Rödgröna styret i Stockholms stad

Tekniska museet flyttar in i Tensta

Dela

Efter 100 år i innerstaden planerar stiftelsen Tekniska museet att öppna en filial i Tensta. Med fokus på kreativitet och lustfyllt lärande kring teknik och naturvetenskap vill museet skapa en plats som inspirerar en bredare grupp till en framtid inom teknik och innovation. Etableringen av filialen ligger i linje med Stockholms stads satsning Fokus Järva och bedöms bredda kulturutbudet för barn och unga och deras föräldrar i Järva. Stockholms stad kommer i nästa kulturnämnd besluta om etableringsstöd till filialen.

Från höger till vänster: Karin Wanngård (S), Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet, Torun Boucher (V) och Rashid Mohammed (V).
Från höger till vänster: Karin Wanngård (S), Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet, Torun Boucher (V) och Rashid Mohammed (V).

Stiftelsen Tekniska museet planerar att öppna en filial i Tensta under år 2025. Målsättningen är att skapa en mötesplats där besökarna engageras i lärandeaktiviteter kopplat till teknik, naturvetenskap och matematik i oväntade möten med konst och kreativt skapande. Huvudsaklig målgrupp för verksamheten är barn och unga 6-19 år i Järva.

– Järva ska vara en plats för utbildning, nyfikenhet och glädje. Därför är det oerhört glädjande att Tekniska museet planerar att öppna en filial i Tensta. Min uppgift som finansborgarråd är att se till att hela staden fokuserar på Järva och jag är stolt över att kunna presentera denna satsning idag. Järva ska vara en plats man reser till, inte från, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

– För att skapa en hållbar framtid och ett demokratiskt samhälle för alla behövs en större mångfald på teknikutbildningar och i teknikyrken. Vi vill bygga en plats med meningsfulla aktiviteter både under och efter skoltid som stärker barn och ungdomars tekniska och kreativa självförtroende och inspirerar till att utforska och lära sig mer, säger Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet.

– Barn och unga ska ha samma möjligheter att upptäcka, testa på och utveckla sitt eget skapande oavsett var de kommer ifrån eller under vilka förhållanden de växer upp. Därför är jag jätteglad över att vi kan hjälpa Tekniska museet att öppna en filial i Tensta, och på så sätt se till att kulturen och vetenskapen kommer närmare alla barn och unga i Järva. Det är framförallt viktigt i ekonomiskt tuffa tider att vi satsar på kultur och aktiviteter för barn, säger Torun Boucher (V), äldre- och kulturborgarråd i Stockholms stad.

– Här i Järva finns en enorm kunskapstörst hos våra barn och unga och jag är säker på att många av morgondagens ingenjörer, forskare och uppfinnare finns just här. Det är därför med stolthet som vi är med och stöttar Tekniska museets öppnande i Tensta. Jag ser mycket fram emot det fina samarbete som vi i stadsdelen kommer att ha tillsammans med Tekniska museet, särskilt när det gäller att koppla samman museet med våra skolor och fritidsverksamheter, säger Rashid Mohammed (V), ordförande i Järva stadsdelsnämnd.

Tekniska museet har i över sex år haft en turnerande verksamhet med fokus på ytterstaden, och har nu ambitionen att även bygga upp en långsiktig verksamhet. I Tensta hoppas museet etablera även samarbeten med lokala organisationer, skolor, näringsliv och kulturinstitutioner.

Tekniska museet har lämnat in en ansökan om 5 miljoner kronor i stöd för projektering och etablering av filial i Tensta som tas upp i Stockholms stads kulturnämnd den 12 december. Kulturförvaltningen och Järva stadsdelsförvaltning har ingått ett samverkansavtal som reglerar att Järva stadsdelsförvaltning ska tillföra 2 mnkr till kulturförvaltningen för medfinansiering av projekteringsfasen 2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Från höger till vänster: Karin Wanngård (S), Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet, Torun Boucher (V) och Rashid Mohammed (V).
Från höger till vänster: Karin Wanngård (S), Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet, Torun Boucher (V) och Rashid Mohammed (V).
Ladda ned bild

Rödgröna styret

Det rödgröna styret i Stockholms stad består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi arbetar tillsammans för ett öppet, jämlikt och klimatsmart Stockholm.

Följ Rödgröna styret i Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rödgröna styret i Stockholms stad

Juridisk prövning av miljardinvestering utan demokratiska beslut25.3.2024 16:14:51 CET | Pressmeddelande

Sedan den rödgröna majoriteten tillträdde har vi granskat flera av stadens stora investeringsprojekt och då i flera fall uppdagat bristande budgetbeslut, vilket bidragit till kraftiga fördyringar. Bland annat underskattades kostnaderna för Stockholm vatten och avfalls (SVOA) projekt SFA. Efter en genomlysning av SVOA:s projekt har nu ett miljardprojekt som helt saknar nödvändiga politiska beslut upptäckts. Dessa oegentligheter har lett till att den nuvarande ledningen för Stockholm stadshus AB har initierat en oberoende juridisk granskning.

Stockholms stöd till ukrainare står starkt22.2.2024 14:10:47 CET | Pressmeddelande

I veckan har det gått två år sedan Rysslands fullskaliga och folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Sedan krigets utbrott har närmare sex miljoner ukrainare tvingats på flykt. Tusentals av dem har kommit till Stockholm. Här har stadens samtliga verksamheter kraftsamlat och öppnat sina dörrar för gruppen – för inkludering, trygghet och för möjligheten att här påbörja ett nytt liv. Även i sommar ges möjlighet för barn och ungdomar från det krigshärjade Kiev att vistas på sommarläger i Stockholms skärgård.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye