Europeiska Investeringsbanken

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi

Dela
  • Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969.
  • Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen.
  • Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.
Sodapannan vid kartongbruket i Frövi.
Sodapannan vid kartongbruket i Frövi.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 1 300 miljoner kronor (cirka 110 miljoner euro) med det svenska företaget Billerud, som är en världsledande leverantör av pappers- och förpackningsmaterial. Lånet stöder investeringar i modernisering och uppgradering av en bioproduktanläggning samt utbyte av en sodapanna. Uppgraderingarna är väl förankrade i Billeruds hållbarhetsstrategi och kommer att förbättra anläggningens miljöprestanda genom en ökad energi- och resurseffektivitet.

Material som tillverkas vid Frövianläggningen används för olika förpackningstillämpningar med särskild inriktning på livsmedels- och dryckesförpackningar – ett område som ställer höga krav på hållbarhets- och hygienstandarder.  Fördelen med fiberbaserade förpackningar är att de är fossilfria, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, vilket skiljer dem från fossilbaserade förpackningstyper. De material som Billerud tillverkar kan återvinnas många gånger och bli till återvunnen kartong, innan de slutligen används för energiproduktion.

På grund av den ökade urbaniseringstrenden finns en stigande efterfrågan på förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker. En förpackning producerad på rätt sätt fyller många viktiga hälso- och säkerhetsfunktioner, bland annat att skydda, säkerställa en lång hållbarhet och förhindra matsvinn. Frågan om matsvinn blir allt viktigare på EU:s dagordning eftersom matsvinnet stod för cirka 7 procent av EU:s växthusgasutsläpp 2022, vilket är mer än utsläppen från EU:s luftfartssektor. Dessutom återvinns över 80 procent av pappers- och kartongförpackningar i EU, och återvinningsgraden är mer än dubbelt så hög som för plastförpackningar.

Som biprodukter tillverkar anläggningen värdefull tallolja och terpentin och producerar förnybar energi, vars överskott säljs till lokalsamhällen och intilliggande företag. I närheten av Frövianläggningen är man i färd med att uppföra ett grönsaksodlingsprojekt där överskottsvärme från Frövi kommer att användas.

”Förnyelse och modernisering av produktionsprocesser och industrianläggningar är avgörande för att nå EU:s klimatmål och säkerställa hållbarhet och konkurrenskraft för EU:s tillverkningsindustri”, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros. ”Det här projektet ökar anläggningens energi- och resurseffektivitet och bidrar till övergången från fossilbaserade förpackningsmaterial, såsom plast, till förpackningar som tillverkas av förnybara resurser. Som EU:s klimatbank spelar EIB en viktig roll när det gäller att stödja företag som är banbrytande inom nya och effektiva lösningar för återvinningsbara material och resurseffektiv tillverkning”.

”Tack vare den nya sodapannan kan Billerud genomföra energiförbättringsåtgärder för att uppfylla framtida miljökrav och säkerställa en stabil massaproduktion. Det är en långsiktig investering i en effektiv, hållbar och säker produktion som ökar vår konkurrenskraft och gynnar våra kunder. Vi är glada över att EIB stöder projektet”, säger Billeruds tillförordnade vd och koncernchef, Ivar Vatne. 

Projektet är i linje med EIB:s färdplan för klimatbanken och stöder koldioxidsnål teknik samt produkt-, energi- och resurseffektivitet. Det stöder även EU:s gröna giv med dess klimatmål, liksom de miljömål som ingår i EU:s bioekonomi- och plaststrategier, och EU:s handlingsplan för nollföroreningar.

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Billerud är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade av nyfiber. Företaget har tio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, omkring 6 100 anställda i mer än 13 länder och kunder i mer än 100 länder. Frövianläggningen är en stor regional arbetsgivare med cirka 500 anställda i ett glesbefolkat landsbygdsområde i Sverige. 

Kontakter

Bilder

Sodapannan vid kartongbruket i Frövi.
Sodapannan vid kartongbruket i Frövi.
Ladda ned bild

Om oss

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Sverige: 70 procent är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen28.11.2023 05:30:00 CET | Pressmeddelande

70 procent av svenskarna är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen, enligt EIB:s klimatundersökning – sjätte upplagan. De stigande levnadskostnaderna ligger tillsammans med klimat- och miljöfrågor högst på listan över de utmaningar som svenska respondenter ser för sitt land. 60 procent av de som svarat anser att övergången till en klimatneutral ekonomi endast är möjlig om ekonomiska och sociala ojämlikheter hanteras samtidigt. Fler än två tredjedelar anser att staten borde erbjuda ekonomisk kompensation till länder som drabbats av klimatförändringar som de inte själva bidragit till. 70 procent är positiva till att avskaffa subventioner och skattelättnader för luftfartssektorn och alla företag som är starkt beroende av fossila bränslen. En majoritet säger att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatrelaterade policyer.

InvestEU: EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro för att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag i Sverige9.10.2023 11:43:46 CEST | Pressmeddelande

Det nya avtalet kommer att omfatta factoring, fakturahandel, och lån till svenska små och medelstora företag. Projektet får stöd genom InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar.

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

Det svenska startup-företaget Husmus bland Europas bästa sociala innovatörer25.9.2023 13:36:31 CEST | Pressmeddelande

Social Innovation Tournament, som arrangeras av EIB-institutet, utser och belönar Europas bästa sociala innovatörer. Finalen äger rum i Stockholm den 28 september 2023. De 15 finalisterna syftar till att åstadkomma social, etisk eller miljömässig positiv påverkan med sina innovativa affärsidéer. Det svenska företaget Husmus är en av årets finalister. Vinnarna i den allmänna respektive särskilda kategorin kommer att tilldelas ett första eller andra pris på 100 000 euro respektive 40 000 euro.

EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU18.9.2023 12:48:52 CEST | Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) har undertecknat ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana. Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye