus och andra institutioner 
  • 61 300 kyrkliga begravningar
  • 90 000 körsångare i alla åldrar
  • Sveriges femte största skogsförvaltare

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye