SBAB Bank

Bostadspriserna fortsatte ner i november

Dela

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit tre månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent och villapriserna med 1,8 procent. Störst var prisfallet på villor i Norra Sverige. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden fortsatt fallande priser på både lägenheter och villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 15 procent; lägenhetspriserna med 10,5 procent och villapriserna med 17 procent. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att hitta lika låga reala priser på lägenheter och till 2017 för villor. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för november.

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i Sverige under november. Även, med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden svagt fallande priser (-0,5 %). Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt nästan 15 procent.

– Sedan förra vårens toppnoteringar har nu bostadspriserna fallit med nästan 15 procent i Sverige som helhet. Vi börjar nu helt klart närma oss det totala prisfall om 20 procent som vi har spått sedan en längre tid tillbaka, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna föll i tre av sex regioner och som mest i Södra Sverige

Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent i november i Sverige som helhet. Priserna föll i tre av sex regioner; Södra Sverige (-1,9%), Storgöteborg (-1,4 %) och Storstockholm (-1,0 %). Bäst gick lägenhetspriserna i Mellersta Sverige (+1,7 %). Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden svagt fallande lägenhetspriser i Sverige som helhet (-0,2 %). Sedan lägenhetspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt drygt 10,5 procent för Sverige som helhet.

– Prisutvecklingen spretar lite på lägenhetssidan. Ett mycket stort utbud och att många bostadsrättsföreningar troligen kommer att höja sina månadsavgifter markant vid årsskiftet och även därefter till följd av det kraftigt höjda ränteläget, talar rimligen för fortsatt prispress på lägenheter framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Villapriserna föll i fem av sex regioner

Villapriserna föll med 1,8 procent i november i Sverige som helhet och i fem av sex regioner. I Norra Sverige föll de med nästan 6 procent. I en region, Mellersta Sverige, steg priserna (+1,1 %). Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden fallande villapriser för Sverige som helhet (- 0,6 %). Sedan villapriserna stod som högst förra våren har de fallit med 17 procent i Sverige som helhet.

Kraftigt urholkade reala bostadspriser

Med hänsyn tagen till den allmänna inflationen har de reala bostadspriserna fallit med hela 26 procent sedan förra vårens toppnoteringar; lägenhetspriserna med 22 procent och villapriserna med 28 procent.

–Det är av naturliga skäl mycket fokus på de nominella bostadspriserna, men om man också är intresserad av hur hushållens reala förmögenhet har påverkats av den allmänna inflationen, och beaktar att många hushålls största förmögenhet finns i just det ägda boendet, kan man konstatera att vi har haft mycket stora reala prisfall. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att hitta lika låga reala priser på lägenheter och till 2017 för villor, säger Robert Boije. 

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i bifogat pressmeddelande. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 571 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2023). SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Stapplande prisuppgång på bostäder i februari3.3.2024 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Bostadspriserna steg med 1,2 procent i februari i Sverige som helhet. Därmed har priserna stigit bägge de inledande månaderna på året. Lägenhetspriserna steg med 0,9 procent och villapriserna med 1,4 procent. Den underliggande trenden, där bland annat normala säsongseffekter tagits bort, pekar dock liksom i januari på mer eller mindre stillastående priser under februari. Det är alltså för tidigt att peka på ett rejält trendbrott i bostadspriserna efter höstens röda siffror. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för februari.

Så mycket kostar det att äga fritidshus i fjällen26.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny sammanställning från SBAB visar att det kostar mellan 127 000 och 144 000 kronor om året att äga ett genomsnittligt fritidshus som köptes under 2023, i någon av landets tre mest populära fjällkommuner. Om stugan används fyra veckor om året motsvarar det en kostnad på mellan 32 000 och 36 000 kronor i veckan. Hyrs huset ut under delar av året kan kostnaden minska till mellan 20 000 och 24 000 kronor per vecka. En positiv värdeutveckling kan göra investeringen mer lönsam men det är långt från självklart. Det senaste två åren har till exempel priserna på fritidshus i Malung-Sälen minskat med drygt 20 procent.

Hushållens köpkraft tar glädjeskutt22.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Svensk ekonomi mjuklandar. BNP står och stampar samtidigt som arbetslösheten ökar måttligt. Inflationsmålet är i praktiken uppnått och Riksbanken sänker därför räntan till 2,75 procent. Löner som ökar mer än inflationen gör att hushållens köpkraft tar ett litet glädjeskutt efter två tunga år. Hushållens konsumtion börjar återigen växa så smått efter att ha krympt i närmare två års tid. Bostadspriserna ökar med ett par procent. Den rörliga bolåneräntan sjunker till 3,3 procent till januari 2026. Ett kraftigt nedpressat bostadsbyggande bidrar till den låga BNP-tillväxten och en ökad bostadsbrist. Det är några av slutsatserna i prognosen för 2024 i årets första nummer av Bomarknadsnytt som publiceras i dag.

Bostadsägarna vädrar morgonluft15.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Bostadsägarnas optimism om bostadsprisernas utveckling ökar sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 42 procent tror på stigande priser på ett års sikt och främsta skälet till detta anges vara sjunkande räntor. 9 procent tror på fallande priser och 40 procent tror på stillastående priser på samma tidshorisont. Bostadsägarna är generellt sett mer optimistiska om prisernas utveckling jämfört med bostadsspekulanter och de som hyr. Om elpriserna stiger tror 71 procent att det kan påverka bostadspriserna negativt. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets första kvartal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye