Svenska kyrkan

Frostvikens församling får Svenska kyrkans liturgipris 2023

Dela

Svenska kyrkans liturgipris 2023 går till Frostvikens församling i Härnösands stift. Priset delades ut under en gudstjänst i Uppsala domkyrka i dag, där också Samiska rådets kulturpris delades ut och Svenska kyrkans kulturstipendiater fick sina diplom.

Representanter för Frostvikens församling tog emot Svenska kyrkans liturgipris 2023. Fr.v prisutdelaren Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkomötet, Elisabeth Björklund, kyrkoherde, Niklas Olofsson, kyrkomusiker och Barbro Blom, ordförande i församlingsrådet.
Representanter för Frostvikens församling tog emot Svenska kyrkans liturgipris 2023. Fr.v prisutdelaren Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkomötet, Elisabeth Björklund, kyrkoherde, Niklas Olofsson, kyrkomusiker och Barbro Blom, ordförande i församlingsrådet. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.

- Frostvikens församling har många utmaningar att hantera, en glesbygdsförsamling på en stor geografisk yta i ett område där det är svårt att rekrytera personal. Trots detta har församlingsrådet skapat ett levande och lokalt präglat gudstjänstliv, som bärs av engagerade ideella, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift och ordförande i beredningsgruppen för liturgipriset.

- Jag hoppas att andra församlingar i samma situation, alla som outtröttligt fortsätter att hålla gudstjänstljuset brinnande i små landsbygdsförsamlingar också kan ta åt sig av priset, den här utmärkelsen är till dem också.

Beredningsgruppens motivering
"Frostvikens församling är en förebild för en kyrka för framtiden där församlingsråd och engagerade ideella tar ansvar för gudstjänstlivet på platsen. Med svårare förutsättningar än många andra församlingar har denna glesbygdsförsamling hittat lösningar för att hålla den gemensamma relationen till Gud vid liv. I församlingen finns flera viktiga samiska samlingsplatser. Det är angeläget att uppmärksamma en församling som värnar den samiska kulturen, som ett led i det arbete som Svenska kyrkan bedriver tillsammans med de samiska sammanhangen, som bland annat lett till översättningar av kyrkohandbok för Svenska kyrkan i urval till syd-, nord- och lulesamiska. Frostvikens församling visar på tydliga sätt hur man kan arbeta för att öka delaktigheten i gudstjänsten och ideella krafter tas tillvara. Församlingen arbetar för att stärka minoritetsgruppers plats i Svenska kyrkans församlingsliv genom sitt engagemang tillsammans med sydsamer.”

Beredningsgruppen för Svenska kyrkans liturgipris 2023
Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift, ordförande.
Reibjörn Neander (f.d Carlshamre), domkyrkoorganist i Skara och ordförande i Svenska kyrkans musikråd.
Matilda Oldeberg, präst i Gamla Uppsala församling, med särskilt ansvar för barn och unga i gudstjänsten.
Marika Lagercrantz, skådespelare och regissör.
Jesper Eneroth, ledamot av kyrkostyrelsen (S).

Svenska kyrkans liturgipris
Svenska kyrkans liturgipris ska uppmuntra utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Det ska belöna arbete med nyskapande musik, dramaturgi, text och predikan. Det ska också uppmuntra arbete med att på olika sätt skapa delaktighet i gudstjänsten. Priset delas ut vartannat år till 1-3 pristagare. Prissumman är totalt 50 000 kronor.

Under ceremonin i Uppsala domkyrka fick också konstnären Britta Marakatt-Labba ta emot Samiska rådets kulturpris och Svenska kyrkans kulturstipendiater 2023 fick ta emot sina diplom. Gudstjänsten leddes av ärkebiskop Martin Modéus.

Nyckelord

Kontakter

Martin LarssonPressekreterare

Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, statistik, ekonomi, ekonomi och finans, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Tel:070-609 86 89martin.larsson@svenskakyrkan.se

Bilder

Mottagarna av Svenska kyrkans liturgipris, Samiska rådets kulturpris och Svenska kyrkans kulturstipendiater uppmärksammades på måndagen i en gudstjänst ledd av ärkebiskop Martin Modéus.
Mottagarna av Svenska kyrkans liturgipris, Samiska rådets kulturpris och Svenska kyrkans kulturstipendiater uppmärksammades på måndagen i en gudstjänst ledd av ärkebiskop Martin Modéus.
Ladda ned bild

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye