Region Uppsala

Lyckat byte av leverantör av förbrukningsartiklar

Dela

Region Uppsala har i dagarna bytt leverantör av förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Övergången innebär att Region Uppsala kan sänka sina kostnader med 17,5 miljoner kronor under avtalsperioden.

Region Uppsala ingår i samarbetet Varuförsörjningen, som förser vården och tandvården i Region Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro län med förbrukningsartiklar. Genom att handla upp tillsammans kan regionerna beställa större volymer och få ett bättre pris hos leverantörerna.

Förra gången regionerna upphandlade lager- och distributionstjänst, så kallad tredjepartslogistik, var 2019. Vid det tillfället uppstod problem vid starten och vården fick brist på förbrukningsmaterial. Svårigheterna var så stora att operationer ställdes in och Akademiska sjukhuset gick upp i stabsläge.

Den här gången har leverantörsbytet kunnat genomföras utan problem.

– Att ha en fungerande varuförsörjning är centralt för regionernas krisberedskap. Därför har övergången planerats noggrant och gjorts stegvis, för att inte riskera att det skulle uppstå brist någonstans, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen och varuförsörjningsnämnden.

Den nya leverantören är OneMed Sverige, som sedan tidigare levererar sjukvårdsartiklar till flera andra regioner. Trots inflationen blir kostnaden lägre jämfört med tidigare. Region Uppsala kommer vid oförändrad inköpsvolym att sänka sina kostnader för logistiken med 2,5 miljoner kronor, det vill säga cirka 17.5 miljoner kronor under avtalsperioden på 7 år.

Samtidigt görs andra satsningar på att stärka Region Uppsalas försörjningsberedskap. Under hösten har fastighet- och servicenämnden fattat beslut om att hyra in en lokal för extra lagerhållning.

– Det är viktigt att vi har flera alternativ att falla tillbaka på, så att inte sjukvården stannar upp ifall det uppstår problem hos huvudleverantören, säger Emilie Orring. 

Nyckelord

Kontakter

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen och varuförsörjningsnämnden, tel 076-785 41 72
Jonas Arvidsson, förvaltningschef Varuförsörjningen: 018-617 59 45

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari28.2.2024 17:09:05 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte. Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi. Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom a

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye