SBAB Bank

Flest tror på stillastående bostadspriser på ett års sikt

Dela

Optimismen om bostadsprisernas utveckling ökade något mellan årets tredje och fjärde kvartal, sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 34 procent tror på stigande priser och 20 procent på fallande priser. Störst andel av de svarande tror dock på stillastående priser, vilket 37 procent gör. Resterande andel svarar ”vet ej”, vilket är en minskning från tidigare kvartal. Om elpriserna stiger tror 78 procent att det kan påverka bostadspriserna negativt, varav knappt 1/3 av dessa tror i hög grad. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets fjärde kvartal.

Fortsatt fler som tror på stigande än fallande priser – men flest tror på stillastående priser under det kommande året

SBAB har, via Kantar Insight, frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Undersökningen genomfördes 20–22 november. Indextalet HPE (se diagram 1) som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser. 34 procent av de svarande tror på stigande priser medan 20 procent tror på fallande. Störst andel – 37 procent – tror dock att priserna kommer att stå stilla. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 53 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta medan 38 procent anger sjunkande bostadsräntor – det senare en betydligt större andel jämfört med föregående kvartal. Bland de som i stället tror på fallande priser, anger hela 68 procent stigande räntor som huvudsakligt skäl för detta.

 Bostadsägarna har fortsatt en rätt splittrad bild av prisernas utveckling framöver och även vad som kommer att driva priserna framöver, framför allt vad gäller utvecklingen av bolåneräntorna. Jag tänker att det nog speglar att det finns en kvarvarande osäkerhet om både inflationen och ränteutvecklingen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Samtidigt som det är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande priser, tror störst andel på stillaståendepriser på ett års sikt. Vi själva spår att bostadspriserna kommer att öka med måttliga 2 procent nästa år, bedömt utifrån en skattning hur priserna historiskt har varierat med bolåneräntorna och hushållens inkomster och givet vår prognos för dessa variabler. De tillfrågade bostadsägarnas sammantagna svar stämmer i grova drag ganska väl in med den prognosen, säger Robert Boije.

En klar majoritet tror på stigande priser på tre års sikt

På tre års sikt är det 59 procent som tror på stigande priser. 51 procent tror på en ökning på upp till 10 procent. 8 procent tror på en större prisökning på samma horisont. 7 procent tror i stället på fallande priser.

Bostadspriserna stiger vanligtvis nominellt över tiden i takt med stigande hushållsinkomster. Sedan kan förändringar i ränteläget ge större variationer kring trenden. Givet vår nuvarande bolåneprognos, där bolåneräntorna väntas börja sjunka framåt sommaren nästa år, uppskattar vi att priserna kan komma att stiga med 12–13 procent sammanlagt kommande tre år. Hushållens sammantagna förväntansbild ser ut att ligga lite i underkant av den prognosen, säger Robert Boije.

Tro på negativ prispåverkan till följd av stigande elpriser

78 procent av de svarande bedömer att bostadspriserna skulle påverkas negativt om elpriserna skulle stiga markant (se tabell 2). 24 procent svarar att de tror att priserna då kommer att påverkas i hög grad och 54 procent i mindre grad. 8 procent tror inte på någon påverkan alls på bostadspriserna om elpriserna skulle stiga markant. Resterande svarar att de inte vet. 

En stor majoritet av de svarande tror att bostadspriserna skulle påverkas negativt i händelse av markant stigande elpriser. Samtidigt är bilden splittrad om graden av påverkan. Troligen speglar det att de svaranden bor i bostäder som i olika grad är beroende av el för framför allt uppvärmning. Vi har själva i en tidigare studie, utifrån en i forskningen vanligen använd modell, bedömt att prispåverkan kan bli rätt stor för hus som är helt beroende av el för uppvärmning, säger Robert Boije.

Tabeller och diagram hittar du i bifogat pressmeddelande!

Om granskningen:

Undersökningen genomfördes den 20–22 november av Kantar Insights på uppdrag av SBAB. Undersökningen genomfördes online via Kantar Medias Sifopanel. Drygt 1000 individer (alla bostadsägare) mellan 18–79 år har svarat på frågorna. Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region. Det finns ingen möjlighet att själv gå med i Sifopanelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 571 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2023). SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

94 procent väljer rörlig ränta – räknar med att Riksbanken sänker styrräntan18.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

94 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde rörlig ränta i mars. Endast 3 procent valde att binda sina lån och resterande del valde att dela upp lånet och kombinera bunden och rörlig ränta. Hushållen lockas inte att binda räntan trots att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga. Det tyder på att man förväntar sig att den rörliga räntan kommer att sjunka påtagligt men det kan också finnas psykologiska skäl. De som inte band räntan före eller i början av ränteuppgången har fått betala ett högt pris och vill kanske inte därtill missa en potentiell nedgång. En känsla som stundom kan ha trumfat att det egentligen vore ekonomiskt rationellt att binda räntan.

”Snart till salu” gynnar mäklare och säljare – på köparnas bekostnad12.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förmarknaden för bostäder växer när allt fler objekt läggs ut som ”snart till salu”. Enligt en ny undersökning bland landets storstadsmäklare drivs utvecklingen främst av att säljarna vill prova marknaden men endast är beredda att flytta om de får ett riktigt bra bud. Att säljarna kan minimera tiden mellan köp och försäljning uppges vara ytterligare ett skäl. Ett annat att det är ett sätt för mäklarna att knyta till sig osäkra säljare. Vinnarna tycks därmed vara säljare och mäklare. Köpare däremot får jobba hårdare då det krävs en mer aktiv insats nu för att hitta en ny bostad.

Temperaturen kryper uppåt på bostadsmarknaden – men långt kvar till normal vårvärme11.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för mars visade fortsatt stigande temperatur på bostadsmarknaden. Liksom i februari drevs temperaturökningen i huvudsak av kortare försäljningstider. Läget är dock sammantaget alltjämt kyligt i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena. Ett fortsatt mycket stort utbud och många återpubliceringar av annonserna gör att den normala vårvärmen på bostadsmarknaden låter vänta på sig. Villamarknaden är något mindre kall än den för lägenheter.

Så ser svenskarnas drömmar om fritidshus ut – skärgård, vatten och året-runt-standard10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett lättskött hus nära vattnet som går att utnyttja året runt. Ja, så ser önskelistan ut för fritidshus enligt en ny undersökning från SBAB. Intressant nog finns vissa könsskillnader i prioriteringarna. Män värderar modern standard med diskmaskin och vattentoalett högre än kvinnor, de sätter även högre värde på att huset ligger avskilt och privat. Kvinnorna däremot, prioriterar närheten till sin vanliga bostad och en trädgård, högre än män.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye