Adda

”Gå från investeringsbudget till underhållsbudget”

Dela

Kommuner och regioner behöver ändra sina konsumtionsmönster, sätta tydligare mål och främja hållbara lösningar, skriver Lena Wettergren och Caroline Tottie från Adda i en replik på Dagens Samhälles debattsida. 

Lena Wettergren och Caroline Tottie från Adda.
Lena Wettergren och Caroline Tottie

Vi delar helt de ambitioner som Inger Ek från Upphandlingsmyndigheten och Ellen Einebrant från Återvinningsindustrierna beskriver i debattartikeln på dagenssamhälle.se om att de offentliga inköpen behöver främja återbruk och återvinning i mycket högre utsträckning om vi ska lyckas nå klimatmålen och omställningen till en cirkulär ekonomi.

Kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver mycket riktigt ändra sina konsumtionsmönster, sätta tydligare mål och främja innovativa och hållbara lösningar. Det handlar inte bara om att ställa krav på återbruk och återvinning i upphandlingar.

Många gånger krävs det en systemförändring och tydliga riktlinjer i organisationen. Att man ser över gamla invanda mönster, exempelvis när det gäller möbelinköp, där inköpsansvariga måste säkerställa att budgetprocessen inte motarbetar den cirkulära omställningen. Att man lyfter blicken och ser det långsiktiga försörjningsperspektivet och inte låter kortsiktiga budgetposter styra besluten.

Produkternas ekonomiska livslängd får inte avgöra besluten. Efter avskrivningen finns det fortfarande stora värden kvar i produkterna i form av naturresurser, som vi behöver bli bättre på att hålla kvar i kretsloppet så länge som möjligt. Och det som inte längre går att återbruka måste bli nytt råmaterial att tillverka nya produkter med.

Offentliga aktörer behöver bli bättre på att renovera sina befintliga möbler, köpa eller hyra begagnade möbler och kanske införa en digital plattform som gör det lätt att dela möbler internt eller överlåta externt. Som komplement kan man köpa in nyproducerade möbler som uppfyller långtgående hållbarhetskrav.  

Här är vårt tips på försörjnings- och avyttringsstrategi för hållbar möbelförsörjning​:

1. Kartlägg vilka styrdokument ni har att luta era beslut mot, exempelvis klimatprogram, avfallsplan eller riktlinjer för inköp.

2. Kartlägg vilka tjänster ni behöver för möblera er verksamhet, exempelvis renovering, tapetsering, inventering, lagerhantering, transporter och delningsplattform. Besluta vad som kan utföras i egen regi respektive köpas in. Vad kan ni upphandla själva? Kan ni samarbeta med kringliggande kommuner och regioner?

3. Bestäm hur ni ska avyttra gamla möbler som ni inte behöver. Ni kan överlåta dem till andra internt eller externt.

4. Se över ansvarsfördelningen och finansieringsprocessen. Vilka förvaltningar/enheter ska ansvara för den interna möbelhanteringen? Utse en samordnare som styr arbetet. Utse dedikerad personal till att tömma förråden så att möblerna komma till användning. Anpassa er interna finansieringsprocess till cirkulär försörjning – gå från investeringsbudget till underhållsbudget.

5. Fastställ en intern möbeltrappa med prioriteringsordning vid behov av möbler i organisationen. Andra hand i första hand! Fastställ och kommunicera era riktlinjer så att det blir tydligt vad som gäller för alla som hanterar möbleringen.

En del myndigheter har redan kommit långt i detta arbete, men fler behöver ta liknande strategiska beslut. Gå samman som myndighet, se värdet i det ni redan har, hämta inspiration från andra – och börja nu. Än är det inte för sent!

Lena Wettergren, hållbarhetsstrateg, Adda
Caroline Tottie, kategoriansvarig Kontor, Adda

Kontakter

Länkar

Om oss

Adda är ett företag inom SKR som erbjuder tjänster och produkter inom digitalisering, strategisk försörjning och kompetensutveckling. Vi skickliggör våra kunder genom att utveckla kompetens och förmåga att ställa om. Det ger hela välfärden möjlighet att spara både tid och pengar.

Följ Adda

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Adda

Adda bidrar till utveckling för att bekämpa välfärdsbrottslighet19.12.2023 08:29:00 CET | Pressmeddelande

Addas inlämnade förslag till försöksverksamhet för att motverka välfärdsbrottslighet är ett av fem som lämnats över till civilminister Erik Slottner. Förslaget om försöksverksamhet syftar till att på ett mer effektivt sätt ta del av information om leverantörer och identifiera nya uteslutningsgrunder. Genom fördjupade kontroller kan oseriösa aktörer stängas ute från ramavtal redan i upphandlingen. Utredningen fick in knappt 90 förslag på försöksverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye