Kostnadsökningarna är ett hårt slag mot kollektivtrafiken

Dela

Busstrafiken leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Branschen har tagit stort ansvar och investerat i fordon och hållbara transportlösningar. Samtidigt visar den årliga statistikrapporten om bussbranschens utveckling att branschen ännu kämpar för att återhämta sig efter pandemi och energikris. Nu behövs beslut om fortsatta satsningar på den svenska kollektivtrafiken på alla politiska nivåer för att bryta de mönster som tydligt syns i rapporten ”Statistik om bussbranschen” som publiceras idag.

Kollektivtrafiken drabbades hårt av pandemin, med minskade biljettintäkter som följd. Efter det följde Rysslands invasionskrig mot Ukraina och den kraftiga kostnadsutvecklingen som det orsakade, bara mellan 2019 och 2022 ökade kostnaderna med 13 procent. Även om intäkterna har börjat öka så är det inte tillbaka på prepandeminivåer och kostnaderna fortsätter att öka i en högre takt. Jämför man kostnadsnivån för 2019 jämfört med 2022 har den ökat med 13 procent, samtidigt som intäkterna minskat med 3,4 procent.

Det största orosmolnet är bussförarbristen. Rapporten ”Statistik om bussbranschen” har sammanställt uppgifter från flera källor och siffrorna förskräcker. Ska den svenska kollektivtrafiken kunna fortsätta rulla behöver 8100 nya bussförare förstärka trafiken 2023-2025.

Regeringen ger regionerna hela ansvaret för kollektivtrafikens utveckling

Att staten kapar eller försämrar stöd till kollektivtrafiken försvårar situationen än mer. Regeringen har dragit in på stöd för exempelvis elektrifiering av stadsbussar efter pandemin och för insatser för en ökad andel kollektivt resande. År 2022 fanns det 915 eldrivna bussar i Sverige. Det betyder att det återstår cirka 3200 stadsbussar att elektrifiera.

– Samtidigt som vi har haft dessa kriser i vår omvärld, har vi den alltmer akuta klimatkrisen att hantera. Vi vet alla att det är miljösmart och grönt att resa kollektivt, och en av nycklarna till att nå våra klimatmål och minska utsläppen är att öka andelen kollektivt resande. Branschen har enats om målet att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Vi som arbetar i branschen kommer att göra det vi kan för att detta mål ska uppnås. Men, det krävs att alla parter hjälps åt, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Mellan 2019 till 2020 minskade antalet klass 3 bussar i trafik från 2246 till 1283, en minskning med 43 procent. Detta vittnar om hur svår situationen var för de företag som bedriver turist- och beställningstrafik. Från 2020 till 2022 ökade sedan antalet klass 3 bussar till 1856, en ökning med nästan 45 procent. Sveriges Bussföretags medlemmar vittnar om hur denna del av bussbranschen återhämtade sig under 2022, men att det samtidigt var en utmaning med det ständigt ökande kostnadsläget.

För den upphandlade busstrafiken var siffrorna något bättre. Mellan 2019 och 2020 sjönk antalet påstigningar med drygt 30 procent, och var 2022 uppe i cirka 82 procent av 2019 års nivå. En oroväckande utveckling är dock kostnadsutvecklingen. Jämför man kostnadsnivån för 2019 jämfört med 2022 har den ökat med 13 procent, samtidigt som intäkterna minskat med 3,4 procent.

Läs rapporten "Statistik om Bussbranschen"

För mer information, kontakta  
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, +46 70 612 71 74

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi 270 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Läs mer på sverigesbussforetag.se

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Ny rapport pekar på flera utmaningar för Kalmar läns infrastruktur, el- och kompetensförsörjning24.4.2024 13:37:27 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Industriarbetsgivarna och Transportföretagen pekar på flera utmaningar för Kalmra län: mer personal, mer fossilfri el och bättre infrastruktur behövs för att säkra industri och transporter. Rapporten visar på de utmaningar som måste hanteras för att det även i framtiden ska vara möjligt att våra företag har en ledande roll i arbetet med att ställa om sin verksamhet för att ge minsta möjliga klimatpåverkan, för jobb och stärkt konkurrenskraft.

Turistbussbranschen samlas i Tylösand och blickar framåt18.4.2024 08:44:14 CEST | Pressmeddelande

Den 18–19 april samlas den svenska turistbussbranschen till konferensen Busstorget på Hotel Tylösand. Intresset för arrangemanget har varit rekordstort i år och totalt deltar representanter för ett sextiotal bussföretag. En färsk studie av den svenska turistbussmarknaden, genomförd i början av 2024 av Sveriges Bussföretag, visar samtidigt att branschen kan summera ett stort intresse för bussresor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye