Svenska kyrkan

Svenska kyrkan på plats i Almedalen

Dela

Svenska kyrkan är sedan många år en självklar del av Almedalen med gudstjänster, samtal och seminarier. Ärkebiskop Martin Modéus och biskop Erik Eckerdal deltar i flera panelsamtal om några av samhällets största utmaningar just nu.

Svenska kyrkan finns engagerad i seminarier, samtal och gudstjänster i Almedalen 25-28 juni. Foto: Mattias Wahlgren.

Biskop Erik Eckerdal, Visby stift, finns med i seminarier om meningsfullhet, sinnesfrid och ledarskap i orostider. Ärkebiskop Martin Modéus deltar i flera panelsamtal med främsta fokus på fred, miljö och andlig och existentiell hållbarhet. Arrangörer för dessa seminarier är bland annat Dagens industri, Civilsamhällesarenan, Nordiska ministerrådet och Svenska soldathemsförbundet. Tidningen Expressen intervjuar ärkebiskopen på sin scen utifrån rubriken ”Talar vi tillräckligt om Jesus i samhällsdebatten?”

— Almedalen är en viktig arena för det offentliga samtalet. Vi ser att andlig och existentiell hållbarhet får en allt större plats när krig, kris och klimat allt mer påverkar vår värld. Här har Svenska kyrkan en central roll att spela, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Under tisdag till och med fredag inbjuder domkyrkoförsamlingen till personliga samtal med alla riksdagspartier i skärningspunkten mellan religion och politik under rubriken Nikodemussamtal. Varje samtal avslutas med en enkel kvällsmässa.

Traditionsenligt lyser Svenska kyrkan marknadsfrid över Almedalen. Det sker i samband med den ekumeniska gudstjänsten tisdag den 25 juni klockan 09.00 i Visby Sankta Maria domkyrka.

Mer om Svenska kyrkans program i Almedalen

• Svenska kyrkan arrangerar på torsdagen seminariet ”Att verka för hållbar fred i en värld som rustar för krig”. Bland de medverkande finns Per Olsson Fridh, Folke Bernadotteakademin, Åsa Regner, Rädda Barnen och ärkebiskop Martin Modéus.

• Act Svenska kyrkan arrangerar flera seminarier: Hur kan vi fortsätta opinionsbilda i ett polariserat samhälle? • Hur debatteras den svenska biståndspolitiken i media och på ledarsidor? • Hur debatteras den svenska biståndspolitiken i media och på ledarsidor? • Bortglömda kriser • En Sverigebild i gungning efter koranbränningarna - religionsdialog som diplomatiskt verktyg.  

• Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” arrangerar två seminarier: ”Civilkurage - så vågar vi fortsätta” med Daniel Poohl, stiftelsen Expo, samt seminariet ”Empatiska samtal i en tid av memes – hur skapar vi den?” med ärkebiskop Martin Modéus och Christer Mattsson, Segerstedt institutet.

• Se hela Svenska kyrkans engagemang i Almedalen: https://www.svenskakyrkan.se/almedalsveckan

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om Svenska kyrkan

Runt 5,6 miljoner människor är med i Svenska kyrkan vilket gör oss till Sveriges största medlemsorganisation.

Vi styrs demokratiskt, finns lokalt över hela landet och har ett betydande internationellt arbete.

Svenska kyrkan har verksamhet i nära 1 300 församlingar och är en viktig mötesplats för många. 2,7 miljoner vuxna och 1,4 miljoner barn och unga deltar i olika öppna verksamheter.

Svenska kyrkan ansvarar för att hålla ett omfattande och tusenårigt kulturarv vid liv. Det handlar bland annat om cirka 3 400 kyrkobyggnader med inventarier och 3 300 begravningsplatser.

Statistik i konthet

  • Nästan 300 000 gudstjänster
  • 13,3 miljoner deltagare på gudstjänster
  • 250 000 konsertbesökare
  • 109 000 hembesök av präst eller diakon
  • 112 000 besök på sjukhus och andra institutioner 
  • 61 300 kyrkliga begravningar
  • 90 000 körsångare i alla åldrar
  • Sveriges femte största skogsförvaltare
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye