Sveriges läkarförbund

Läkare överklagar visselblåsardom

Dela

Den läkare som förlorade det första målet som rör visselblåsarlagen överklagar nu domen. Läkarförbundet, som stödjer läkaren, menar att tingsrättens dom är felaktig och vill nu att ärendet ska prövas i Arbetsdomstolen. 

- Vi menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning av rättsläget. Vår förhoppning är nu att Arbetsdomstolen ska pröva ärendet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Fallet rör en kirurg på en privatklinik i Mellansverige, som vid ett flertal tillfällen skrivit avvikelserapporter. Tingsrätten ansåg inte att varje enskild rapportering om brister var tillräckligt allvarlig. Däremot klargjorde domen att avvikelserapporter inom sjukvården kan omfattas av skyddet i lagen.

Läkaren begär nu prövningstillstånd i Arbetsdomstolen. Om det beviljas kommer domstolen att pröva sakfrågan. Läkarförbundet, som ger läkaren stöd i processen, menar att samtliga avvikelserapporter sammantaget innebär en visselblåsning av ett allvarligt missförhållande. Vidare menar förbundet att tingsrätten har graderat avvikelserna på ett sätt som inte har stöd i lagen.

Visselblåsarlagen, Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, har funnits sedan 2021, men har inte tidigare prövats i domstol.

Kontakter

Bilder

Om oss

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza31.1.2024 09:49:45 CET | Pressmeddelande

Det mänskliga lidandet i Gaza är enormt. Som medmänniskor känner vi sorg och förtvivlan när civila dör av krigs- och terrorhandlingar, och som kollegor känner vi ilska och vrede när sjukhus attackeras och när sjukvårdspersonal utsätts för fara när de gör sina jobb. Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar. Den nuvarande situationen för civilbefolkningen i Gaza är fruktansvärd och inte minst har det påverkat möjligheterna att ge skadade vård. Det råder akut brist på sjukvårdsutrustning, smärtlindring, narkosmedel och andra läkemedel. Men också värme, mat och rent vatten. Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund kräver att civila skyddas och att: Internationell humanitär rätt respekteras, att vårdpersonal, vårdinrättningar och vårdfordon inte attackeras och att sjukvårdsinrättningar aldrig får användas till annat ändamål än att vårda patienter. Vårdpersonal ges möjlighet att b

Läkare förlorade i visselblåsarmål15.11.2023 16:35:03 CET | Pressmeddelande

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten. Rätten ansåg att arbetsgivaren lyckades bevisa att de åtgärder som man vidtagit inte var att betrakta som repressalier. Däremot gick tingsrätten på förbundets linje om att avvikelserapportering inom sjukvården ska omfattas av visselblåsarlagen. Läkarförbundet, som gett läkaren stöd i processen, kommer nu att analysera domen innan man beslutar om ett eventuellt överklagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye