Lantbrukarnas Riksförbund

En oförändrad ränta och lägre inflation – blir en bra kombination

Dela

Räntan har höjts rekordsnabbt det gångna året och en ytterligare höjning hade riskerat att bromsa upp den svenska ekonomin. Med tanke på den allt lägre inflationstakten bör utsikterna för kommande räntesänkningar nu förbättras. Detta sammantaget ökar möjligheterna för lantbruket att investera i framtiden. 

"Den ökande räntekostnaden i jordbruket är numera en viktigare kostnadsdrivande faktor än exempelvis priserna på diesel, el, gödselmedel och sojafoder. Så alla dessa tidigare räntehöjningar är inget bra besked för oss som vill fortsätt investera i framtiden – i Sveriges beredskap om den gröna omställningen, säger Palle Borgström LRFs förbundsordförande."

Riksbankens sex snabba räntehöjningar på kort tid har flugit i väg med hela 3,25 procentenheter. Det motsvarar en kostnadsökning på rörliga lån inom jordbruket med 3,9 miljarder kronor på årsbasis. För lantbrukets hela lånestock blir det motsvarande kostnad på 6,5 miljarder kronor. Ränteökningarna har lett till att jordbrukets samlade kostnader ligger kvar på en historiskt hög nivå trots att kostnader för foder, gödselmedel och el gått ned det senaste året.

Samtidigt som räntan ökat snabbt har vi ett ekonomiskt läge i jordbruket som är starkt präglat av de mycket besvärliga väderförhållandena under 2023. Först torka i maj och juni och sedan extremt mycket nederbörd under höstens skörd. Spannmålsskörden blev drygt 20% lägre än normalt och allt regn orsakade stora kvalitetsförluster och prisavdrag. Kombinationen av höga kostnader och lägre skördeintäkter pressar därför många lantbrukare och likviditeten är mycket ansträngd för många. Inte minst för unga lantbrukare som har stora lån eller bönder som investerat stora summor de senaste åren. 

"Viktigt att Sveriges konsumenter fortsätter handla bättre mat, fortsätter att handla svensk mat. Det är centralt för att vi lantbrukare ska kunna fortsätta att investera i en framtid med ökad livsmedelsproduktion och grön omställning, avslutar Palle Borgström LRFs förbundsordförande."

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?15.4.2024 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt12.4.2024 10:47:37 CEST | Nyheter

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye